บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

ตารางอบรม รายปี 2566

หลักสูตร Public Training 2023 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

Public Training หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor อบรม 9 ก.พ.66
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training 6 ชั่วโมงเปิดรับสมัคร หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques อบรม 10 ก.พ.66 อ.เทอร์โบ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ"การเขียนรายงาน"-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 13 ก.พ.66
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom หลักสูตร สู่หัวหน้างานมืออาชีพ Smart Supervisory อ.เหรียญชัย 15 ก.พ.66
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อบรม 17 กุมภาพันธ์ 2566
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Public Training หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ อบรม 23 ก.พ.66
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (อบรม 23 ก.พ. 2566) 
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5 อบรม 24 ก.พ.66 (09.00-16.00)
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ อบรม 24 กุมภาพันธ์ 2566
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อบรม 24 กุมภาพันธ์ 2566
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Public training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System: TPS) อบรม 25 กุมภาพันธ์ 2566
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training ยืนยัน หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 17 มีนาคม 2566)
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training หลักสูตร เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ 20 เมษายน 2566
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training หลักสูตร พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างดี อบรม 27 เมษายน 2566
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดรับสมัคร หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร TRAINING FOR THE TRAINER SKILLS อบรม 10 พ.ค.66
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2023

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร