บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตร Public Training 2021 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HRM/ HRD Professional) อบรม วันที่ 4 พ.ย.64 09.00-16.00
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า (12 พ.ย. 64 /13.00-16.00น.) อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom 13.00-16.00 เปิดสมัคร อบรม หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด SALES ENGINEER 12 พ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Training  ยืนยัน หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การขายอย่างที่ปรึกษา ( อบรม 12 พ.ย. 64 )
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom  หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ :Production Planning & Control  18 พ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายสำหรับ Sales Engineer (วัน 18 พ.ย. 64 /13.00-16.00น.) อ.รัชเดช
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (19 พ.ย.64) อ.พลกฤต 09.00-16.00
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยัน Online Zoom  หลักสูตร เทคนิคปิดการขายลูกค้านิติบุคคล (19  พ.ย. 64/ 13.00-16.00น.) อ.รัชเดช
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร สุดยอดการเป็นผู้นำขั้นสูง Super Leadership อบรม วันที่ 19 พ.ย.64 09.00-16.00
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
On-Site เเละ Online Zoom  รูปเเบบเข้มข้น 1 วันเต็ม ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer 20 พฤศจิกายน 2564 อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 22 พ.ย. 64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 22 พ.ย. 64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Developing Effective Leadership and Management Skills 23 ก.พ.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน ทักษะการพูดกับการบริการลูกค้าให้ประทับใจ Customer Service Excellent อบรม 23 พ.ค.64 ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารแบบลีน(Lean Manufacturing Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 24 พ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Online Training หลักสูตร การสร้างยอดขายยุคใหม่อย่างมืออาชีพ 27 พ.ย.64 13.00-16.00น. อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา Techniques TIME Management 8 ธ.ค.64 อ.พรเทพ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร