บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตร Public Training 2021 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

confirm Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา Techniques TIME Management 8 ธ.ค.64 อ.พรเทพ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ 8 ธ.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เรียนออนไลน์ zoom ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 8 ธ.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 13 ธ.ค. 64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เทคนิคการตั้งคำถามแบบ SPIN Selling เพื่อปิดการขาย (15 ธ.ค. 64/9.00-16.00 น.) อ.รัชเดช
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Online Zoom หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (15 ธ.ค.64) อ.พลกฤต 09.00-16.00
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เรียนออนไลน์ Online Zoom ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skills) 15 ธ.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 20 ธ.ค.64  (09.00-16.00)
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor อบรม 23 ธ.ค.64
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ 10 ม.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Developing Effective Leadership and Management Skills 12 ม.ค.65 อ.พลกฤต โสลาพากุล
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (19 ม.ค.65) อ.พลกฤต 09.00-16.00
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Self-Talk : Paradigm Shift to Working Success 20 ม.ค.65 อ.พรเทพ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom หลักสูตร PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 21 ม.ค.65 อ.พลกฤต
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 21 ม.ค.65  (09.00-16.00)
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT 28 ม.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารแบบลีน(Lean Manufacturing Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 26 ม.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
Public Training หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง อ.ประภาภรณ์ 28 ม.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร