บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตร Public Training 2021 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารแบบลีน(Lean Manufacturing Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 26 ม.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Public Training หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง อ.ประภาภรณ์ 28 ม.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ 28 ม.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT 28 ม.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ISO 45001:2018 Requirements อบรม 28 ม.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( Strategic Cost Management) อบรม 29 ม.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Self-Talk : Paradigm Shift to Working Success 5 ก.พ.65 อ.พรเทพ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) อบรม 7 ก.พ.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร สู่หัวหน้างานมืออาชีพ Smart Supervisory อบรม 8 กุมภาพันธ์ 65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร Photoshop CC 2016 for Techniques 9 ก.พ.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 10 ก.พ.65  (09.00-16.00)
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
เรียนออนไลน์ zoom ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 11 ก.พ.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
confirm Online เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า (11 ก.พ. 65 /13.00-16.00น.) อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา Techniques TIME Management 12 ก.พ.65 อ.พรเทพ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ONSITE Public เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 12 ก.พ. 65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง 15 ก.พ.65 09.00-16.00
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (17 ก.พ.65) อ.ดร.สันติชัย
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อบรม 3 ก.พ.65 โดย อ.อนุภาพ พันชำนาญ 
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom  หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (19 ก.พ.65) อ.พลกฤต 09.00-16.00
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังยุค 4.0 อบรม 22 ก.พ.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
 เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor อบรม 23 ก.พ.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่  24 ก.พ.65 อ.ประภาภรณ์
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom 09.00-16.00 เปิดสมัคร อบรม หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด SALES ENGINEER 25 ก.พ.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อบรม 25 ก.พ.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 26 ก.พ.65  (09.00-16.00)
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Online Training หลักสูตร : เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (Mistake proofing technique) อบรม 26 ก.พ.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Online Zoom หลักสูตร PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 4 มี.ค.65 อ.พลกฤต
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร