บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตร Public Training 2021 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

Online Zoom หลักสูตร GHPS&HACCP Revision 5 Requirement  วันที่ 18 มิ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0) 21 มิ.ย. 2564
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Online Training หลักสูตร Leadership Skill ทักษะผู้นำแห่งการบริหารทีม อ.ประกาศิต อบรม 22 มิ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom Fundamental of Import-Export หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก 22 มิ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน 24-25 มิ.ย.64 อ.ประเสริฐ โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก
from to
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom (SM.M04) กลยุทธ์บริหารทีมขายเพิ่มยอดขาย(24 มิ.ย. 64 /13-16น.) อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (วัน 24 มิ.ย. 64 /9-12น.) อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom หลักสูตร Leadership Skill : ทักษะผู้นำแห่งการบริหารทีม 25 มิ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการสื่อสาร และทีมเวิร์ค
Online Zoom การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (28 มิ.ย.64) อ.พลกฤต
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom หลักสูตร GHPs & HACCP Revision 5 Requirement  วันที่ 28 มิ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Online Zoom หลักสูตร การเพิ่มผลผลิตในทรัพยากรที่จำกัด อบรม 29 มิ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน KAIZEN for Productivity and Improvement 30 มิ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
เรียนออนไลน์ zoom ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 1 ก.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 2 ก.ค. 64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (วัน 2 ก.ค. 64 /9-16น.) อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom เทคนิคการโค้ชทีมขายสำหรับผู้จัดการ (2 ก.ค.. 64/9-12น.) อ.รัชเดช
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom การบริหารทีมงาน และลดข้อขัดแย้งการทำงาน (Team Management and Conflict Management) : 5 กรกฎาคม 2564
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom กลยุทธ์นักขายประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน(7 ก.ค. 64/ 13-16น.) อ.รัชเดช
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom ปลดล็อคความคิด เสริมศักยภาพการขายในตัวคุณ (9 ก.ค. 64/9-12 น.) อ.รัชเดช
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Training หลักสูตร การสร้างยอดขายยุคใหม่อย่างมืออาชีพ 22 ก.ค.64 13.00-16.00น. อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 23 ก.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ :Production Planning & Control  23 ก.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Public training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Communication effectively 27  ก.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร