บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตร Public Training 2022 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

Public Training หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 13 ธ.ค. 65) 
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Public Training หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency อบรม 14 ธันวาคม 2565
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Zoom หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning) 15 ธ.ค.65 อ.อนันต์
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ อบรม 19 ธ.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Online Training หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor อบรม 23 ธ.ค.65
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training หลักสูตร สุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER อบรม 19 มกราคม 2566
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Public Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อบรม 22 มกราคม 2566 อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
Public Training หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น 27 มกราคม 2566 อ.ประเสริฐ
Scheduled
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร