ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย GEN Y (10 มิ.ย.62)

ยืนยัน การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ นักขาย GEN Y (10 มิ.ย.62)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันผู้ทำงานด้านการขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแต้มต่อเรื่องของความน่าเชื่อถือ อีกทั้งการเจรจาต่อรองยังหมายถึงการใช้เทคนิค บุคลิกภาพและทักษะเป็นอย่างมาก  ซึ่งการเจรจาต่อรองจำเป็นต้องพึ่งทักษะการอ่านความต้องการ การจัดการประเด็นที่เป็นปัญหา การเข้าใจในคำพูดและข้อจำกัดในข้อต่อรองจึงจะสามารถพิชิตใจลูกค้าได้ ดังนั้นนักขายสายเลือดใหม่อย่างGEN Y จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับทั้งวิธีการและการสร้างแต้มต่อเพื่อจะสามารถนำพาลูกค้าไปสู่ประตูปิดการขายได้แบบไม่เสียเปรียบ

สิ่งที่จะได้รับ
1) ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย GEN Y
2) ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน
3) ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา
4) ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อเนื้อหา
การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
·      กฎการเจรจาต่อรอง สำหรับนักขาย GEN Y
·      GEN Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรให้ได้ผล
·      กลยุทธ์การครองเกมเจรจา ด้วยหลัก 3 ประการ
·      workshop “ฝึกการเจรจาไม่ให้เสียเปรียบ”
กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล
·      อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา
·      การแก้เกมส์การเจรจาเพื่อไม่ให้เสียเปรียบ
·      workshop “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพในการเจรจา”
 เทคนิคสุดยอดการเจรจา
·      เคล็ดลับการเจรจาให้ชนะแบบล้านเปอร์เซ็นต์
·      เทคนิคเจรจาเพื่อให้มีโอกาสจบการขาย
·      เทคนิคเจรจาประเภทต่างๆ สำหรับ GEN Y
·      workshop “เจรจาแบบต่างกับ CASE STUDY”
 เนรมิตประตูแห่งการปิดการขายอย่างมืออาชีพไม่ให้พลาด
·      การปิดการขาย 7 เทคนิค ปิดเพื่อชัยชนะ
·      กำหนดประเภทลูกค้าเพื่อการปิดการขาย
·      การใช้ประโยคสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าเพื่อปิดการขาย
·      เทคนิคสุดท้ายการสร้างสิ่งที่จับต้องได้เพื่อปิดการขายอย่างสมบูรณ์
·      สรุปการบรรยาย
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2  (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาทราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 098-8209929

 

Public Training หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS) หลักสูตร 2 วัน (10-11 มี.ค.65)

Public Training หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS) หลักสูตร 2 วัน (10-11 มี.ค.65)

 

เปิดจัด วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 โรงเเรม Rattanachol Hotelจ.ชลบุรี

 ห้ามพลาดเร็วๆนี้ 

(รูปเเบบ เข้มข้น 2 วันเต็ม 09.00-16.00  ฝึกปฏิบัติจริง) ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเตรียม โน๊ตบุ๊คด้วยค่ะ

(เลือกวันอบรมได้ค่ะ 1 วันเรียนได้ค่ะ หรือ 2 วันเเจ้งค่ะ)

 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 • เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

 • เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล

 • เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ นั่นก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือ ห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือ ระบบข้อมูลวัสดุสากล ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็น เทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลวัตถุดิบ ข้อมูลสารเคมี เข้าไปในระบบ IMDS และดำเนินการส่งให้คู่ค้าของตน แต่ปัญหาคือผู้ผลิตยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดในกลุ่มประเทศทาง EU / Asia และข้อกำหนดในระบบ IMDS หากบริษัทฯใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

ผู้รับช่วงผลิตจะต้องแนบข้อมูล IMDS Report ในเอกสาร “อนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)” เพื่อเป็นการรับประคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าปราศจากสารปนเปื้อนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งผู้รับช่วงผลิต (Suppliers) ต้องไม่มีโอกาสผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียว เพราะนั่นหมายถึง องค์กรของท่านจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในบริษัทฯกลุ่มเสี่ยงที่อันตรายทันที และทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดของกฎหมายด้านการควบคุมสารปนเปื้อน ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, IMDS ในผลิตภัณฑ์ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติจริงในระบบIMDS เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 1 BASIC IMDS

– ความหมายของและข้อกำหนด SOC, ROHS, ELV, WEEE, 76/769/EEC, PFOS / PFOA, REACH / SVHC, IMDS

– บทบาทหน้าที่ของแต่ละแผนก

– หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเทศ NORWAY

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบของ REACH/SVHC

– ข้อกำหนดและกฎระเบียบการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

– ขั้นตอนการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

 1. HISTORY AND BACKGROUND OF THE IMDS

 • REGISTRATION OF A COMPANY IN THE IMDS

 • THE EUROPEAN END-OF LIFE VEHICLES DIRECTIVE (ELV)

 • THE RESTRICTION OF SUBSTANCE CONTROL FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY.

 • DATA FLOW FROM SENDERS TO RECIPIENTS AND DATA VISIBILITY

 • IMDS-GUIDELINES AT A GLANCE

 1. THE IMDS SYSTEM & DEFINITIONS

 • SYSTEM ACCESS AND ADMINISTRATION

 • BASIC & COMPLETE SYSTEM FUNCTIONALITY

 • SECURITY CONCEPT AND CONFIDENTIALITY

 • MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

 • BASIC SUBSTANCES LIST, GADSL AND SVHC IN THE IMDS

 • PROCESS CHEMICALS IN IMDS

 • FLAT-BILLS-OF-MATERIAL (FBOM)

 • COMPONENTS, SUB-COMPONENTS, MATERIALS, BASIC SUBSTANCES

 • MODULES, PRODUCT TREE STRUCTURES, NODES

 1. MATERIAL DATA SHEET ( MDS ) & EXERCISE

 • MATERIAL DATA SHEET (MDS) AND MODULES

 • MDS / MODULE INGREDIENT TREE STRUCTURE

 • CREATING, MODIFYING, AND SUBMITTING A MDS

 • CUSTOMER DATA QUALITY STANDARDS

 • PROPRIETARY INFORMATION HANDING

 • CREATION OF TREE STRUCTURES

 • CREATION AND INTEGRATION OF OWN DATA

 • CHECK AND INTEGRATION OF RECEIVED SUPPLIER DATA

 • CHECK AND INTEGRATION OF PUBLISHED DATA

 • USAGE OF JOKERS

 • INTERNAL CHECK ROUTINES

 • MATERIAL SUBSTANCE CHECK

 1. PROCESS & OTHER FUNCTIONS ( EXERCISE )

 • APPLICATION ID CODES, RECYCLATE DATA, AND PARTS MARKING

 • SENT / RECEIVED FUNCTIONS

 • ACCEPTING / REJECTING A MDS

 • COPY AND NEW VERSION FUNCTIONS

 • CREATE COPY ( COPY ), CREATE MODULE

 • MDB-ACTIONS (INTERNAL RELEASE, SEND, PUBLISH, PROPOSE, FOR-WARD )

 1. IMDS MANAGEMENT & STRATEGY

 • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 • INTERNAL ORGANIZATION AND DATA MANAGEMENT

 • APPROACH TO IMPLEMENTATION

 • DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

 • THE FUTURE OF IMDS

วันที่ 2 ADVANCE IMDS

 1. IMDS ADMINISTRATION & IMPLEMENTING IMDS IN ORGANIZATION

 • CLIENT MANAGER ADMINISTRATION FUNCTIONS

 • NEW USER SETUP ( IMDS TEAM – ROLES AND RESPONSIBILITIES ), PASSWORD RESET, EDITING

 • SCOPING YOUR IMDS WORKLOAD AND CALCULATING NECESSARY RESOURCE

 • THE ROLE OF IT SOLUTIONS IN IMDS

 • SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

 • FUNCTION OF A CLIENT MANAGER AND CONTACT PERSON

 • SETTING YOUR IMDS ACCOUNT – WHEN SHOULD YOU USE ORGANIZATIONAL

UNITS ?

 1. MANAGEMENT OF DATA RECEIVED BY SUPPLIERS

 • ESTABLISHING DATA QUALITY STANDARDS

 • REVIEW / ANALYSIS OF DATA INFLOWING

 • IDENTIFICATION OF PROBLEMATIC DATA

 • SUPPLIER COMMUNICATION

 • DATA TRACKING METHODS

 • ESTABLISHING TRACKING AND MANAGEMENT SYSTEMS FOR YOUR SUPPLIERS

 • IMDS CHECK FUNCTION

 • HOW TO HANDLE SUPPLIERS WHO CANNOT / WILL NOT PROVIDE IMDS DATA

 • PROCESSING SUPPLIERS SUBMISSIONS – SETTING DATA QUALITY STANDARD AND

ACCEPTING AND REJECTING SUPPLIER MDSS

 1. ADVANCE DATA ENTRY FUNCTIONS

 • TIME – SAVING TECHNIQUES

 • INTERNAL DATA LIBRARIES

 • MDS REQUEST FUNCTIONALITY

 • NEEDS FOR NEW SUBMISSIONS

 • ANALYZING DATA FOR REACH SVHCS

 • USING THE MDS REQUEST FUNCTION IN IMDS

 1. MATERIAL AND RESTRICTED SUBSTANCE ISSUE

 • GLOBAL AUTOMOTIVE DECLARABLE SUBSTANCE LIST ( GADSL ) LIST

OF RESTRICTED SUBSTANCES AND DECLARABLE SUBSTANCE

 • OEM IMDS REQUIREMENT AND ACCEPTANCE CRITERIA

 • IMDS DATA RECOMMENDATIONS

 • ELV ANNEX II EXEMPTIONS

 • REPORTING A PRINTED CIRCUIT BOARD IN IMDS ( USING GENERIC PUBLISHED PART DATA FROM THE IMDS

STEERING COMMITTEE )

 • ELV ANNEX II EXEMPTIONS

 1. IMDS MANAGEMENT ISSUE

 • IMPLEMENTING IMDS

 • INTEGRATING IMDS INTO QUALITY PROGRAMS

 • ESTABLISHING INTERNAL AND SUPPLIERS DATA QUALITY STANDARDS

 • DATA NEEDS / SYSTEM REQUIREMENTS

 • COMPLETING YOUR ASSEMBLY AND SUBMITTING TO YOUR CUSTOMER USING THE ANALYSIS FUNCTION TO CHECK OVERALL SVHC CONTENT

 • SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์  บุญชม

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)

 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)

 • หัวหน้าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

 • หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

หลักสูตรลิขสิทธิ์ราคาท่านละ 15,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) รวมอาหารกลางวันโรงเเรม

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

หมวดหมู่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

อบรมภายในองค์กร InHouse Trainng

หมวดหมู่ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ การบริหาร,

การโค้ช, ทักษะหัวหน้างาน, ทรัพยากรบุคคล, การสัมภาษณ์งาน, การวางแผนฝึกอบรม การเป็นผู้นำที่ดี และอื่นๆ

หลักสูตร 25 วิธีคิด พิชิตใจลูกน้อง

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร

หลักสูตร Mindset การทำงานเชิงรุก

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลา

หลักสูตร 5 ส พัฒนาคน พัฒนางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

หลักสูตร Coaching for Gen Y

หลักสูตร รวมพลังพิชิตเป้าหมาย ขจัดความขัดแย้ง

หลักสูตร การพัฒนาตนเองประปรับปรุงกระบวนการทำงาน

หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวกเพื่อการทำงาน

หลักสูตร ผู้นำทีมและโค้ชชิ่งอย่างได้ผล

หลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่สไตล์ “…”

หลักสูตร สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร SWOT แผนแม่บท และกลยุทธ์

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ JD

หลักสูตร การสรรหาบุคลากรเชิงรุก

หลักสูตรอื่นๆอีกมากมายสอบถามได้ค่ะ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 098-8209929 คุณสาลินี

E-MAIL: inwtraining.sale@gmail.com

LINE ID : 098-8209929

ฝึกอบรม หมวดหมู่ อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน

ฝึกอบรม หมวดหมู่ อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน

หลักสูตร International Material Data System (IMDS) Basic+Advance

หลักสูตร เทคนิคการใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการผลิต

หลักสูตร การออกแบบและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์

หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง 7M 3E

หลักสูตร ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการปัญหา

หลักสูตร การบริหารคลังสินค้าและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร ความปลอดภัย ด้านโรงงาน

หลักสูตร การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

หลักสูตร การปลูกจิตสำนึกในองค์กร

หลักสูตร  เทคนิคการบริหารการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร การตรวจติดตาม iso

หลักสูตร การทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น

หลักสูตร 5ส.เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มกำไร

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “APQP and PPAP on 1 Day“

หลักสูตร “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “เทคนิคและทักษะการแก้ไขปัญหา (เฉพาะหน้า) ที่หน้างาน”

หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน ในการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ“

หลักสูตร “เทคนิคการกำจัดความสูญเสีย 3 MUs ออกจากกระบวนการให้หมดสิ้นไป”

หลักสูตร “เทคนิคการจัดการและซ่อมบำรุงเครื่องจักรขัดข้อง”

หลักสูตร “เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง”

หลักสูตร “เทคนิคการตรวจติดตามและประเมินผลพื้นที่ 5 ส. อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ“

หลักสูตร “เทคนิคการปรับเรียบและสร้างงานมาตรฐานในการผลิต”

หลักสูตร “เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยระบบการมองเห็น

หลักสูตร “เทคนิคการลดต้นทุนและวิธีการลดต้นทุนการผลิต”

หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อลดต้นทุนการผลิต

หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบและป้องกันความผิดพลาดการผลิตด้วย Poka-Yoke”

หลักสูตร “เทคนิควิธีการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 3 Gen และ 5 Why ด้วยพื้นฐานการตัดสินใจบนความรู้สึกเชิงจำนวน“

หลักสูตร “แนวคิดและเทคนิคการนำ “ลีน” มาใช้ในสำนักงาน”

หลักสูตร “แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิต”

หลักสูตร “กลยุทธ์และเทคนิคการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 4.0”

หลักสูตร “กลยุทธ์และการจัดการงานจัดซื้อวัตถุดิบสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ”

หลักสูตร “กลยุทธ์และการวางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0”

หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตและระบบการผลิตแบบ (ทันเวลา) พอดี“

หลักสูตร “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

หลักสูตร การใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการ

หลักสูตร “การการวิเคราะห์ OEE และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร“

หลักสูตร “การควบคุมและลดของเสียในการผลิตด้วยการจัดการแบบทันเวลาพอดี (Zero defect by Just In Time)

หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพขั้นพื้นฐาน” (Introduction to Quality Control)

หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสาร APQP, FMEA, PPAP และ Control plan ตามข้อกำหนดระบบที่ISO-TS 16949

หลักสูตร “การจัดเตรียมและทำเอกสารเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์

หลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า เพื่อลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักสูตร “การบริหารโซ่คุณค่าในภาคอุตสาหกรรม”(Value Chain Management in Industrial Sector)

หลักสูตร “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร” (TQM)

หลักสูตร “การประเมินความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต” (Waste Assessment in Production Line)

หลักสูตร “การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั่นและลดต้นทุน (Process Improvement and Reduction Cost)

หลักสูตร “การลดสูญเปล่า 7 ประการ (Reduce 7 Waste)”

หลักสูตร “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการแยกขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกในอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม

หลักสูตร “การสร้างทัศนคติและปลุกจิตสำนึกในงานด้านคุณภาพ”

หลักสูตร “จิตวิทยาการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต”

หลักสูตร “ต้นทุนคุณภาพ”

หลักสูตร “ระบบ 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน”

หลักสูตร “ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิตแบบของเสียเป็นศูนย์

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: inwtraining.sale@gmail.com

LINE ID : 098-8209929

Hot!!เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing (22 พ.ย. 62) อ.นพพร

Hot!!เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing (22 พ.ย. 62) อ.นพพร

ราคา 3900 บาท

เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-FILING

 

หลักการเเละเหตุผล/วัตถุประสงค์

ก้าวสู่…MODERN OFFICE ในยุค THAILAND 4.0

บริหารข้อมูลและจัดเก็บเอกสารด้วย COMPUTER อย่างเป็นระบบ

วางโครงสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร เพียงแค่ใช้โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ลดค่าใช้จ่าย.. ในการซื้อSOFTWARE ราคาแพง

หมดปัญหา? จำชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้ไม่ได้ เอกสารสูญหาย

ฝึกปฏิบัติ : WORK SHOP E-FILING (ผู้เข้าอบรมนำโน๊ตบุ๊คมาด้วย)

 

หัวข้อการอบรม / สัมมนา

1.ความรู้เบื้องต้นเพื่อการบริหารระบบเอกสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์

2.การบริหารงานเอกสารยุคสารสนเทศ และการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

3.COMPUTER และระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐานที่ควรทราบก่อนการใช้งานระบบ NETWORK

4.การเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการไฟล์ (FILE) และโฟลเดอร์ (FOLDER) ให้สอดคล้องกับวิธีการค้นหาเอกสารอย่างรวดเร็ว

5.เทคนิคการสร้างระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEM)

6.โครงสร้างการจัดเก็บ FILES ในคอมพิวเตอร์และการทำ INDEX อย่างเป็นระบบ

7.เทคนิคการใช้ COMPUTER NETWORK เพื่อสร้างรูปแบบและการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการสร้างเอกสารแบบ WEB

8.การสื่อสารในองค์กรด้วยการใช้ COMPUTER NETWORK และการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบ

9.เทคนิคการใช้และบริหาร TECHNOLOGY ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ – INFORMATION NETWORK SYSTEM – KNOWLEDGE MANAGEMENT

10.ระดับการใช้ข้อมูลใน NETWORK และการทดลองจัดการข้อมูลให้ค้นหาได้ง่าย และมีมาตรฐาน เดียวกัน

11.ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาวิเคราะห์

12.MODERN OFFICE (การประยุกต์ใช้กับแนวทางบริหารสำนักงานยุคใหม่)

13.ภาคปฏิบัติ (WORK SHOP)

อาจารย์นพพร หมื่นหนู

ผู้เชี่ยวชาญด้าน DIGITAL MARKETING

– หลักสูตร  ก้าวสู่นักขายออนไลน์

– หลักสูตร จัดการโฆษณาผ่าน FACEBOOK

– หลักสูตร เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย WORDPRESS

– หลักสูตร  เดินทางธุรกิจสู่ตลาดออนไลน์

– หลักสูตร  จาก 0 ถึง 100 ของแม่ค้าออนไลน์

– วิทยากรบรรยายในชุดวิชา WEB DEVELOPER ณ การสื่อสารแห่งประเทศไทย

– วิทยากรบรรยายในชุดวิชา MACROMEDIA DREAMWEAVER ณ กระทรวงการคลัง

– วิทยากรบรรยายในชุดวิชา MACROMEDIA FLASH ณ กระทรวงการคลัง

– วิทยากรบรรยายในชุดวิชา E-LEARNING ของสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ – วิทยากรบรรยายในชุดวิชา GRAPHIC และ E-LEARNING ในหน่วยงานต่างๆ

– วิทยากรบรรยายการสร้างงานแอนิเมชั่น ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ม.รามคำแหง

– คณะกรรมการในการตรวจรับผลงานการทำวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ม.รามคำแหง  และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

– วิทยากรบรรยายทางด้านการออกแบบบทเรียน E-LEARNING

– อาจารย์พิเศษสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง หลักสูตร เว็บดีไซน์

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 098-8209929

 

กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills ( 27 ก.พ.62)

หลักการและเหตุผล

ในยุคที่นักขายจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างมากนับตั้งแต่การก้าวเข้ามาของออนไลน์ นักขายมีความจำเป็นต้องยกระดับตนเองให้เข้าใจถึงปัญหาของลูกค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับลูกค้าในยุคปัจจุบันที่เข้าใจได้ยากมากข้น ตัวเลือกเยอะขึ้น จึงทำให้นักขายที่เน้นแต่จะขายแบบธรรมดาไม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อีกต่อไป ดังนั้นแล้วนักขายกำลังถูกทดสอบทักษะด้านอื่น ได้แก่ ทักษะการมีแนวความคิดหรือไอเดีย ทักษะการแก้ไขปัญหาก่อนการซื้อขายหรือแม้กระทั่งหลังการขาย การยกระดับการซื้อขายระหว่างตนเองและลูกค้า ซึ่งหากกล่าวอย่างง่ายๆ คงถึงเวลาแล้วที่นักขายจะต้องยกระดับตนเองให้สมกับที่เป็นคู่คิดของลูกค้า นั้นคือ กลายเป็นนักขายที่ปรึกษาอย่างแท้จริง

สิ่งที่จะได้รับ
“1) ผู้เข้าอบรมตระหนักในวิถีการขายในยุคใหม่ที่จะต้องต่อยอดไอเดียเชิงการขายให้กับลูกค้าได้
2) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการเป็นที่ปรึกษาที่จะสามารถช่วยเหลือลูกค้าทั้งในด้านข้อมูล การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นมืออาชีพ
3) ผู้เข้าอบรมเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์ลูกค้าที่จะนำไปสู่การคิดแบบตกผลึกเพื่อสร้างทางออกให้กับลูกค้าได้อย่างน่าสนใจ
4) ผู้เข้าอบรมรับรู้ถึงการปัญหาประเภทต่างๆ ของลูกค้าและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญ
5) ผู้เข้าอบรมสามารถต่อยอดการขายแบบที่ปรึกษาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพร้อมในการติดต่อซื้อขายและทำการค้ากับองค์กรอย่างยั่งยืน”

หัวข้อเนื้อหา
เตรียมพร้อมสำหรับการทำกลยุทธ์การขายแบบที่ปรึกษา
นักขายที่ปรึกษามืออาชีพ
แนวคิดสู่ความสำเร็จของการขายที่ปรึกษา
ความสำคัญของการวางแผนแบบนักขายที่ปรึกษา
Workshop อย่างไรจึงเรียกว่านักขายที่ปรึกษา
เทคนิควิเคราะห์ปัญหาในแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา
ขั้นตอนการวิเคราะห์ประเภทปัญหาธุรกิจและการเก็บข้อมูล
การสร้างแนวทางสู่การปูทางที่ปรึกษาระหว่างเปิดใจ
เทคนิคการให้คำปรึกษา
Workshop การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหาและสร้างมูลค่าในการนำเสนอ
เทคนิคการสรรหาทางเลือกเพื่อการนำเสนอการขาย
หลักการนำไปสู่ข้อสรุปการขาย
Workshop การผนวกการนำเสนอและการสรุป

“อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)”

ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท
ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง
ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท
ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท
ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน
ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท * เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณสาลินี
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : 0988209929
inwtraining.com

http://www.tesstraining.com

เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (15 มี.ค.62)

 เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (15 มี.ค.62)
วันที่ : (15 มี.ค.62)
รายละเอียด :
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการทำงานที่เน้นการเติบโตอยู่ทุกวันไม่หยุดอยู่กับที่ มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการประชุมเพื่อเสนองานที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนองานในที่ประชุมถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะต่อยอดให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ผู้นำเสนอจะต้องเข้าใจในบริบทว่า ผู้เข้ารับฟังการประชุมเพื่อนำเสนองาน ไม่ได้ต้องการการอ่านตามเอกสาร แต่ผู้เข้ารับฟังการประชุมต้องการเห็นการขับเคลื่อนของแผนกนั้นๆ ดังนั้นการนำเสนอจึงไม่ใช้ทักษะการพรีเซนต์เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงทักษะการถอดความข้อมูลเพื่อการนำเสนอที่น่าสนใจ เห็นทิศทาง มุ่งการก้าวไปข้างหน้า องค์กรยักษ์ใหญ่มากมายจึงคาดหวังว่าผู้ที่มีหน้าที่นำเสนอเหล่านั้นจะมองเห็นถึงความสำคัญในการเข้านำเสนองานมากกว่าความตื่นกลัวในเรื่องของการตอบคำถามของผู้รับฟัง ซึ่งแท้จริงแล้วหัวใจสำคัญของการนำเสนอที่ดีคือ ทักษะของการถอดความก่อนการนำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าฟังเข้าใจทิศทางของแผนกนั้นหรือเข้าใจในแผนงานก่อนก้าวไปข้างหน้าพร้อมองค์กร

สิ่งที่จะได้รับ
“1) ผู้เข้าอบรมทราบถึงบทบาทของผู้นำเสนอที่มีความสำคัญในปัจจุบันที่มองโอกาสเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จด้วยการนำเสนองานในที่ประชุม
2) ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ถอดปัญหาหรือตีความอย่างเป็นระบบก่อนการนำเสนอ
3) ผู้เข้าอบรมจะได้รับความมั่นใจต่อตนเองในฐานะผู้นำเสนอที่สามารถทำในสิ่งที่ท้าทายและไม่กลัวต่อคำถามของผู้รับฟัง
4) ผู้เข้าอบรมจะได้เปิดแนวคิดในการสร้างโอกาสให้กับตนเองและองค์กร
5) เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้เข้าอบรมในการทำงานให้เกิดคุณภาพเพื่อการส่งต่อคุณภาพที่ดีให้กับองค์กร”

หัวข้อเนื้อหา
ความหมาย และความสำคัญของการนำเสนอ

ปัญหาที่แท้จริงของการนำเสนอ คืออะไร?
ศิลปะการนำเสนออย่างสัมฤทธิ์ผล
Workshop การนำเสนอที่แท้จริง
แนวทางการสร้างเอกลักษณ์ทางการนำเสนอที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
เรียนรู้ทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอ
เครื่องมือสำคัญสำหรับการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
รูปแบบ และขั้นตอนในการนำเสนอเทคนิคในการโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตาม
Workshop การถอดความเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอที่ดีและมีทิศทาง
การสร้างความน่าสนใจในขณะนำเสนอ
เทคนิคการขจัดความประหม่า ความกลัว สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ
Workshop การนำเสนอจากข้อมูลที่มีการวิเคราะห์และการตอบคำถามเพื่อการ
เทคนิคการตอบคำถามหรือข้อสงสัยในเรื่องที่นำเสนออย่างถูกวิธี
การตีความประเด็นคำถามและการพาไปสู่บทสรุปการนำเสนอ
เทคนิคเพิ่มเติมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างแนวทางในการนำเสนอที่ตรงใจ
สรุปการบรรยาย

“อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)”

กลุ่มเป้าหมาย
เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ
ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท
ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง
ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท
ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท
ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท
ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน
ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท * เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณสาลินี
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @*aining
Facebook : *ainingpage

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (14 ส.ค.64) ดร.ชัชวาล คอร์สเต็ม 1 วัน

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (14 ส.ค.64) ดร.ชัชวาล คอร์สเต็ม 1 วัน

 

จัดอบรม ผ่านระบบ Online Zoom Meeting

ราคา 2,000 บาท/ท่าน 09.00-16.00 พร้อมรับใบประกาศ

ลดพิเศษสมัคร จ่าย 3 ท่าน เข้าอบรมได้ 4 ท่าน

 

