บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตร Public Training 2022 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อบรม 30 ส.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
confirm ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation) อบรม 19 ส.ค.65 09.00-12.00
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ 19 ส.ค. 65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา (23 ส.ค.65)
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom  รูปเเบบเข้มข้น 1 วันเต็ม ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer 24 สิงหาคม 2565
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Training  Zoom 6 ชั่วโมงเปิดรับสมัคร หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques อบรม 25 ส.ค.65 อ.เทอร์โบ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) อบรม 25 ส.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel แบบ Upper-level 26 ส.ค.65 อ.ทิพอาภา
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เรียนออนไลน์ zoom ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 26 ส.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) อบรม 30 ส.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
สัมมนา ทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม รุ่นที่ 4 (Excellent Leadership Skills) : 8 กันยายน 2565
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training   เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ 12 ก.ย.65
from to
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisory Skills) อบรม 13 ก.ย.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom 09.00-16.00 เปิดสมัคร อบรม หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด SALES ENGINEER 16 ก.ย.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน ( Job Method ) อบรม 16 กันยายน 2565
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) 17 ก.ย.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร