เรียนออนไลน์ หลักสูตร การปรับตัวครั้งใหญ่สู่บริบทใหม่ในยุควิกฤติ 18 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การปรับตัวครั้งใหญ่สู่บริบทใหม่ในยุควิกฤติ 18 พ.ค.63

หลักการและเหตุผล
> ในยุคปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนไปตลอดกาล โดยเฉพาะยุคนี้องค์กรกำลังเผชิญกับ social distancing เพื่อความปลอดภัยทำให้องค์กรเกิดการชะงักตัวทั้งธุรกิจและระบบการจัดการทำให้องค์กรหม่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ แต่เมื่อสภาวะการณ์ที่เกิดไม่มีตอนจบอย่างชัดเจนและพฤติกรรมกำลังจะเกิดความเคยชิน New normal ทำให้การปรับตัวกลายเป็นกุญแจสำคัญในการทำธุรกิจเพื่อการทำงานในยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น
>
> วัตถุประสงค์
> -ผู้เข้าอบรมเข้าใจพฤติกรรมในยุค social distancing ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในปัจจุบัน
> -ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวทางการในการวิเคราะห์ปัญหาในการปรับการทำงานของตนเองให้กลายเป็นกระบวนการที่ตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบัน
> -ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการปรับตัวยุคใหม่เพื่อการทำงานที่เข้ากับสถานการณ์
> -ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาทักษะสำคัญที่ต้องใช้ในยุควิกฤติให้ตอบสนองพฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่ New normal
>
> หัวข้อบรรยาย
> 9:00-10:30 การปรับตัวในยุคใหม่ที่พฤติกรรมสังคมได้เปลี่ยนไป
> -เหตุการณ์ปัจจุบัน social distancing ส่งผลต่อการ
> เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในการทำงานขององค์กร
> -การปรับตัว 4 ข้อของการทำงานในปัจจุบัน
> -กิจกรรม ผลกระทบการทำงานที่เราไม่สามารถหลีก
> เลี่ยง
> 10:30-10:45 พักเบรค
> 10:45-12:00 ทักษะสำคัญของการทำงานและการปรับตัวที่เหมาะสม
> -แนวคิดการสร้างโอกาสในการปรับกระบวนการ
> ทำงานผ่านแนวคิด New normal
> -ทักษะการมีวิเคราะห์และการปรับกระบวนการ
> step by step
> -กิจกรรม การปรับกระบวนการทำงานให้เหมาะส
> กับสถานการณ์
> 12:00-13:00 พักรับทานอาหารกลางวัน
> 13:00-14:30 ทักษะการแก้ไขปัญหาและการมองภาพกว้างในการ
> ทำงาน
> -หลักการคิดแบบมองภาพกว้างและการคิดเชิง
> ตรรกะ
> -กรณีศึกษาในการทำงานและการปรับตัว ด้วยการ
> มองภาพกว้าง
> -กิจกรรม การมองภาพกว้างและแก้ไขปัญหาตรง
> หน้าอย่างสร้างสรรค์
> 14:30-14:45 พักเบรค
> 14:45-16:00 ทักษะการสื่อสารเพื่อการรักษาความสัมพันธ์ในการ
> ทำงานทั้งในและนอกองค์กร
> -แนวทางการรักษาความสัมพันธ์ผ่านการใช้เครื่อง
> มือออนไลน์และออฟไลน์ในการทำงานที่มี
> ประสิทธิภาพ
> -ทักษะการสร้างกำลังใจในการทำงานและชีวิต
> ส่วนตัว 4 ด้าน
> -สรุปการบรรยาย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

เหมาะสำหรับทุกตำเเหน่ง

หลักสูตรออนไลน์ การขายขั้นเทพ

 1. รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรแกรม Zoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยาย หรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน PDF ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

– Classroom and Workshop

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

เวลา 9.00-16.00

วิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล (Master of Business Administration (M.B.A) ประสบการณ์การสอนกว่า10 ปี

จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ โตโยต้า นิสสัน MBK ปริญสิริ ธนาคารกสิกรไทย ทีโอที ฯลฯ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่างๆ และหนังสือ Ebook : กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน (Sale 2)

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,000 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 1,900

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

เรียนออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 12 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 12 พ.ค.63

เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ
 • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ
 • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า
 • สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้
 • พัฒนาเทคนิคการขจัดข้อข้องใจเพื่อนำลูกค้าไปสู่การปิดการขาย
 • เรียนรู้เทคนิคการติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

1) ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา

2) ล้วงลับ “กลลวงการขาย” ให้ได้ยอด

3) “ยอดขายทะลุเป้า” ต้องรู้หลักจิตวิทยา

4) “CUSTOMER’S RAT” ลูกค้าคือหนู ต้องจับหนูให้อยู่หมัด

การเข้าใจในการหาข้อมูลของลูกค้า ที่เราจะต้องรู้เท่าทันความต้องการ ความสงสัยรวมถึงปัญหาและคำถามของลูกค้า รวมไปถึงเราต้องได้ข้อมูลจำเป็น 4 ข้อในการสร้างโอกาสทางการขาย

5) 4 TOOLS การใช้ 4 อาวุธเพื่ออ่านเกมขายเพิ่มยอด

6) CUSTOMER INSIGHT เทคนิคการอ่านพฤติกรรมลูกค้าแบบ FBI

การอ่านความต้องการภายในที่มาจากคำพูด คำถาม การแสดงออกในขณะนำเสนอ ซึ่งหัวใจสำคัญในการขายคือ เข้าถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายในใจ เช่น สินค้าคุณราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว คำถามแบบนี้แสดงว่า ลูกค้ามีข้อมูลของตลาดพอสมควร รวมถึงอาจจะมีราคาที่ถูกในใจแล้ว จึงสามารถรู้ว่าราคาเราสูงหรืออีกนัยหนึ่งอาจจะเกินงบไปแล้วก็ได้

7) ปรับจุดยืนสร้างสัมพันธ์ก่อนซื้อขาย

8) เสกมนตร์ลับสร้างความต่างทางการขาย

9) BENEFIT วิเคราะห์จุดเด่นของสินค้าและสิ่งที่ลูกค้าสนใจ

10) “กระจก” สะท้อนข้อข้องใจขจัดข้อโต้แย้ง

11) การสวนกลับเชิงบวกพิชิตใจ

การเข้าใจในประเด็นของคำถามที่สร้างแง่ลบให้กับเรา เช่น ขอคิดดูก่อน เอาไว้ก่อน หรือแม้แต่การเงียบใส่ในขณะที่นำเสนอจบ ซึ้งนักขายที่ดีจะไม่เงียบตาม แต่จะนำคำเหล่านั้นมาสร้างเป็นเหตุจูงใจในการอาสาเพื่อช่วยเหลือหรือขจัดข้อสงสัย

12) เจรจาและปิดการขายทรงพลัง

13) CLOSE SELLING ปิด ตัด จบ 3 เทคนิคสร้างยอดขาย

14) ไพ่ 3 ใบ สู่การโน้มน้าวให้สำเร็จ

สิ่งที่ใช้ต่อรองในเกมการเจรจาต่อรอง ซึ่งมีด้วยกัน 3 อย่างที่ใช้ต่อรอง แต่ส่วนใหญ่นักขายมักใช้แค่ส่วนลด ซึ้งไม่ได้ก่อให้เกิดกำไร เพราะเล่นที่โปรโมชั่น ดังนั้น คำว่าไพ่ 3 ใบ คือ ข้อต่อรอง 3 เรื่องที่นักขายมักใช่แค่ใบเดียว จะให้ดีควรใช้อีก 2 ใบที่เหลือด้วย

15) กลยุทธ์สรุปการขายแบบนักขายขั้นเทพ

16) กลยุทธ “ด้ายแดงแห่งสัมพันธ์” CRM

สรุปบรรยาย

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,000 บาท

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

เรียนออนไลน์ หลักสูตร แผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 24 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร แผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19  24 พ.ค.63

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ช่วงวิกฤตการณ์ COVID – 19 ที่เกิดขึ้น สร้างผลกระทบ Disruptive อย่างรุนแรงกับแทบทุกธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้คน ในช่วงภาวะเช่นนี้ พนักงานผู้เป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร จะมีความหวาดวิตก กังวล จิตตก ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้ ดังนั้น บริษัทควรเตรียมแผนบูรณาการบริหารพนักงานสัมพันธ์ในช่วงวิกฤต เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดความตึงเครียด มีขวัญ กำลังใจที่ดี สร้างความสุขในการทำงาน สร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความจำเป็นในการสร้างแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์ในช่วงเกิดวิกฤตการณ์

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์เพื่อลดปัญหาต่างๆ ของพนักงานให้น้อยลงที่สุด ในช่วงวิกฤตการณ์

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ นำแผนบูรณาพนักงานสัมพันธ์ไปปฏิบัติใช้ในองค์กรได้และพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

HR  หัวหน้างาน ผู้จัดการ รวมทั้งผู้ที่สนใจ

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • COVID – 19 กับการ Disruptive การทำงาน ธุรกิจ อุตสาหกรรม

 • แผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์คืออะไร

 • ความจำเป็นและประโยชน์ของแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์

 • ผู้ที่มีส่วนรวมกับแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์มีใครบ้าง

 • ภาพรวมของแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์

Workshop

 • ขั้นตอนการสร้างแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์

 • การออกแบบกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ในช่วง COVID – 19

 • การติดตาม และประเมินผลกิจกรรมสัมพันธ์

Workshop

 • อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในแผนบูรณาการ และแนวทางป้องกัน

 • ผลลัพธ์ที่ได้ จากแผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

 • สรุปประเด็นการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม brain storming และ workshop ที่สร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้แนวทางการบรรยายผสมผสานแนวการ Coaching เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และเกิดความเข้าใจและสรุปผลได้ด้วยตนเอง

วิทยากร

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,000 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 1,900

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เรียนออนไลน์ บรรยาย 09.00-12.00 หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 28 ม.ค.64 อ.เหรียญชัย

เรียนออนไลน์ บรรยาย 09.00-12.00 หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 28 ม.ค.64  โดย อ.เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

 

อยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้ ผ่านโปรเเกรม ระบบ Zoom

ราคาท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวม VAT)  บรรยาย 09.00-12.00

 

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

“บริหารจัดซื้อเป็น บริหารต้นทุนได้ กำไรเพิ่ม”
คำถามชวนคิด
1.กระบวนการจัดซื้อในยุคปัจจุบัน องค์กรของท่านมีประสิทธิภาพไหม
2.กลยุทธ์การจัดซื้อสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์หรือไม่
3.ได้มีการประสานงานติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานก่อนการจัดซื้อหรือไม่
4.สัมพันธ์กับวัตถุดิบคงคลังหรือไม่อย่างไร
5.ได้ใช้ข้อมูลปัจจัยภายนอก และภายใน มาวิเคราะห์ ถึงแนวโน้มในการจัดซื้อ หรือไม่
6.จัดซื้อของท่านเรียนรู้ supplier ของท่านลึกซึ้งมากน้อยอย่างไร
7.ท่านรู้ไหม suppliers เขาก็ rating ผู้ซื้อเช่นกัน เเล้วเขาใช้อะไรมาเป็น ตัววัด

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการเหตุผล

          ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินการ

แต่กระนั้นก็ตาม การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบวนการการบริหารการจัดซื้อ ถือว่าเป็นกระบวนการการดำเนินการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ต้องให้ความใส่ใจในการบริหารการจัดซื้อ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อได้ถูกต้อง

 2. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสรรหา Suppliers

 3. เพื่อเกิดความเข้าใจในการจัดซื้อ เพื่อให้ได้ในราคาที่ เหมาะสมที่สุด

หัวข้อการอบรม

 1. กรอบความคิด (Growth Mind Set)

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และทำความเข้าใจในด้านกรอบความคิดด้านความเป็นเจ้าของ ทัศนคติในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 1. การจัดซื้อและการจัดหา ความหมาย ความเข้าใจ และความสำคัญ

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและทราบถึงความหมาย และความสำคัญของการจัดซื้อว่ามีผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กรอย่างไร

 1. กระบวนการจัดซื้อจัดหา

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงกระบวนการการจัดซื้อจัดหา และเพื่อให้วัตถุดิบ หรือ วัสดุสิ้นเปลือง หรือ สินค้าสำเร็จรูป มาในเวลาที่ต้องการ จำนวนที่ต้องการ คุณภาพอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้นทุนต่ำสุด

 1. การระบุบ่งชี้ความต้องการของการจัดซื้อจัดหา

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความต้องการของจัดหาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่า การต้องการจัดซื้อจัดหา นั้นต้องพิจารณาจากความต้องการโดยประสานกับ คลังสินค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตด้วย

 1. คุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดหา แหล่งที่มา ข้อเสนอ ซัพพลายเออร์

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้คุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ๆ ในการด้านการจัดซื้อจัดหาร เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ต้องพยายามเสาะแสวงหาแหล่ง Suppliers ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

 1. การวัดสมรรถนะ ดัชนีวัดผลงานในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหา

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึง สมรรถนะของหน่วยงานตนเองว่า ต้องมีระดับสมรรถนะอะไรบ้าง ที่จะต้องมีเพื่อใช้ในการบริหารคลังสินค้า และอีกทั้งต้องเข้าใจระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อ ว่า สมควรวัดในรูปของ KPI  หรือ  OKRs

 1. การจัดการความเสี่ยง

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงกระบวนการจัดซื้อจัดหามานั้น ได้มีการประเมินความเสี่ยง ทั้งที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก และ ปัจจัยภายใน

 1. ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ในโซ่คุณค่า

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการมีสัมพันธภาพ ในห่วงโซ่ที่เกิดแล้วจะมีผลต่อการดำเนินการอย่างไร

แนวทางในการอบรม     บรรยาย 50%  และ group coaching 50% ในแนวทาง Appreciate Inqauiry

ผู้เข้าอบรม                  พนักงานฝ่ายจัดซื้อ บริ๋ษัท

วิทยากร                    อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวม VAT)  บรรยาย 09.00-12.00

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า 9 มิ.ย.63 อ.ประเสริฐ

หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า 9 มิ.ย.63 อ.ประเสริฐ

หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า 

หลักการเหตุผล

การเพิ่มยอดขายในปัจจุบันคงเป็นเรื่องที่ยากในมุมมองของนักขาย เพราะสถานการณ์ตอนนี้ส่งผลเชิงลบมากมายและมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า ทำให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขายจึงโอกาสน้อยมาก การที่นักขายจะเพิ่มยอดขายในปัจจุบันจะต้องมองเห็นกลไกในเรื่องของการขายแบบต่อเนื่องหรือต่อยอดจากการขายที่มีอยู่รวมทั้งต้องสร้างโอกาสจากการหาลูกค้าใหม่อยู่เสมอ ดังนั้นการที่นักขายจะสร้างโอกาสของชัยชนะในโลกธุรกิจจึงเป็นการสร้างมูลค่าต่อการขายหนึ่งครั้งให้ได้มากที่สุดถึงจะประสบความสำเร็จในสายอาชีพการขายได้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการในการเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขาย

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางความคิดของการต่อยอดในการขายแบบต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตระหนักถึงความแตกต่างในการเพิ่มยอดขายและการขายที่ต่อยอด

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาหลักการผนวกการขายเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อบรรยาย

การเพิ่มยอดขายด้วยเทคนิคการสร้างยอดขายอย่างมืออาชีพ

สถานการณ์การขายในยุคปัจจุบันที่การแข่งขันสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับลูกค้า

หลักความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างยอดขาย

แนวทางการสร้างยอดขายจากการวิเคราะห์การเพิ่มสัดส่วนการขาย

ยอดขายมาจากไหนได้บ้าง

WORKSHOP การฝึกวิเคราะห์การขายเพื่อให้สร้างยอดขาย

ยอดขายมาพร้อมการสร้างความจำเป็นอย่างมืออาชีพ

รูปแบบการอัพยอดขาย

หลักการการขายที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างความจำเป็นในการขาย

การวิเคราะห์ส่วนขยายการอัพยอดขาย

WORKSHOP การอัพยอดขายควรจะรู้หลักในการขยาย คุณขยายองค์ประกอบอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มยอดขาย

การขายและการสร้างความจำเป็นในการขาย

หลักการและแนวทางการกระตุ้นความจำเป็นเพื่ออัพยอดขาย

3 แนวทางการสร้างจิตวิทยาแรงกระตุ้นในการนำเสนอเพื่อเห็นมูลค่า

การโน้มน้าวด้วยวิธีวิเคราะห์ส่วนต่างที่สูญเสียหรือโอกาสของบริษัทลูกค้า

WORKSHOP การวิเคราะห์ลูกค้าและกระตุ้นการเพิ่มยอดขายด้วยศิลปะเพิ่มยอด

กลวิธีการปั้นยอดขายช่วงหลัง

หลักการปั้นยอดขายช่วงหลักและแนวทางการเพิ่มยอดขาย

การขายต่อเนื่องและการขายต่อยอด

การทำการขายให้สอดคล้องกับการเพิ่มยอดขายในช่วงหลัง

สรุปการบรรยาย

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

(สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

สถานที่อบรม โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ 4 พ.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ 4 พ.ย.63

(โรงเเรมจัสมิน สุขุมวิท 23 ติด BTS สถานีอโศก,MRT สถานีสุขุมวิท)

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า

หัวข้ออบรม

การบริหารคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า

– การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

– การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

– การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

– การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

– ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

– บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 4.0 )

– ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

– บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

– ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง

– ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

– แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK) ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

 • การค้นหาปัญหาและสาเหตุ
 • การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ
 • แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

-การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

-การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

-WORKSHOP การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

– กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

– หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM) ในคลังสินค้า

– การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING) และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

– บทบาทหน้าที่ความสำคัญของ WAREHOUSE และศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

-เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

-การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

– การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

– ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

-ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

-WORKSHOP การเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

-สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง

 • ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ Lean Supply Chain, Manufacturing, Logistics, TPM, TQM, QCC, 5S, Kaizen, Suggestion
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความปลอดภัยการทำงาน การใช้งาน การบำรุงรักษารถยกอุตสาหกรรม
 • ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective Performance Appraisal) (26 พ.ย.63) อ.ชัชวาล

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective Performance Appraisal) (26 พ.ย.63) อ.ชัชวาล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรใช้สำหรับการกำหนดและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละตำแหน่ง  ช่วยในการปรับปรุงงาน วางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร การจ่ายค่าตอบแทน และการปรับเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายบุคลากรไปสู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมอีกด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี มักมีข้อติดขัดที่ไม่สามารถช่วยให้พนักงานสร้างผลงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายและเป้าหมายของบริษัท หากองค์กรโดยเฉพาะองค์กรระดับ SME ต้องการออกแบบหรือปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวมทั้งบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้ช่วยท่านได้

หัวข้อเรียนรู้ :  

 

ภาคเช้า (09.00-12.00 น.)

ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประเมินผล                          การปฏิบัติงาน

บทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบที่ควรมีในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

Þ เป้าหมายผลงาน

Þ ตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

Þ สมรรถนะ (Competency)

Þ เกณฑ์การประเมินผล

Þ ส่วนประกอบอื่นที่ควรประเมิน 

ปัญหาของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มักพบ

เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจ

ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ

ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือต่างๆ สำหรับการประเมินผลงาน

ภาคบ่าย (13.00-16.00 น.)

แนวทางปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน                         

Þ การกำหนดส่วนประกอบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

Þ การกำหนดและกระจายเป้าหมายผลงาน

Þ การกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน (PIs & KPIs)

Þ การกำหนดสมรรถนะ (Competency)และ                                 

เลือกใช้สมรรถนะแต่ละประเภทสำหรับการประเมินผล

Þ การกำหนดน้ำหนักองค์ประกอบการประเมินผล

Þ การกำหนดเกณฑ์การประเมินผล  

แนวทางการจัดทำ Action Plan เพื่อรองรับการประเมินผลงาน

ข้อเสนอในการยกระดับการประเมินผลไปสู่การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

วันศุกร์ที่21 มิถุนายน2562

    เวลา09.00-16.00น. ที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก-แยกสุทธิสาร ถ.วิภาวดีรังสิต

วิธีการเรียนรู้ :

บรรยายอย่างย่อและซักถาม

อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

   เจ้าของธุรกิจขนาด SME

HR Manager/Staff

เจ้าหน้าที่ HR  

ผู้สนใจทั่วไป

     

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร  

และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาท่านละ3,600 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าของธุรกิจขนาด SME HR Manager/Staff เจ้าหน้าที่ HR ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

หลักสูตร เทคนิคเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional) 12 พ

เรียนออนไลน์ หลักสูตร: เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาการขายเพื่อพิชิตยอดขายและการบริหารงานขายให้ได้ตามเป้า 8 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร: เทคนิคการเป็นที่ปรึกษาการขายเพื่อพิชิตยอดขายและการบริหารงานขายให้ได้ตามเป้า 8 พ.ค.63

ที่มาของหลักสูตร                                        

เนื่องจากลูกค้าในปัจจุบันมักตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยความรอบคอบมาก
ทั้งมีการศึกษาข้อมูลของสินค้ามาก่อนเพื่อเปรียบเทียบ และมีความต้องการปลีกย่อยอื่นๆ เพิ่มขึ้นแตกต่างไปจากเดิม ทำให้การแข่งขันในทุกวันนี้ ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธว่า…

งานขายสินค้า มีความยากลำบากมากขึ้นทุกทีทำให้การขายที่พนักงานขายที่มีทักษะที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นทุกทีเช่นกัน พนักงานขายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลของสินค้าและบริการให้ครบถ้วน รู้ลึก รวมถึงมีความรู้ เทคนิค ทักษะ การขายแบบ B2B (ร้านค้ารายใหญ่) และการเป็นที่ปรึกษาการขาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานขาย และบริหารทีมงานขายสำหรับหัวหน้างานเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า  รวมถึงกลวิธีที่จะทำให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อและพึงพอใจในการขายของพนักงานขาย และกลับมาซื้อซ้ำอีกนั่นเอง

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ทัศนคติทีดี และมีจิตสำนึกที่ดีกับการขายแบบ B2B (รายใหญ่) เพื่อพิชิตยอดขาย
 • เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำทักษะไปปฏิบัติ และการบริหารการขายเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายในการขายได้
• สามารถสร้างความประทับใจและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า

กลับมาซื้อซ้ำ ตลอดจนทำให้ลูกค้ารู้สึกจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการ
• สามารถบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.00 .)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

 • ความหมายและความสำคัญของการเป็นที่ปรึกษาการขาย

***Workshop :  ปัญหาการขายของ Credit Sales

                     และการบริหารงานขาย

 • สาเหตุที่ลูกค้าแบบ B2B ไม่ซื้อและความต้องการของลูกค้า B2B
 • เจาะลึกเทคนิคการขายและเข้าถึงลูกค้าแบบ B2B (รายใหญ่)
 • การให้ข้อมูลในเชิงการตลาดโดยรวมเพื่อเป็นที่ปรึกษาการขาย
 • การวิเคราะห์สินค้ากับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของดีลเลอร์ให้ขายได้
 • การค้นหาช่วงเวลาที่เหมาะสมจากกระบวนการซื้อของลูกค้า
 • เทคนิคการลดปัจจัยความกังวลของลูกค้าให้สามารถตกลงกันได้
 • เจาะลึกขั้นตอนการปิดการขายแบบ B2B ให้เป็นเรื่องง่าย
 • การเจรจาต่อรองที่เป็นจุดเชื่อมต่อการปิดการขายแบบ B2B
 • การกระตุ้นความต้องการ / การตัดสินใจ (ช่วยคิด ช่วยปรึกษา)

–   เทคนิคการบริหารงานขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้า

–   เจาะลึกการพยากรณ์ยอดขายจริงให้ได้ตามเป้า

–   เทคนิคการบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

–   การวิเคราะห์ความสามารถทีมงานให้ตรงงานและกระจายงาน

–   การสร้างขวัญ และกำลังใจสนับสนุนทีมงานเพื่อพิชิตยอดขาย

–   เทคนิคการช่วยเหลือ และแก้ปัญหาให้ลูกน้องอย่างเป็นระบบ

***Workshop : การแก้ไขปัญหาการขายของ Credit Sales

                    และการบริหารงานขาย

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้จัดการภาค และพนักงาน Credit Sales ทุกระดับ

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ 2,200

ลงทะเบียนพร้อมกัน 5 ท่านขึ้นไป เหลือ ท่านละ 2,000

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

 

 

 

 

ยืนยัน หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD ) ปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ 11 มิ.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD ) ปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ 11 มิ.ย.63

ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง  และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้นได้แก่ การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร                ที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หัวข้อเรียนรู้ 

1) ความสำคัญของงาน HRD ที่มีต่อองค์กร

2) การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในยุคธุรกิจ 4.0 เช่น

3) บทบาทของ HRD และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร

4) ทบทวนเครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้ พร้อมกรณีศึกษา

■ Competency หรือสมรรถนะกับการพัฒนาบุคลากร

■ การท า Competency Assessment เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร

■ การประเมินศักยภาพของ Talent และการพัฒนาแบบเร่งรัด (Accelerated Program)

■ สมรรถนะหรือคุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ

■ วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 70 : 20 : 10 (70 : 20 : 10 Learning Method) และวิธีการน าไปใช้จริงในการพัฒนาบุคลากร

■ การพัฒนาพนักงานโดย OJT หรือ On-the-Job Training ที่ได้ผล ■ รู้จักกับ Talent Management ■ รู้จักกับ Succession Planning

 

หัวข้อเรียนรู้

หัวข้อการเรียนรู้ :
4) ทบทวนเครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้ (ต่อ)

■ การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development)

■ Agile People Development หรือการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด Agile เป็นต้น

■ การพัฒนาที่เน้นจุดแข็ง (Strength-based Development)
5) แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล

■ วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Competency ที่ต้องการเพื่อให้ทำงานได้ผล

■ การค้นหา Training Needs หรือความจ าเป็นในการฝึกอบรมแบบไหน ให้ผลดีกว่า และเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลจากการประเมินผลมาสู่ Training Needs

■ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)

■ แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม

■ การเลือกใช้วิทยากรที่ตอบโจทย์การพัฒนา

■ แนวทางการทำงานกับวิทยากรเพื่อออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม

■ การเลือกใช้ช่องทางการเรียนรู้ของพนักงานในโลกยุค Digital Age

■ การก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)

■ การติดตามผลหลังการฝึกอบรมที่จะช่วยให้ Train และไม่ –ning

■ ตัวอย่างเครื่องมือของการประเมินและติดตามผลหลังการฝึกอบรม
2) ประเด็นปญัหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร และแนวทางการแก้ไข

3) สรุปสิ่งที่ควรน าไปปรับใช้กับการท างาน

4) ทดสอบหลังการเรียนรู้ *

กลุ่มเป้าหมาย :

    เจ้าของธุรกิจขนาด SME

    HRD Manager/Supervisor

    HRD Officer

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร  

และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม พร้อมฝึกปฏิบัติในคลาส (เรียนเเบบ Zoom)

พิเศษเพียง….. 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT). สอบถามเพิ่มเติม และสำรองเรียนกับเราด่วน !!!

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com