หลักการเเละเหตุผล

การแข่งขันทางการค้ากันอย่างรุนแรง ทำให้หลายๆ บริษัท เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในการนำมาตรฐานสากลISO  ทีสามารถพัฒนาหลักประกันให้ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ได้หลากหลายด้าน เช่น ด้านคุณภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน ด้านความปลอดภัยอาหาร และ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งมาตรฐานISO (International Organization for Standardization) ไม่ว่าเลขใดก็มุ่งเน้นเรื่องทรัพยากรบุคคล    ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรอย่างมาก ดังนั้น การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISOจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักบริหารงานบุคคลควรทราบ และทำความเข้าใจ เพื่อให้ตรงความคาดหวังของผู้บริหาร และประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

     +  เข้าใจ และตีความตามข้อกำหนดของมาตรฐานการ ISO (International Organization for Standardization)ที่เกี่ยวข้องกับงาน HR

+  รู้และเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISO

+  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษาระบบ ISOและงานจัดทำระบบงานHR

หัวข้อเรียนรู้ :

ข้อกําหนดและการตีความตามข้อกำหนดISOที่เกี่ยวข้องกับ                      

การบริหารทรัพยากรบุคคลตามระบบISO9001:2015,                            

ISO14001:2015, ISO22001:2018, ISO45001:2018

การออกแบบระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้   สอดคล้องกับมาตรฐานISO

แผนผังและการจัดโครงสร้างองค์กร

ใบกำหนดหน้าที่งาน หรือJob Description

Training Needsและการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี

เกณฑ์การคัดเลือกหรือวิธีการเลือกผู้สมัครให้ตามที่ต้องการ

การสอนงานหรือ OJT

การกำหนดสมรรถนะหรือ Competency

การจัดการความรู้หรือ KM

ตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมในองค์กรขั้นนำ

การเขียนเอกสารการบริหารทรัพยากรบุคคล                                       

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานISOพร้อมยกตัวอย่าง

ใบCAR (Corrective Action Request)

ใบNC (Non-conforming)

ฝึกปฏิบัติ : การเขียนเอกสารในระบบงานHR

ประเด็นที่พบบ่อย ๆ จากการตรวจประเมินเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลจากมุมมองของที่ปรึกษาISO

 

ถาม-ตอบเพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การควบคุมคุณภาพเเละระบบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (SOC, RoHS, REACH/SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF) (27พ.ย.63)

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การควบคุมคุณภาพเเละระบบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (SOC, RoHS, REACH/SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF) (27 พ.ย.63)

ณ.โรงเเรมจัสมิน สุขุมวิท 23 ติด BTS อโศก

ข้อกำหนดข้อกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA /  SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc. ข้อกำหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22628 และในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์นั้น ตั้งแต่ระดับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ Original Equipment Manufacturer (OEM) / Replacement Equipment Manufacturer (REM) ซึ่งเป็นผู้กำหนดและควบคุมวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายรวมถึงผู้รับจ้างช่วงผลิตลำดับทีหนึ่ง (Tier 1) ผู้รับจ้างช่วงผลิตที่เป็นต้นน้ำ (Tier..n) ที่เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกฎหมาย ซึ่งต้องดำเนินการควบคุมและจัดทำรายงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ส่วนการอนุรักษ์พลังงานนั้นก็เป็นอีกข้อกำหนดที่จำเป็นอย่างมากในทุกๆอุตสาหกรรมต้องดำเนินการ และสำหรับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้รับจ้างช่วงผลิตทุกลำดับขั้น การกำหนดหรือเลือกใช้วัตถุดิบมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสิ้นอายุขัย การย่อยสลาย และสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตและมีผลโดยตรงต่อภาวะโลกร้อนหรือภาวะเรือนกระจก เนื่องจากทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้พลังงานมา Support การผลิต อาทิ พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า ด้านระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นทุกๆ อุตสาหกรรมจึงต้องดำเนินการด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดด้าน การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA), Carbon Footprint for Product : CFP, Carbon Footprint for Organization : CFO และ ISO 50001 หากบริษัทฯใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม
1.             เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
2.             เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
3.             เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
4.             เพื่อให้เข้าใจหลักการและการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรฐานสากล

หลักสูตร : ข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

หัวข้ออบรม

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์  (ROHS, REACH, ELV, IMDS)

* การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

  – ความหมายและแนวคิดพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพ

  – ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ

  – ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์

   – บทบาทหน้าที่ของแต่ละแผนก

  – ฝึกปฏิบัติ (WORKSHOP)

  – การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต

  – เทคนิคการนำเครื่องมือมาใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์

  – การนำเทคนิคทางสถิติมาใช้ในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์

  – ฝึกปฏิบัติ (WORKSHOP)

* ระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์  (ROHS, REACH, ELV, IMDS)

  – ความรู้เบื้องต้นการตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

  – บทบาทหน้าที่ของแต่ละแผนก

  – หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์

  – ความหมายของ SOC, ROHS, ELV, IMDS

  – ข้อกำหนดและกฎระเบียบของประเทศ NORWAY

  – ข้อกำหนดและกฎระเบียบของ REACH/SVHC

  – ข้อกำหนดและกฎระเบียบการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

  – ขั้นตอนการควบคุมสารปนเปื้อนทั้งหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์

  – การจัดทำรายงานสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์

  – ฝึกปฏิบัติ (WORKSHOP)

 

วิทยากร :  อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

 

ลักษณะการอบรม :

 1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %
 2. ทำWORKSHOP กิจกรรมกลุ่ม

ผู้ควรเข้ารับการอบรม :

   – ฝ่าย NEW MODEL, R&D, ENGINEERING

   – ฝ่าย การตลาด

   – ฝ่าย จัดซื้อ

   – ฝ่าย QC/QA

   – บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณสาลินี กุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

การนำเข้าส่งออกแบบมืออาชีพในยุค 4.0 (17 ม.ค.62)

หลักการและเหตุผล 

ผู้ประกอบการไทยส่วนมากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเข้า ส่งอออกสินค้าอย่างไรให้ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เกิดปัญหาที่ผู้ประกอบการยังมีการลักลอบหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง อันเกิดจากความเข้าใจผิดว่าหากผ่านพิธีการทางศุลกากรอย่างถูกต้องจะทำให้ต้องเสียภาษีศุลกากรในอัตราที่สูง ซึ่งหากผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการนำเข้า ส่งออกสินค้าอย่างถูกต้องอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อธุรกิจในระยะยาวได้

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรของการนำเข้า ส่งออกสินค้า ตลอดจนกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้การนำเข้าส่งออกสินค้าของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอน และรายละเอียดในการปฏิบัติพิธีการ รวมถึงกฎระเบียบที่สำคัญในการนำเข้า ส่งออกสินค้า จะทำให้ท่านสามารถนำเข้า ส่งออกสินค้าได้อย่างราบรื่นปราศจากอุปสรรค ไม่มีข้อกังวลจากการถูกตรวจสอบย้อนหลังจากภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความสำเร็จทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการนำเข้า ส่งออกสินค้าไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้า ส่งออกสินค้าได้อย่างถูกต้อง
 3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรในการนำเข้า ส่งออกสินค้า

หัวข้ออบรม

ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสินค้าที่จะนำเข้า ส่งออก

-สินค้าต้องห้าม

-สินค้าต้องกำกัด

-หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตสินค้าต้องกำกัด

-ของที่ได้รับยกเว้นอากร

พิธีการทางศุลกากรในการนำเข้า ส่งออก

-เอกสารที่จำเป็นในการจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า

-อธิบายรายการที่ต้องสำแดงในใบขนสินค้า

-ความแตกต่างของราคา FOB กับ ราคา CIF ที่ต้องสำแดงในใบขนสินค้า

-ตัวอย่างการคำนวณภาษีสินค้านำเข้า

-ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

-พิธีการนำเข้าสิ่งของทางไปรษณีย์

-การค้นหาพิกัดอัตราศุลกากร

-อัตราศุลกากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าเป็นส่วนมาก พร้อมฝึกคำนวณภาษีนำเข้า

-การใช้ใบขนสินค้าสุทธินำกลับ

การใช้เอกสารเอทีเอคาร์เนท์

ข้อควรทราบสำหรับการนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานของผู้โดยสาร

-การผ่านช่องเขียว (Nothing to declare)

-การผ่านช่องแดง (Goods to declare)

ความผิดทางศุลกากรที่พบบ่อยและบทลงโทษ

-เกณฑ์การระงับคดีในชั้นศุลกากร

-กรณีศึกษา (คดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง)

-ข้อควรทราบในการนำเข้า ส่งออกสินค้า

-สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า

ผู้ที่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยากร อาจารย์ นาฎยา ศรีหาบุตร

จบการศึกษามหาลัยรัสิต การจัดการมหาบัณฑิต-การจัดการสำหรับผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยากรมืออาชีพบรรยายสาขาการนำเข้า-ส่งออกในประเทศเเละต่างประเทศมากมายผ่านงานด้านศุลกากร

ราคาเพียงท่านละ 3,800 บาท

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage