Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) 17 ก.ย.65

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) 17 ก.ย.65

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 3,200 บาท

สมัคร 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง มื้อ และอาหารกลางวัน

สถานที่อบรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20  ติด BTS อโศก

 

 

กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ใน แบบตลอดช่วงอายุของเครื่องจักร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) จำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร จะเป็นคนที่สามารถรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรได้มากที่สุด ดังนั้นจุดตรวจสอบเครื่องจักรภายนอก จะถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร เพื่อให้มีการตรวจสอบและสามารถจับสิ่งผิดปกติ ก่อนที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายกะทันหัน (Breakdown Maintenance) รวมไปถึงการบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance) และการบำรุงรักษาตามเงื่อนไข (Condition Base Maintenance) ที่สามารถบ่งบอกช่วงเวลาหรือเงื่อนไขต่างๆที่สำคัญในการวางแผนการบำรุงรักษาที่ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการ บำรุงรักษาตามแผนงาน(Planned Maintenance) สามารถสร้างกำหนดแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันเครื่องจักรหยุดเดินกะทันหัน (Breakdown maintenance)

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) กลับไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรได้

 3. ความสัมพันธ์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) กับการบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม :  ผู้บริหาร , ผู้จัดการ, วิศวกร, ช่างเทคนิค และผู้เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษา เครื่องจักร

 

 หัวข้ออบรม

ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา

  ความสำคัญของระบบการบำรุงรักษา

  โครงสร้างและหน้าที่ ของการบำรุงรักษา

  ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR

  พักเบรก

  การตั้งเป้าหมายการบำรุงรักษา

  6 ขั้นตอนการทำ Planned Maintenance

  ประเมินสภาพเครื่องจักรและสำรวจสภาพปัจจุบัน

  พักกลางวัน

บรรยาย (ต่อ)

  ฟื้นฟูสภาพเสื่อมและปรับปรุงจุดอ่อนของเครื่องจักร

  การบริหารข้อมูลการบำรุงรักษา

  การบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance : TBM)

  พักเบรก

  การบำรุงรักษาตามเงื่อนไข (Condition base maintenance : CBM)

   ประเมินผลการบำรุงรักษาตามแผน

   Workshop

  สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

รูปแบบการบรรยาย

 1. การบรรยายออนไลน์ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคปิดการขายประกันสุขภาพอย่างง่าย (13 ก.ย. 64/13.00-16.00น.) อ.รัชเดช

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคปิดการขายประกันสุขภาพอย่างง่าย (13 ก.ย. 64/13.00-16.00น.) อ.รัชเดช

 

 

โครงการอบรม เทคนิคปิดการขายประกันสุขภาพอย่างง่าย

(Simple techniques for closing the sale of health insurance)

โดย อ.รัชเดช  อติกนิษฐ

 

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันโลกของการแข่งขันทางธุรกิจในด้านประกันสุขภาพนับจากวิกฤติ ไวรัสโคโรน่า หรือ Covid – 19 เข้ามาตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ส่งผลทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากในยุคก่อน ๆ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่มากขึ้น และมีบริษัทที่ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพมากมาย ดังนั้น นักขายประกันสุขภาพจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพใหม่ ๆ และพัฒนาวิธีการขายของตนเองให้ทันยุคทันสมัยตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุให้มีหลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาข้อมูลความรู้ของพนักงานขายประกันสุขภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเทรนด์ตลาดประกันสุขภาพในปัจจุบัน

 2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจประเภทของประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน

 3. ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจวิธีการแก้ “ ห่วง” ของลูกค้าเพื่อวางแผนสร้างบทการขาย

 4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขายประกันสุขภาพ (ทำให้ลูกค้าสนใจ,เข้าใจ,ตัดสินใจ)

 5. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการรับมือกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

 1. เทรนด์ของตลาดประกันสุขภาพในปัจจุบัน

 2. ประเภทของประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน

 3. กลยุทธ์การแก้ “ห่วง” ของลูกค้าเพื่อวางแผนสร้างบทการขาย

 4. ขั้นตอนการขายประกันสุขภาพ (การทำให้ลูกค้าสนใจ, เข้าใจ , ตัดสินใจ)

 5. เทคนิคการรับมือกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

ตัวแทน ,นายหน้าประกันชีวิต ที่ขายประกันสุขภาพ และ ตัวแทน, นายหน้าประกันวินาศภัย ที่ขายประกันสุขภาพ(Non-Motor) พนักงานสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่แนะนำประกันสุขภาพ

ระยะเวลาการอบรม Online Training 3 ชั่วโมง 

In House & Public Training  6 ชั่วโมง

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ

ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร และ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคปิดการขายประกันสุขภาพอย่างง่าย (21 ส.ค. 64/13.00-16.00น.) อ.รัชเดช

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคปิดการขายประกันสุขภาพอย่างง่าย (21 ส.ค. 64/13.00-16.00น.) อ.รัชเดช

 

 

โครงการอบรม เทคนิคปิดการขายประกันสุขภาพอย่างง่าย

(Simple techniques for closing the sale of health insurance)

โดย อ.รัชเดช  อติกนิษฐ

 

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันโลกของการแข่งขันทางธุรกิจในด้านประกันสุขภาพนับจากวิกฤติ ไวรัสโคโรน่า หรือ Covid – 19 เข้ามาตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ส่งผลทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีประกันสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากในยุคก่อน ๆ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพในปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่มากขึ้น และมีบริษัทที่ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพมากมาย ดังนั้น นักขายประกันสุขภาพจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพใหม่ ๆ และพัฒนาวิธีการขายของตนเองให้ทันยุคทันสมัยตลอดเวลา จึงเป็นสาเหตุให้มีหลักสูตรนี้ เพื่อพัฒนาข้อมูลความรู้ของพนักงานขายประกันสุขภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเทรนด์ตลาดประกันสุขภาพในปัจจุบัน

 2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจประเภทของประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน

 3. ผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ความเข้าใจวิธีการแก้ “ ห่วง” ของลูกค้าเพื่อวางแผนสร้างบทการขาย

 4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขายประกันสุขภาพ (ทำให้ลูกค้าสนใจ,เข้าใจ,ตัดสินใจ)

 5. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการรับมือกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร

 1. เทรนด์ของตลาดประกันสุขภาพในปัจจุบัน

 2. ประเภทของประกันสุขภาพที่ขายในปัจจุบัน

 3. กลยุทธ์การแก้ “ห่วง” ของลูกค้าเพื่อวางแผนสร้างบทการขาย

 4. ขั้นตอนการขายประกันสุขภาพ (การทำให้ลูกค้าสนใจ, เข้าใจ , ตัดสินใจ)

 5. เทคนิคการรับมือกับข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

ตัวแทน ,นายหน้าประกันชีวิต ที่ขายประกันสุขภาพ และ ตัวแทน, นายหน้าประกันวินาศภัย ที่ขายประกันสุขภาพ(Non-Motor) พนักงานสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่แนะนำประกันสุขภาพ

ระยะเวลาการอบรม Online Training 3 ชั่วโมง 

In House & Public Training  6 ชั่วโมง

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ

ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร และ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom หลักสูตร ปลดล็อคความคิด เสริมศักยภาพการขายในตัวคุณ (7 ก.ย. 64/9.00-12.00น.) อ.รัชเดช

Online Zoom หลักสูตร ปลดล็อคความคิด เสริมศักยภาพการขายในตัวคุณ (7 ก.ย. 64/9.00-12.00น.) อ.รัชเดช

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

ราคา 1500 เวลาอบรม 09.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

จองสมัครจ่ายพร้อมกัน 3 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

ปลดล็อคความคิด เสริมศักยภาพการขายในตัวคุณ

(UNLOCK THE IDEA BOOST YOUR SALES POTENTIAL)

โดย อ.รัชเดช  อติกนิษฐ

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันในธุรกิจที่มีกิจกรรมการขายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายมักจะประสบปัญหาและอุปสรรคทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กรคือจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงลูกค้าที่ง่ายขึ้นทั้งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามามากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมการขายขององค์กรจำเป็นต้องขายเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้  ซึ่งมีผลกระทบต่อต่อปัจจัยภายใน และหนึ่งในปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนยอดขายนั่นก็คือ “ฝ่ายขาย” ที่ต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในการใช้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ได้รับ ส่งผลทำให้พนักงานขายเกิดความกดดันมากขึ้น ทำให้ยอดขายลดลง และการลาออกของพนักงานขายที่มีแนวโน้มมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ ”ปลุกพลังนักขายในตัวคุณ” ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ปรับความคิดมองเป้าหมายในมุมมองที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้น ขวัญกำลังใจดีขึ้น และเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้าใจวิธีการขายผลิตภัณฑ์ด้วยผลประโยชน์รวมทั้งได้ฝึกฝนการขายอย่างเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน ส่งผลให้องค์กรมียอดขายเพิ่มมากขึ้นและลดอัตราการลาออกของพนักงานขายได้

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับการปรับทัศนคติต่อเป้าหมายมีความชัดเจนต่อเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น

 2. ผู้เข้าอบรมได้รับการทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ได้

 3. ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกฝนการขายจากการROLE-PLAY ด้วยขั้นตอนการขายที่ถูกต้องและแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี

 4. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารกิจกรรมการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้

เนื้อหาหลักสูตร

 1. คลินิกนักขาย ค้นหาปัญหาและอุปสรรคการขาย

 2. ปลดล็อคความคิด ค้นหาเส้นทางสู่ความสำเร็จ

 3. สูตรเพื่อพิชิตความสำเร็จการขาย (KASH)

 4. ATTITUDE (ทัศนคติ) ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก

 5. ค้นหาสิ่งขับเคลื่อนความคิดคุณ และเข้าใจคุณค่าอาชีพคุณ

 6. 3 ขั้นตอนพิชิตความสำเร็จ

 7. พัฒนาความรู้เข้าใจผลิตภัณฑ์ และจุดขาย

 8. การเสนอขายด้วยผลประโยชน์

 9. พัฒนาทักษะการขายด้วยสูตร 3 ใจ

 10. HABIT- การบริหารกิจกรรมการขายอย่างเป็นระบบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานขาย (SALES) ทุกธุรกิจ

วิธีการอบรม 

การบรรยาย การทำ WORKSHOP บทเจรจาการขาย การแสดงบทบาทสมมุติ (ROLE-PLAY)

ระยะเวลาการอบรม   

ONLINE TRAINING 3 ชั่วโมง  สำหรับ PUBLIC

และ IN HOUSE TRAINING  1 วัน(6ชั่วโมง)

บรรยายโดย

อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร  บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย โบรคเกอร์ประกันภัย บริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และ บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,300 บาท

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Online Zoom  หลักสูตร เทคนิคปิดการขายแบบเบ็ดเสร็จ (1 ก.ย. 64/13.00-16.00น.) อ.รัชเดช

Online Zoom  หลักสูตร เทคนิคปิดการขายแบบเบ็ดเสร็จ (1 ก.ย. 64/13.00-16.00น.) อ.รัชเดช

 

 

ราคา 1500 บาท

จองสมัครจ่ายพร้อมกัน 3 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

 

 

โครงการอบรม  “เทคนิคปิดการขายแบบเบ็ดเสร็จ”

(Techniques for closing a comprehensive sale)

โดย อ.รัชเดช  อติกนิษฐ

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการขายสินค้าและบริการ  “ฝ่ายขาย” จะต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในการใช้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ได้รับ และในขณะที่ธุรกิจต่าง ๆในปัจจุบันก็มักจะมีคู่แข่งหลายองค์กรเสมอ การรู้จักผลิตภัณฑ์ของตนเองและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคการขายที่ทรงพลัง บวกกับเทคนิคการโน้มน้าวจิตใจลูกค้าให้อยากซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญบวกกับการบริหารเป้าหมายยอดขายที่มีทิศทางที่ชัดเจน ฝ่ายขายควรได้รับการพัฒนาวิธีการวางแผนการขาย พัฒนาความรู้และทักษะ ให้มีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้น จึงจัดทำหลักสูตรนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถฝ่ายขายให้มากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ

2.ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการขายด้วยทฤษฎี PSP (Present Selling Planning)

3.ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ตนเองให้ดูน่าสนใจได้

4.ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการขายโดยใช้บทการขายที่ทางพลัง และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี

5.ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้

เนื้อหาหลักสูตร

 1. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการขายสินค้าของคุณ

 2. เทคนิคการขายด้วยทฤษฎีPSP(Present Selling Planning)

 3. เทคนิคการนำเสนอจุดขายลูกค้าด้วย ทฤษฎีFAB

 4. เทคนิคการขาย และสร้างบทการขายที่ทรงพลัง และแนวทางตอบข้อโต้แย้ง

5.การบริหารเป้ายอดขายด้วยจำนวนกิจกรรมการขาย

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานขายทุกธุรกิจ (ทั้งแบบพนักงานประจำ และแบบอิสระ)

ลักษณะการจัดห้องอบรม   อบรม Online ผ่าน Zoom Meeting หรือ In House หรือ Public

วิธีการอบรม    

การบรรยายแบบสื่อสาร 2 ทาง การทำ Workshop เดี่ยว (วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และเขียนบท  การขายร่วมกับวิทยากร)

บรรยายโดย อ.รัชเดช อติกนิษฐ

ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร บริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,300 บาท

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom  ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายสำหรับผู้จัดการ (1 ต.ค. 64/13.00-16.00น.) อ.รัชเดช

Online Zoom  ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายสำหรับผู้จัดการ (1 ต.ค. 64/13.00-16.00น.) อ.รัชเดช

 

 

ราคา 1,500 บาท บรรยาย 13.00-16.00

โปรโมรชั่นชำระ 3 ท่าน  เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

โดย อ.รัชเดช  อติกนิษฐ

 

หลักการและเหตุผล

              ในปัจจุบันธุรกิจที่มีกิจกรรมการขายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายมักจะประสบปัญหาและอุปสรรคทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กรคือจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงลูกค้าที่ง่ายขึ้นทั้งจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  และคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามามากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมการขายขององค์กรจำเป็นต้องขายเชิงรุกมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้  ซึ่งมีผลกระทบต่อต่อปัจจัยภายใน และหนึ่งในปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนยอดขายนั่นก็คือ “ฝ่ายขาย” ที่ต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในการใช้ทักษะและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายที่ได้รับ ส่งผลทำให้พนักงานขายเกิดความกดดันมากขึ้น ทำให้ยอดขายลดลง และการลาออกของพนักงานขายที่มีแนวโน้มมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลกระทบต่อผู้บริหารเขต ที่บริหารทั้งภาพใหญ่ ที่จำเป็นต้องหาวิธีบริหารจัดการทีมงาน, กระตุ้นขวัญกำลังใจ, และทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับทีมงานทั้งเรื่อง ความรู้ในผลิตภัณฑ์, ทักษะการขาย และการบริหารเป้าหมายการขาย จากปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ ”ปลุกพลังนักขายในทีมคุณ” ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารเขต สามารถเป็นโค้ชให้กับผู้จัดการสาขาเพื่อให้นำวิธีการดังกล่าวไปใช้โค้ชพนักงานขาย เพื่อให้องค์กรมียอดขายเพิ่มมากขึ้นและลดอัตราการลาออกของพนักงานขายได้

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมจะได้รับแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการขายได้

 2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจการโค้ชทีมงานฝ่ายขาย

 3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้และความเข้าใจวิธีการโค้ชด้วยทฤษฎีการขายKASH

 4. ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการโค้ชแบบการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้กับพนักงานขายได้

 5. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการโค้ชทบทวนผลิตภัณฑ์ที่มีและเข้าใจจุดขายของผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจได้

 6. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการโค้ชขั้นตอนการขายโดยใช้บทการขาย และแนวทางการตอบข้อโต้แย้งที่ดี

 7. ผู้เข้าอบรมได้รับวิธีการโค้ชการบริหารเป้าหมายการขายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนได้

 

เนื้อหาหลักสูตร

 1. คลินิกผู้บริหารฝ่ายขาย ค้นหาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการขาย

 2. การโค้ชทีมงานฝ่ายขาย ทำอย่างไร?

 3. การโค้ชทีมงานฝ่ายขายด้วยทฤษฎีการขาย KASH

 4. การโค้ช ความคิด และทัศนคติ (A : ATTITUDE)ให้ทีมงานฝ่ายขาย

 5. การโค้ชหลักการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ (K : KNOWLEDGE)ให้กับทีมงานฝ่ายขาย

 6.   การโค้ชวิธีการฝึกฝนทักษะการขาย (S : SKILL)และการตอบข้อโต้แย้งให้กับทีมงานฝ่ายขาย

 7.  การโค้ชวิธีการบริหารเป้าหมาย (H : HABIT)อย่างเป็นระบบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

ผู้จัดการเขตขาย

วิธีการอบรม        

การบรรยาย การทำ WORKSHOP กิจกรรมปลดล็อคความคิด  WORKSHOP บทการโค้ชทีมงาน

ระยะเวลาการอบรม   

ONLINE TRAINING 3 ชั่วโมง และ PUBLIC , IN HOUSE TRAINING 6 ชั่วโมง

บรรยายโดย

อ.รัชเดช อติกนิษฐ ประสบการณ์การทำงาน  17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ  บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ปะเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร  บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย โบรคเกอร์ประกันภัย บริษัทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และ บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,300 บาท

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0) อบรม 31 ม.ค.66 (09.00 – 16.00)

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0) อบรม 31 ม.ค.66 (09.00 – 16.00)

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม 

2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) 09.00-16.00

พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการเเละเหตุผล

ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการขนส่งที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการขนส่ง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการขนส่งต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการบริหารการขนส่ง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านการขนส่งเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์

 1. สามารถเข้าใจแนวคิดการบริหารงานขนส่ง

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานจัดส่งสินค้า

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตระบบงานขนส่งสินค้า

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในระบบงานขนส่งและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานขนส่งได้

 หัวข้ออบรม

  หลักแนวคิดการขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม

  หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า

  รูปแบบหลักการของการขนส่ง

   การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

  พักเบรก

  บรรยาย (ต่อ)

  การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานขนส่ง

  การจัดเส้นทางและการจัดตารางการขนส่ง

  โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า

  พักกลางวัน

บรรยาย (ต่อ)

  การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก

  การวบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง

  การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า

  ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านขนส่ง

  พักเบรก

  เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง

  การขนส่งแบบ Home Delivery หรือ Last mile delivery

ที่กำลังได้รับความ  นิยม

  การส่งมอบสินค้าแบบทันเวลาพอดีหรือ JIT (Just In Time)

  Transport 4.0 ระบบขนส่งในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

  กรณีศึกษา

สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

  สามารถจัดรูปเเบบ In-house Training (การอบรมภายในสถานที่) การจัดอบรมที่ทางสถาบันจะเข้าไปทำการฝึกอบรมให้ที่บริษัทของลูกค้าเองได้ค่ะ

 • บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

  Website: www.tesstraining.com

  Website: www.INWtraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร อัปเดรต GMP/HACCP Revision 5 Requirement  21 ตุลาคม 2564 

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร อัปเดรต GMP/HACCP Revision 5 Requirement  21 ตุลาคม 2564

มีจัด 2 รุ่น เลือกได้เลยค่ะ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

 

จัดอบรม ผ่านระบบ Online Zoom Meeting

โปรโมชั่น 

 • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,000 บาท ไม่รวม vat 7%

 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

 

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยการใช้ การจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบ 

หลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎี รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบพร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

      หลังจากการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้จะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบ GHPs/HACCP V.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถจัดทำระบบได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

สิ่งที่จะเรียนรู้ :

      ช่วงเช้า (09.00-12.00 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง และคำนิยามที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน GHPs 5

 • การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด GHPs

 • ข้อ วัตถุประสงค์ของการผลิตขั้นต้น

 • ข้อ สถานประกอบการ – การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

 • ข้อ การฝึกอบรมและความสามารถ

 • ข้อ การกำหนดการบำรุงรักษาและการฆ่าเชื้อโรค

 • ข้อ สุขลักษณะส่วนบุคคล

 • ข้อ การควบคุมการปฏิบัติงาน

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

 • ข้อ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

      ช่วงบ่าย (13.00-16.30 น.)

 • การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นในมาตรฐาน HACCP V.5

 • การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิกระบวนการผลิต และ การทำการวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP

 • Work shop: การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP

 • การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3

 • การกำหนดการเฝ้าระวังตามหลักการที่ 4

 • การกำหนดวิธีการแก้ไขตามหลักการที่ 5

 • การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6

แนวทางการเรียนรู้ : 

หลักสูตรนี้ สร้างการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวปฏิบัติเพื่อให้นาไปใช้งานได้จริง โดยประกอบด้วย

 • การบรรยาย พร้อมตอบข้อซักถาม

 • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)

 • การฝึกปฏิบัติ (Practicing) และให้คำแนะนำโดยวิทยากร

ราคา 2,000 บาท 09.00-16.00

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบำรุงรักษาตามระยะเวลาและการบำรุงรักษาตามสภาพ(Time Base Maintenance & Condition Base Maintenance) 8 ก.ย.64

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบำรุงรักษาตามระยะเวลาและการบำรุงรักษาตามสภาพ(Time Base Maintenance & Condition Base Maintenance) 8 ก.ย.64

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,000  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่น สมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

กิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ใน แบบตลอดช่วงอายุของเครื่องจักร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) จำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร จะเป็นคนที่สามารถรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรได้มากที่สุด ดังนั้นจุดตรวจสอบเครื่องจักรภายนอก จะถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร เพื่อให้มีการตรวจสอบและสามารถจับสิ่งผิดปกติ ก่อนที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายกะทันหัน (Breakdown Maintenance) รวมไปถึงการบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance) และการบำรุงรักษาตามเงื่อนไข (Condition Base Maintenance) ที่สามารถบ่งบอกช่วงเวลาหรือเงื่อนไขต่างๆที่สำคัญในการวางแผนการบำรุงรักษาที่ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการ บำรุงรักษาตามแผนงาน(Planned Maintenance) สามารถสร้างกำหนดแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันเครื่องจักรหยุดเดินกะทันหัน (Breakdown maintenance)

 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) กลับไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรได้

 3. ความสัมพันธ์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) กับการบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม :  ผู้บริหาร , ผู้จัดการ, วิศวกร, ช่างเทคนิค และผู้เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษา เครื่องจักร

 

 

หัวข้ออบรม

  ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา

  ความสำคัญของระบบการบำรุงรักษา

  โครงสร้างและหน้าที่ ของการบำรุงรักษา

  ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR

  พักเบรก

  การตั้งเป้าหมายการบำรุงรักษา

  6 ขั้นตอนการทำ Planned Maintenance

  ประเมินสภาพเครื่องจักรและสำรวจสภาพปัจจุบัน

  พักกลางวัน

บรรยาย (ต่อ)

  ฟื้นฟูสภาพเสื่อมและปรับปรุงจุดอ่อนของเครื่องจักร

  การบริหารข้อมูลการบำรุงรักษา

  การบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance : TBM)

  พักเบรก

  การบำรุงรักษาตามเงื่อนไข (Condition base maintenance : CBM)

   ประเมินผลการบำรุงรักษาตามแผน

   Workshop

  สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

รูปแบบการบรรยาย

 1. การบรรยายออนไลน์ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง(Autonomous Maintenance) 6 ส.ค.64

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง(Autonomous Maintenance) 6 ส.ค.64

ราคาโปรโมรชั่น 2,000  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

 

การบำรุงรักษาทวีผลแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมนั้นนับได้ว่าเป็นแนวคิดและหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เช่น คน เครื่องจักร/อุปกรณ์ วัตถุดิบ และพลังงานให้คุ้มค่าโดยให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด หรือไม่ให้มีเลย(Zero losses) ซึ่งแนวคิดนี้จะอยู่ในรูปของ การพัฒนาโดยจะคำนึงถึงที่มาของความสูญเสียเป็นหลัก ประกอบด้วยการดาเนินการผ่าน 8 เสาหลักเพื่อทาให้ความสูญเสียนั้นลดน้อยลง และ หนึ่งในเสาหลักที่สำคัญคือ การดูแลรักษาด้วยตนเอง AUTONOMOUS MAINTENANCE (JISHU HOZEN) มีแนวคิดการดำเนินการ 7 ขั้นตอน เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การที่พนักงานประจำเครื่องมีสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองได้ ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อ ค้นหาข้อบกพร่อง การสามารถปรับปรุงแก้ไข เบื้องต้นแบบง่ายๆได้เอง การกำหนดวิธีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบเครื่องจักร เบื้องต้นได้ จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตมีความสูญเสียต่างๆ ที่ลดลง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ และส่งมอบได้ตรงเวลา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

 1. + เห็นความสำคัญในการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง

 2. + ยกระดับความสามารถการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้กับผู้ควบคุมเครื่องจักร

 3. + เรียนรู้เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการองค์กร

 4. + แลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงจากวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม :  ผู้บริหาร , ผู้จัดการ, วิศวกร, ช่างเทคนิค และผู้เกี่ยวข้องในงานบำรุงรักษา เครื่องจักร

หัวข้ออบรม

  หลักสำคัญการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

  บทบาทหน้าที่ของฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุงในกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

  แนวคิดของการปรับปรุงสภาวะเงื่อนไขพื้นฐานของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

  พักเบรก

  การดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง 7 ขั้นตอน

  ขั้นที่ 0 การเตรียมการดำเนินกิจกรรม การบำรุงรักษาด้วยตนเอง

  ขั้นที่ 1 การทำความสะอาดขั้นต้น

  พักกลางวัน

บรรยาย (ต่อ)

  ขั้นที่ 2 การแก้ไขจุดที่ก่อให้เกิดสิ่งสกปรกและตำแหน่งที่ยากลาบากต่อการปฏิบัติงาน

  ขั้นที่ 3 การเขียนมาตรฐานชั่วคราวของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

  ขั้นที่ 4 การตรวจเช็คโดยรวม

  พักเบรก

  ขั้นที่ 5 การตรวจเช็คด้วยตนเอง

  ขั้นที่ 6 การเขียนมาตรฐาน

  ขั้นที่ 7 การควบคุมดูแลด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ

  Work shop

  สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม การชม VDO

 2. การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

รูปแบบการบรรยาย

 1. การบรรยายออนไลน์ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com