ฝึกอบรม หมวดหมู่ อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน

ฝึกอบรม หมวดหมู่ อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน

หลักสูตร International Material Data System (IMDS) Basic+Advance

หลักสูตร เทคนิคการใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการผลิต

หลักสูตร การออกแบบและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 7M 3E

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา

หลักสูตร การบริหารคลังสินค้าและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร ความปลอดภัย ด้านโรงงาน

หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

หลักสูตร การปลูกจิตสำนึกในองค์กร

หลักสูตร  เทคนิคการบริหารการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การตรวจติดตาม iso

หลักสูตร การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น

หลักสูตร 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มกำไร

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “APQP and PPAP on 1 Day“

หลักสูตร “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “เทคนิคและทักษะการแก้ไขปัญหา (เฉพาะหน้า) ที่หน้างาน”

หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน ในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ“

หลักสูตร “เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 MUs ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป”

หลักสูตร “เทคนิคการจัดการและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขัดข้อง”

หลักสูตร “เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง”

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจติดตามและประเมินผลพื้นที่ 5 ส. อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ“

หลักสูตร “เทคนิคการปรับเรียบและสร้างงานมาตรฐานในการผลิต”

หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น

หลักสูตร “เทคนิคการลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนการผลิต”

หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อลดต้นทุนการผลิต

หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและป้องกันความผิดพลาดการผลิตด้วย Poka-Yoke”

หลักสูตร “เทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 3 Gen และ 5 Why ด้วยพื้นฐานการตัดสินใจบนความรู้สึกเชิงจำนวน“

หลักสูตร “แนวคิดและเทคนิคการนำ “ลีน” มาใช้ในสำนักงาน”

หลักสูตร “แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต”

หลักสูตร “กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0”

หลักสูตร “กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อวัตถุดิบสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ”

หลักสูตร “กลยุทธ์และการวางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0”

หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตและระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี“

หลักสูตร “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

หลักสูตร การใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการ

หลักสูตร “การการวิเคราะห์ OEE และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร“

หลักสูตร “การควบคุมและลดของเสียในการผลิตด้วยการจัดการแบบทันเวลาพอดี (Zero defect by Just In Time)

หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพขั้นพื้นฐาน” (Introduction to Quality Control)

หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้อกำหนดระบบที่ISO-TS 16949

หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสารเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์

หลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “การบริหารโซ่คุณค่าในภาคอุตสาหกรรม”(Value Chain Management in Industrial Sector)

หลักสูตร “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร” (TQM)

หลักสูตร “การประเมินความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต” (Waste Assessment in Production Line)

หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั่นและลดต้นทุน (Process Improvement and Reduction Cost)

หลักสูตร “การลดสูญเปล่า 7 ประการ (Reduce 7 Waste)”

หลักสูตร “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “การสร้างทัศนคติและปลุกจิตสำนึกในงานด้านคุณภาพ”

หลักสูตร “จิตวิทยาการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต”

หลักสูตร “ต้นทุนคุณภาพ”

หลักสูตร “ระบบ 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน”

หลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: inwtraining.sale@gmail.com

LINE ID : 098-8209929

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *