บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตร Public Training 2019 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ 8 ม.ค.64
from to
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร อบรม หลักสูตร พนักงานขายหน้าร้านเเละบุคลิกการเเต่งหน้าพนักงานขาย อ.นทษร
from to
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน ทักษะการพูดกับการบริการลูกค้าให้ประทับใจ Customer Service Excellent อบรม 23 ก.พ.63 ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
from to
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom หลักสูตร สร้างยอดขายยุคใหม่อย่างมืออาชีพ (17 พ.ค. 64 /13-16น.) อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Public Training ยืนยัน เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback Evaluation Technique) ( 18 พ.ค.64)
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom 3 ชั่วโมง ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า (18 พ.ค. 64 /13-16น.) อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0) 20 พ.ค. 2564
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Online Zoom (SM.A03) หลักสูตร เทคนิคปิดการขายออนไลน์อย่างไรให้เหนือชั้น( 20 พ.ค. 64)
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารแบบลีน(Lean Manufacturing Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 21 พ.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Public Training หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ Story Telling แบบที่ปรึกษาการขาย อ.ประเสริฐ 21 พ.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom เทคนิคปิดการขายประกันสุขภาพอย่างง่าย (21 พ.ค. 64/ 13-16น.) อ.รัชเดช
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom ส่งออกกลุ่มตลาดที่ท้าทาย (ภาคกัมพูชา) (21 พ.ค. 64/ 13-16น.)
from to
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน 24-25 พ.ค.64 อ.ประเสริฐ โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก
from to
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Training หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ 25 พ.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (29 พ.ค. 64) อ.พลกฤต
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training การพัฒนาตนเอง สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership / Change Leader) : 7 มิถุนายน 2564
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Training Zoom หลักสูตร การตลาดสมัยใหม่ยุคดิจิตอลเจาะกลุ่ม B2C 7 มิ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร VDA 6.5 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 8 มิ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement  วันที่ 10 มิ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (11 มิ.ย. 64) ดร.สันติชัย
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (วัน 14 มิ.ย. 64 /9-16น.) อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Training หลักสูตร การสร้างยอดขายยุคใหม่อย่างมืออาชีพ 16 มิ.ย.64 13.00-16.00น. อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Training  ยืนยัน หลักสูตร ทักษะผู้นำทีมประสิทธิภาพ Leadership อ.ประกาศิต 17 มิ.ย.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 23 ก.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร Basic Leader 18 ส.ค.64 อ.พลกฤต
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional ) 20-21 ก.ย.64
from to
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร