Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 24 มี.ค.64

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 24 มี.ค.64

 

โอนก่อนวันนี้ ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สถานที่อบรม จัสมิน สุขุมวิท 23 ติด BTS อโศก เเละ MRT สุขุมวิท

 

งานบริการคือ การช่วยเหลือด้วยจิตที่ต้องการให้ผู้ทูีได้รับบริการนนั้นบรรลุ ความต้องการตามที่ประสงค์ ซึ่งต้องอิงตามหลักความถูกต้องและความเป็นจริง

การบริการมีความสำคัญ เทียบเท่าความอยู่รอดของ องค์กร เพราะธรุกิจทกุอย่างบนโลกอยู่บนพื้นฐาน ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นทุกกิจกรรมการค้าจึงมีบริการเป็นแกนหลักทุกกิจกรรม

มีคำตอบที่นี่ที่เดียว สนใจสำรองที่นั่งได้ค่ะ โทร 0988209929 คุณกุ้ง

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการบริการ

หลักการและเหตุผล

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์  หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ริดรอนการบริการมากเกินไปจนสู้กับองค์กรอื่นไม่ได้ ดังนั้นแล้วองค์กรควรมีความเข้าใจในวิถีของการบริการให้ถ่องแท้ก่อนจะเริ่มบริการ การบริการจึงหมายถึง การปรับตัวเพื่อประสานงานร่วมกับลูกค้าที่มีความหลากหลายทางความต้องการและต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นด้วยการบริการที่มีในระดับ 3 มิติ การบริการทั่วไปไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าในยุคปัจจุบันได้ โดยเฉพาะหากขาดการใส่ใจในความรู้สึกให้บริการ องค์กรจึงต้องสรรหาวิธีในการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด เพื่อความมั่นคงในองค์กร

สิ่งที่จะได้รับ

1) ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการ และแนวทางในการให้บริการที่ถูกต้อง

2) ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศและการต่อยอดงานบริการแบบไร้ร้อยต่อ

3) ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานของตนเองได้

4) ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการตอบสนองที่ตรงใจ

5) ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ

6) ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้รับไปต่อยอดการบริการให้เกิดความประทับใจที่เหนือความคาดหมาย

7) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ

หัวข้อเนื้อหา

เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ

·      ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ

·      การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ

·      ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ

·      Workshop บริการที่ดีแตกต่างอย่างไรกับบริการที่มีความใส่ใจ

กฏการบริการด้วยใจ

·      ทำไมต้องมีจิตบริการที่เข้าถึงลูกค้า ถึงจะบริการได้ดี

·      ทดสอบจิตบริการขั้นต้น

·      วิธีการสร้างจิตบริการให้เข้าถึงลูกค้า

·      เทคนิคการยกระดับในการบริการ

·      workshop การบริการลูกค้าด้วยจิตบริการ

Beyond Customer Service (BCS)

·      Service mind ไปสู่ Service Acting

·      การคาดการณ์ที่เหนือกว่าตอบโจทย์ได้ตรงใจ

·      CASE STUDY เหตุการณ์เพื่อจับจังหวะใช้ Service Acting

การสร้างความพร้อมด้วยการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

·      กลยุทธ์ที่แตกต่างด้วยบริการที่แข็งแกร่ง

·      การประสานรอยต่อในการบริการให้แข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก

·      สรุปการบรรยาย

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2(กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

 

โอนก่อนวันนี้ ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่อบรม: โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23 ติด BTS อโศก

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan (Performance Management System : Module 1) : 6 สิงหาคม 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan (Performance Management System : Module 1) : 6 สิงหาคม 2563

ขอเชิญท่านมาสัมผัส…การบริหารและจัดการ KPI Management แบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างที่องค์กรของท่านไม่เคยพบมาก่อน…ทั้งการกำหนดเป้าหมาย…การกระจายเป้าหมาย…การวางแผน…การควบคุม…การติดตามผล และการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับ KPI

หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกว่า KPI และต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ (Strategics Plan) รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  จะเห็นได้ชัดเจนจากการที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชั้นนำ ได้นำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ที่เป็น KPI มาวัดผลเป็นรูปธรรมไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมิน

แต่ในการจัดทำและนำ KPI ไปใช้งานจริง หลายองค์กรมักจะพบกับประเด็นคำถามที่ว่า

 • KPI ก็กำหนดแล้ว แต่ไม่รู้จะเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์ขององค์การอย่างไรดี ?
 • KPI ของฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ก็ง่ายนะสิมีตัวเลขวัดได้ชัดเจน แล้วฝ่ายสำนักงานหรือสายสนับสนุน (Back Office) จะกำหนด KPI อย่างไรชัดเจนเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรดีล่ะ ?
 • แล้ว KPIs ในระบบ ISO9001 / IATF16949 ที่มี จะเชื่อมโยงเป็นเป้าหมายขององค์กรได้ไหม ?
 • แล้วตัวชี้วัดและเป้าหมายรายบุคคลของแต่ละตำแหน่งงานล่ะ จะกำหนดจากอะไรดี ?
 • จะเชื่อมโยง KPI ไปสู่แผนปฏิบัติงานอย่างไรดี ?

หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีคำตอบจากประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดทำ KPI Management มากว่า 15 ปี ของวิทยากร มาออกแบบและพัฒนาเป็นหลักสูตรที่สามารถช่วยให้ท่านให้เรียนรู้เทคนิคการกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบมืออาชีพที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร และจัดทำแผนปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายในการทำงาน ที่มี Workshop ฝึกปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง โดยที่ผู้เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ KPI มาก่อน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม 

 1. เป็นการเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด แนวทาง และวิธีการกำหนด KPI สมัยใหม่ที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และองค์กร
 2. เป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำ KPI ในการดำเนินงานขององค์กร
 3. จุดประกายความคิดในการมองเห็นความเชื่อมโยงของ KPI กับกลยุทธ์ขององค์กร
 4. สามารถกระจาย KPI ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ สู่การกำหนด KPI ของหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ทราบถึงแนวทางการเชื่อมโยง KPI ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน
 6. สามารถเชื่อมโยง KPI สูู่การจัดทำ Action Plan ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปออกแบบและจัดทำ KPI และ Action ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  แนวคิดและหลักการของ Key Performance Indicators (KPI Introduction)

 • ศัพท์น่ารู้ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ KPI
 • Performance Control Tools
 • KPI คือ อะไร ?
 • ความสำคัญและประโยชน์ของ KPI ในการนำไปใช้งานในองค์การ
 • 4 หลักสำคัญในการออกแบบ KPI ให้มีประสิทธิผล
 • KPIs ในองค์กรที่ดีควรมี 4 ระดับ
 • Workshop 1 : ปัญหาที่พบในการจัดทำ KPI และแนวทางป้องกัน/แก้ไข 

ส่วนที่  2  :  แนวทางการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับองค์การ (Corporate KPIs)

 • การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard
 • ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มในการกำหนด Corporate KPIs
 • ตัวอย่างที่ 2 : ดัชนีวัดระดับองค์กร (Corporate KPIs)
 • วิธีการกำหนดและกระจายดัชนีชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงาน
 • ตัวอย่างที่ 3 : แบบฟอร์มในการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่เป้าหมายหน่วยงาน 

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับหน่วยงาน (Functional KPIs) ให้สอดคล้องกับ Corporate KPIs

 • แนวทางการออกแบบและกำหนด Functional KPIs ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Corporate KPIs
 • Workshop 2 : การออกแบบและกำหนด Functional KPIs ของแต่ละหน่วยงานให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ KPI องค์กร
 • ตัวอย่างที่ 4 : แบบฟอร์มในการกำหนดเป้าหมายหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ KPI องค์กร (Performance Agreement)
 • PQQCDSSMEEI ปัจจัยในการกำหนดตัวชี้วัด
 • ตัวอย่างที่ 5 : หัวข้อ Functional KPIs ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการออกแบบและกำหนดดัชนีชี้วัดระดับตำแหน่งรายบุคคล (Position / Individual KPIs) 

 • 4 เครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนด Position KPIs
 • การกำหนด Position KPIs ตามตำแหน่งจากใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
 • ตัวอย่างที่ 7 : ใบกำหนดหน้าที่งานสมัยใหม่ (Job Description Version 4) ที่มี KPI
 • Workshop 3 : การออกแบบ และจัดทำ Position KPIs ของตำแหน่งงานจาก Job Description Version 4   

ส่วนที่ 5  :  เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

 • ความสัมพันธ์ของ KPI กับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กับแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)
 • กุญแจทองสำคัญ 3 ดอก ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแบบ PDCA
 • ตัวอย่างที่ 8 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) สมัยใหม่ที่มีทั้ง KPI และ PI 
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ KPI   

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้

การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการกระตุ้น/ระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหลังการฝึกอบรม

o   การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนองาน

-> ออกแบบและกำหนด Functional KPIs ของหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับ KPI องค์กร

-> ออกแบบ และจัดทำ Position KPIs ของตำแหน่งงาน

   -> เขียน Action Plan ให้เชื่อมโยงกับ KPI

o   การตอบข้อซักถาม 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
 • วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน KPI Management จากประสบการณ์ตรง 17 ปี
 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share (Super Modern Welfare Committee) : 7 สิงหาคม 2563

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share (Super Modern Welfare Committee) : 7 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างในการจัดสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่นายจ้างและเพื่อนพนักงาน  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการสวัสดิการฯ ที่ดีต้องมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership) ต้องมีเทคนิคในการดำเนินการประชุม ต้องมีเทคนิคในการสื่อสาร และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสวัสดิการที่บริษัทฯ มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN แก่ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารคณะกรรมการสวัสดิการฯ มากว่า 24 ปี ที่จะช่วยให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ องค์กรของท่านมีมุมมองใหม่ในการบริหารสวัสดิการให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร และความต้องการของพนักงานอย่างแท้จริง บนพื้นฐานของกำลังและความเป็นไปได้  

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสวัสดิการในสถานประกอบการ

 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างมุมมองและเทคนิคในการบริหารสวัสดิการยุคใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร และความต้องการของพนักงาน

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share 

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (Introduction to Welfare Committee)

 • ความหมายของคณะกรรมการสวัสดิการ (คกส.) 

 • ความหมายของสวัสดิการแรงงาน

 • ประโยชน์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

 • บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

 • Workshop 1 : คกส. ที่ดีควรคุณลักษณะของ Head-Hand-Heart อย่างไรหนอ ? 

ส่วนที่  2  :  การปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ (Sense of Ownership) 

ส่วนที่  3  :  หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ (Responsibilities of The Employer to The Welfare Committee) 

ส่วนที่  4  :  กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ (Thai Labor Laws Relating to Welfare Management in Company)

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ

 • บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน 

ส่วนที่  5  :  แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Welfare Committee Guidelines) 

ส่วนที่  6  :  เทคนิคการบริหารงานสวัสดิการตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์  (Welfare Management Technique According to the Best Practices Contest for Welfare and Labor Relations) 

ส่วนที่  7  :  การสำรวจและบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN(Survey and Management of Welfare Available)

 • แนวทางการสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog

 • Workshop 2 : การสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog

 • แนวทางการนำผลจาก Welfare Visual Awakening Dialog ไปบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN  

ส่วนที่  8  :  แนวทางการประชุมปรึกษาหารือระหว่างฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการสวัสดิการ(Guidelines for Meeting between The Employer and The Welfare Committee)

 • แนวทางการประชุมปรึกษาหารือสำหรับคณะกรรมการสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ

 • สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ

 • สวัสดิการนอกเหนือที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ

 • แนวทางในการนำผลจากการหารือไปบริหารจัดการ 

ส่วนที่  9  :  การสื่อสารและประสานงานในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม (Communication and Coordination in Participatory Welfare Management)

 • แนวทางการสื่อสารและประสานงานแบบ Positive Action เพื่อความสำเร็จในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม

 • สวัสดิการใดที่ควรสื่อสาร

 • แนวทางการจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร 

ส่วนที่  10  :  ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ (Do and Don’tof The Welfare Committee) 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบ มีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร

o  การทำ Workshop

o  การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

คณะกรรมการสวัสดิการ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิทยากร  :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้ 21 มกราคม 2564 สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ

เรียนออนไลน์ เปิดสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้ 21 มกราคม 2564 สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการทำสัญญาจ้าง-เทคนิคการแก้ไข-เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและการออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้สวัสดิการที่จ่ายให้ลูกจ้าง ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร..?

 2. เพื่อให้ผู้บริหารงานบุคคลและหัวหน้างานทราบหรือเข้าใจถึงกรอบในการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานและการพิจารณาความผิดที่กำหนดลงโทษทางวินัยความผิดลักษณะใดเป็นการตักเตือนหรือในกรณีใดเป็นความผิดที่ร้ายแรงถึงจะต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงในการออกหนังสือเลิกจ้างในกรณีต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายและป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังได้ต้องเขียนอย่างไร..?

หัวข้อในการอบรม

หมวด 1: การแก้ไข-เปลี่ยนแปลง สภาพการจ้าง

 1. นายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมาย บังคับใช้ไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง  การทำสัญญาจ้าง 7 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้าง มีสิทธิเรียก-รับเงินประกัน การทำงานกับลูกจ้างมีกรณีใดบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงานที่เรียก-รับเงินประกันได้ 7 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากนายจ้างได้กำหนดขึ้น มีกรณีใดบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง สวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง มีกรณีใดบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง ข้อตกลงที่กำหนดขึ้นร่วมกัน 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. กรณีนายจ้างมีนโยบาย-แก้ไข-เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก สภาพการจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง  การเปลี่ยนแปลง สวัสดิการ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

 1. กรณีลูกจ้างมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือ เปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง  การเปลี่ยนแปลง 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้าง-ลูกจ้างตกลงกันกำหนดเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาวันละ2 ชั่วโมงรวมกับค่าจ้างในแต่ละวันทำได้ไหมเพราะอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง การทำงานเกิดเวลาปกติ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างมีนโยบาย-ลดค่าจ้าง-ลดสวัสดิการ-ลดค่าเดินทาง ทำได้ไหม – เพราะอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง  สิ่งที่นายจ้างกำหนด 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

 1. จ้างแรงงานต่างด้าวจ่ายค่าจ้าง-จ่ายสวัสดิการให้ได้รับน้อยกว่าแรงงานไทยนายจ้างทำได้ไหม…เพราะอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง การจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการเป็นบางส่วน30วันเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งภาครัฐ-ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การแจ้งภาครัฐ-การแจ้งลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

หมวด : 2 การพิจารณาความผิด เพื่อลงโทษทางวินัย

 1. ลูกจ้างชอบมีพฤติกรรมด่าทอเพื่อนร่วมงาน-ชอบโต้เถียงผู้บังคับบัญชา จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การมีพฤติกรรมต่างๆ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างโพสต์ข้อความด่าบริษัทฯ-ด่าผู้บังคับบัญชา-ด่าเพื่อนร่วมงานลงทางไลน์-ทางเฟซบุ๊กจะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การใช้ข้อความต่างๆ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

 1. กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐกำหนดไว้จะมีความผิดอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง ความผิดที่ได้รับทางแพ่ง-อาญา  พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างชอบ มีพฤติกรรมมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัย อย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การปฏิบัติตน 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างชอบดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแล้วเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างจะมีความผิดได้รับโทษทางวินัย อย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การดื่มหรือการเสพ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. กรณีลูกจ้างลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ นายจ้างจะแก้ปัญหาอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบัติ-การลงโทษทางวินัย  พร้อมคำอธิบาย

 1. หัวหน้างาน อนุมัติการลาที่ไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ จนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายจะมีความผิดอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การอนุมัติการลาต่างๆ 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. ปัญหาที่ทำให้พนักงานในองค์กรหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างต่างๆทำผิดวินัยบ่อยๆมาจากอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง จุดอ่อนที่เกิดขึ้น 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

 1. กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญการทำงานให้จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงาน 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

 1. ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างหรือไปทำงาน-ไปถือหุ้นหรือไปทำธุรกรรมต่างๆ กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

 

 1. ความผิดที่ผู้บริหาร-หัวหน้างานเป็นผู้ลงโทษทางวินัย เป็นความผิดลักษณะใด..?

 • ยกตัวอย่าง การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

 1. ความผิดที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.) เป็นผู้ลงโทษทางวินัยเป็นความผิดลักษณะใด..?

 • ยกตัวอย่าง การทำผิดวินัย 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

 1. การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัย เป็นหนังสือเตือนหรือสั่งพักงาน เป็นความผิดลักษณะใด..?

 • ยกตัวอย่าง การทำผิดที่ยังไม่ทำให้เสียการปกครอง  พร้อมคำอธิบาย.

หมวด 3: การออกหนังสือเลิกจ้าง และการป้องกันมิไห้ลูกจ้างฟ้องศาลภายหลัง

 1. การพิจารณาความผิด เพื่อกำหนดลงโทษทางวินัย เป็นกรณีร้ายแรง ซึ่งจะต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เป็นความผิดลักษณะใด..?

 • ยกตัวอย่าง การทำผิดที่มีความเสียหายเกิดขึ้น  พร้อมคำอธิบาย

 1. เมื่อเกิดปัญหามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองค์กรมีพนักงานชุมนุมในเวลาทำงานหรือในเวลาพัก ตรวจสอบพบว่านายจ้างได้รับความเสียหายนายจ้าง เลิกจ้างเป็นบางคนทำได้ไหม…เพราะอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง การก่อม๊อปเถื่อนหรือการชุมนุมในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างปฏิบัติงานทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง-ไม่จ่ายเงินประกันการทำงานคืนให้ ทำได้ไหม…เพราะอะไร..?

 • ยกตัวอย่าง การทำผิดในกรณีต่างๆแล้วออกจากงานไป  พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงในระหว่างที่นายจ้างสอบสวนความผิดได้ไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างลาออกจากงานเพื่อป้องกัน มิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังต้องบันทึกข้อตกลงอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การบันทึกข้อตกลงเพื่อประกอบกับหนังสือลาออกจากงาน  พร้อมคำอธิบาย

 1. กรณียื่นหนังสือลาออกก่อนออกจากงาน 30 วัน ทำงานได้3วันแล้วไม่ได้มาทำงานอีก ลูกจ้างจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

 1. เลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ผ่านทดลองงานหรือในระหว่างขยายระยะเวลาทดลองงานเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง การบอกกล่าวล่วงหน้าและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

 1. เลิกจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างงานปีต่อปีนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างสัญญาจ้างต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

 

 1. เลิกจ้างลูกจ้าง เพราะเหตุมาปฏิบัติงานสาย และนายจ้างได้ตักเตือนแล้วเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง การออกแบบหนังสือเลิกจ้างและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

 1. เลิกจ้างลูกจ้างที่มีปัญหาด้านสุขภาพ-ลาหยุดงานมาก-หย่อนสมรรถภาพในการทำงานเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

 1. เลิกจ้างลูกจ้าง เพราะพิษเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาด เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แลกการได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

 1. เลิกจ้างลูกจ้างเพราะปิดกิจการตามสาขาที่นายจ้างเป็นเจ้าของกิจการเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

 1. เลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่มีความผิดมีนโยบาย ให้ออกจากงานตามโครงการเกษียณงานก่อนกำหนด ตามที่ระบุไว้ ในข้อบังคับในการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร.. ?

 • ยกตัวอย่าง การจัดทำโครงการ การรับสมัคร การอนุมัติ  พร้อมคำอธิบาย

 1. กรณีเลิกจ้าง-ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย จากกการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นความผิดลักษณะใด..?

 • ยกตัวอย่าง ความผิดที่ถูกเลิกจ้าง 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

 1. เลิกจ้างลูกจ้างกรณีเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจจึงมีนโยบายเปลี่ยนนายจ้างใหม่-เปลี่ยนนิติบุคคลเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างออกจากงานลาออก-ถูกปลดออก-ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิวันลาหยุดพักผ่อนอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การออกจากงานในกรณี ต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

 1. ลูกจ้างออกจากงาน-ลาออก-ถูกปลดออก-ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราเท่าใด..?

 • ยกตัวอย่าง การออกกจากงานในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

 1. นายจ้าง มีนโยบายแก้ไขข้อบังคับในการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่-ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะตัดหรือเพิ่มข้อความ ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง การแก้ไขหมวด สวัสดิการ หมวดลงโทษทางวินัย  พร้อมคำอธิบาย

 • ถาม – ตอบ – แนะนำ

 • ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย

 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านแรงงาน อาจารย์ สมบัติ  น้อยหว้า

 • ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

 • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี

 • เป็นผู้ประนอมคดี ในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

 • เป็นกรรมการ(บอร์ด)ค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทรวงแรงงาน

 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน

 • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่ จ. นนทบุรี

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

 • เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทยจำกัด

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ -เลิกจ้าง- ต่อสู้ให้ชนะคดีในศาล

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ของหัวหน้างาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงาน มือใหม่ต้องรู้

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 คดีเด็จ ที่นายจ้าง-ต้องสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัย

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร : เจาะลึก… การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้า-การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี2563

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเขียนสัญญาจ้าง-เขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คำสั่งต่างๆ ที่ HR.ต้องรู้

 • ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

  ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

  (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

  ราคาดังกล่าว ฟรี

  1) ไฟล์ PPT การสอนรูปเเบบฟอร์ม

  2) ใบประกาศผ่านการอบรม

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

  www.tesstraining.com

  www.inwtraining.com

  ติดต่อสอบถาม

  Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

  E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

  Line id : @Tesstraining

  Facebook : tesstrainingpage

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

  Website: www.tesstraining.com

  Website: www.INWtraining.com

 

Online Zoom เปิดอบรม ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการอ่านคนเพื่อการบริหาร 3 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ประกาศิต

Online Zoom เปิดอบรม ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการอ่านคนเพื่อการบริหาร 3 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ประกาศิต

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

จากปัญหามนุษย์ต่างมีระบบความคิด ระบบการมองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าจะเป็นพี่น้องกัน หรืออยู่ในครอบครัวเดียวกัน ต่างคนก็ต่างมีแนวการมองโลกที่แตกต่างกัน การที่คนเราจะสามารถเข้าถึงระบบการมองโลกและระบบความคิดของคนอีกคนหนึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนๆ นั้นได้  หากเราสามารถอ่านใจ หัวหน้าหรือลูกน้องออกแล้วละก็ เราก็จะสามารถคาดว่า ถ้าเราพูดอย่างนี้ อีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาอย่างไร อาการแปลกอกแปลกใจก็จะมลายไป  โดยเฉพาะ หัวหน้าจะได้มอบหมายลูกน้องให้ทำงานตรงกับลักษณะนิสัย จะได้ไม่รู้สึกประหลาดใจกับผลงานที่ได้มอบหมายให้ลูกน้องคนนั้นไปแล้ว แต่จะพอใจกับผลงานที่สั่งไปแล้วออกมาตามที่ต้องการ  และหากเราเป็นลูกน้องก็จะสามารถเข้าใจหัวหน้าว่า ทำไมเขาจึงพูดจาเช่นนั้น ทำกิริยาเช่นนั้น และเราจะมีทางหนีทีไล่อย่างไรเมื่อต้องพบพานกับหัวหน้าซึ่งมีพฤติกรรมร้อยรูปแบบ ยากที่จะหาได้ดั่งใจ

หากคนเรามีความเข้าใจกัน สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของกันละกัน และรู้ว่าจะพูดอย่างไร ทำอย่างไรกับคนประเภทต่างๆ แล้ว ความขัดแย้งในครอบครัวจนถึงระดับสังคมก็จะลดน้อยหายไป ในทางกลับกัน เราจะรู้สึกสงสาร รู้สึกเห็นใจ รู้จักประนีประนอม และถนอมน้ำใจผู้อื่น จนมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของหลักการความเข้าใจเรื่องมนุษย์  หลักสูตร MINDSET แห่งการอ่านคน จะทำให้คุณได้เข้าใจและเข้าถึงศาสตร์แห่งการอ่านคนให้ออกก่อนจะบริหารคนอย่างมีทิศทาง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าสัมมนาให้เข้าถึงด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร ทั้งจริตนิสัยและลักษณะของตนเองและผู้อื่นในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ และได้ระดมสมองจากความแตกต่าง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ การบริหาร การประสานงาน และการปฏิบัติงาน

วิธีดำเนินการ

 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม        50%

 2. การวิเคราะห์ อภิปราย     50 %

หัวข้ออบรม

§  ทำความรู้จักตนเอง 

§  ปัญหาที่เรื้อรังในความสัมพันธ์ของมนุษย์คือ การที่ไม่สามารถสื่อความกัน มนุษย์เมื่อเข้าใจอุปนิสัยและระบบความคิดของตนเองก่อน จึงจะสามารถเข้าใจลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้อื่น

§  เข้าใจเรื่องนิสัยคน 

§  จะอธิบายเรื่อง นิสัยคนยากที่จะเปลี่ยนยกเว้นกรณีฝึกที่ถูกต้อง ประกอบกับความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงจัง จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยได้ หัวข้อนี้จะให้เข้าใจที่มาขอนิสัย

  พักเบรก

§  ศาสตร์ จริต 6

§  ถ้าเราเข้าใจเรื่องจริต เราก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ จะเป็นที่เคารพรักและศรัทธาของผู้คนโดยถ้วนหน้า จะรู้วิธีการพูด และวิธีการแสดงออกต่อคนทุกประเภท ทั้งในระดับสูงกว่า เท่ากัน และต่ำกว่า

§  ศาสตร์อ่านคนจาก 9 ลักษณ์

§   เป็นศาสตร์ที่ทางด้านนักจิตวิทยายอมรับทั่วโลกว่าคนเราเมื่อโดนปลูกฝังมาจาก สังคม การเรียนรู้ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม เราจะมีลักษณะในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน จนมาเป็นพฤติกรรม ถ้าเราเข้าใจก็จะเป็นอีกทางที่จะบริหารคนได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพ

  พักกลางวัน

§  ศาสตร์แห่งการฟัง

§  ศาสตร์แห่งการเข้าถึงปัญหาหัวข้อนี้จะเน้นเรื่องการถาม และ การฟัง อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการที่จะแก้ไชปัญหาเรื่องคน เราต้องผ่านทักษะถาม การฟัง และ การจับประเด็น

§  ศาสตร์แห่งการสื่อสาร

§  การสื่อสารเป็นศาสตร์และศิลป์ ข้อหัวข้อนี้มุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารอย่างไรให้โดนใจคน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานหรือมอบหมายงาน รวมการการติ การชม เพื่อสร้างภาษาอันทรงพลังในการบริหารงาน

  พักเบรก

§  Mindset หัวใจนักบริหาร

§  สรุปบทเรียนและความเข้าใจ โดยเพิ่มเติมด้วยหัวใจในการบริหารคนให้มีคุณภาพ สามารถรักษาใจคนให้ยั่งยืน จนสามารถสร้างการยอมรับจากหัวหน้าและลูกน้องได้

 

 

การอบรมเป็นลักษณะการบรรยาย จูงใจ ชักชวนให้เห็นคุณค่าในอาชีพ

พร้อมยกตัวอย่างประกอบและมี Work Shop.ให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจในเนื้อมากยิ่งขึ้น

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิกโอนชำระก่อน  3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 อบรม 23 ก.ค.63

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 อบรม 23 ก.ค.63

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดของกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้

2.เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุคใช้และปฏิบัติได้จริงต่อการบริหาร – การจัดการงานต่างๆ ในองค์กร

3.เพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาถึงแนวทางการตัดสินคดีแรงงานตามคำพิพากษาของศาลฎีกา

 

หัวข้อการสัมมนา

หมวด : การเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ล่าสุดปี2563

1.กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด 7ประการ

1.1การได้รับสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างลูกจ้างชายกับลูกจ้างหญิง

 • การทำงาน…… ตำแหน่งงาน……
 • ค่าจ้าง……ค่าสวัสดิการ…….

1.2การลากิจธุระอันจำเป็นโดยได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่

 • ลากิจได้ปีละ….วัน ผู้มีสิทธิได้รับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ใครบ้าง.?
 • เดิมลูกจ้างลากิจได้รับค่าจ้างอยู่แล้ว6วันต้องทำอย่างไร..? …ต้องนำไปผูกพันกับการลาเพื่อมาสายหรือไม่.?

1.3สิทธิในการลาคลอด – ลาหลังคลอดบุตรสำหรับลูกจ้างหญิง

 • กรณีลาตรวจครรภ์ได้รับค่าจ้างอย่างไร..?…..ลาหลังคลอดบุตรได้รับค่าจ้างอย่างไร..?
 • ค่าคลอดบุตร เบิกได้อย่างไร..?ใครจ่าย ..การลาไม่ครบ ตามกฎหมายกำหนดจะเกิดปัญหาอะไร..?

1.4การย้ายสถานประกอบกิจการของนายจ้าง

 • เหตุที่นายจ้างย้ายมีกรณีใดบ้าง.?…..ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างไร..?
 • ไม่ย้ายตามไปได้รับค่าชดเชย – ค่าสวัสดิการอย่างไร..? ..การย้ายจะได้รับค่าจ้างอย่างไร..?ค่าสวัสดิการอย่างไร..?

1.5การเปลี่ยนนายจ้างใหม่หรือเปลี่ยนนิติบุคคล

 • จะมีการรับทราบเอกสารจากนายจ้างอย่างไร..? …..ค่าจ้าง-สวัสดิการ จะได้รับในสภาพเดิมหรือไม่.?
 • ถ้านายจ้างใหม่สร้างกฎขึ้นมาเองทำได้หรือไม่.? …..ถ้าลูกจ้างไม่ยินดีกับนายจ้างใหม่ ทำอะไรได้บ้าง.?

1.6การจ่ายค่าจ้าง – ค่าตอบแทนในการทำงาน

 • องค์ประกอบที่สำคัญของคำว่าค่าจ้าง คืออะไร..?…..จะต้องจ่ายในอัตราเท่าใด.?
 • ถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจะมีความผิดอย่างไร..? …..การเสียดอกเบี้ยตามกฎหมายใหม่ต้องจ่ายอย่างไร..?

1.7ค่าชดเชยในอัตราใหม่ที่ประกาศใช้ตามกฎหมายใหม่

 • มีหลักเกณฑ์6อัตราอะไรบ้าง.?…….ผู้มีสิทธิที่จะได้รับมีใครบ้าง.?
 • ผู้ที่เกษียณ31ธ.ค.2562จะได้รับสิทธิอย่างไร..?กรณีฟ้องคดีอยู่ที่ศาลยังไม่สิ้นสุดจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

หมวด : การนำกฎหมายใหม่ไปประยุกต์ใช้กับสภาพการจ้างเดิม

2 .การแก้ไข – เปลี่ยนแปลง-หรือเพิ่มสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายใหม่เข้าในข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..?ต้องแจ้งลูกจ้างหรือภาครัฐหรือไม่ เพราะอะไร..?

 • พิจารณาถึงกฎหมายใหม่ที่ให้สิทธินายจ้าง

3 .การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร..?

 • แนวทางการปฏิบัติในองค์กรเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหากับพนักงานภายหลัง

4 .หลักเกณฑ์การกำหนดวันหยุดตามประเพณีพิจารณาจากอะไร.?ถ้ากำหนดไปแล้วต้องการสลับกับวันอื่น ต้องทำอย่างไรบ้าง..?

 • พิจารณาถึงหน่วยงานภาครัฐและการเห็นชอบจากลูกจ้าง

5 .การจัดเวลาพักในวันทำงานปกติ – ทำงานล่วงเวลา – ทำงานในวันหยุด ต้องจัดอย่างไร..?

 • พิจารณาถึงหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย

6 .การลากิจเพื่ออุปสมบท – แต่งงาน – ครอบครัวเสียชีวิต – รับราชการทหารหรือระหว่างนายจ้างให้ไปบำบัดสารเสพติด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ เพราะอะไร..?

 • มีคำแนะนำตามหลักกฎหมาย – ระเบียบปฏิบัติขององค์กรต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

7 .กรณีออกจากงาน – เกษียณงาน – หรือนายจ้างปลดออก -ไล่ออก สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือลากิจได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

 • มีคำแนะนำ พร้อมคำอธิบาย การได้รับสิทธิที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน

8 .เมื่อลูกจ้างทำผิดนายจ้างได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยไม่สมควรแก่การเลิกจ้างแต่นายจ้างเลือกที่จะเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง.?

 • ยกตัวอย่าง การเลิกจ้าง8กรณี พร้อมคำอธิบายหลักการพิจารณาและสิทธิที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมาย

9 .นายจ้างมีสิทธิฟ้องลูกจ้าง – อดีตลูกจ้าง – ว่าที่ลูกจ้าง – หรือ ลูกจ้างฟ้องว่าที่นายจ้าง – เป็นหมื่นหรือเป็นแสนๆ ที่เกิดข้อพิพาทกันในศาลแรงงานมีกรณีใดบ้าง..?

 • มีตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษาที่ฟ้องกันในศาล พร้อมคำอธิบาย

10.กรณีปลดออก – ไล่ออก – เลิกจ้าง ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมีกรณีใดบ้าง – ออกหนังสือเลิกจ้างอย่างไร..?

 • ยกตัวอย่าง10กรณี
 • (มีตัวอย่างการออกหนังสือเลิกจ้างที่ระบุข้อความที่ครอบคลุมความผิดแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย)

11.เลิกจ้างลูกจ้างที่ จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า มีกรณีใดบ้าง?

 • ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

12.เลิกจ้างลูกจ้างที่จะต้องจ่ายค่าชดเชย มีกรณีใดบ้าง.?

 • ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

13.ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ตามกฎหมายมีกรณีใดบ้าง..?

 • ยกตัวอย่าง การห้ามเลิกจ้างในกรณีต่างๆ

หมวด : คดีแรงงานที่ตัดสินจาก คำพิพากษาฎีกา พร้อมคำอธิบาย

14.ตามใบสมัครงาน มีข้อความว่าในระหว่างเป็นลูกจ้าง ข้าฯ จะไม่ไปทำงาน -นำความลับของนายจ้างไปเปิดเผย -ไปถือหุ้น กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดอย่างไร..?จะชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

 • มีตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
 • (มีตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้างที่ระบุข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย)

15.สัญญาจ้างที่นายจ้างทำขึ้นกับลูกจ้าง ที่ขัดต่อกฎหมายเป็นโมฆะ นายจ้างนำไปปฏิบัติไม่ได้เป็นสัญญาจ้างลักษณะใด.?

 • (ยกตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา5คดี) ที่ตัดสินคดีลักษณะนี้ พร้อมคำอธิบาย

16.ข้อบังคับในการทำงานเกษียณงานอายุ 60ปี นายจ้างย้ายไปอยู่ในบริษัทในเครือ ที่เกษียณ55ปี ลูกจ้างจะได้รับสิทธิใด.?

 • มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

17.ใช้ของแหลมมีคมกรีดรถยนต์เพื่อนร่วมงานซึ่งจอดอยู่ในบริเวณที่จอดรถตามที่นายจ้างจัดให้เป็นความผิดที่นายจ้างเลิกจ้างได้หรือไม่ เพราะอะไร..?

 • มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

18.ลูกจ้างเสพสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานโดยไม่ได้ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างมีสิทธิลงโทษได้เพียงใด.?

 • มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

19.ลูกจ้างชาย กระทำการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงด้วยวาจา – ทั้งทำกิริยา – ท่าทางประกอบหลายครั้ง จนรู้สึกอาย ทำไม…?เลิกจ้างเป็นความผิดร้ายแรงได้.?เพราะอะไร..?

 • มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

20.ลูกจ้างนำภาพถ่ายที่เปลือยระหว่างตนกับหญิงขณะร่วมประเวณีกัน ที่ตนบันทึกไว้ ออกเผยแพร่เพื่อประจานหญิงจนเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ ซึ่งระบุว่าตนเป็นพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบำรุงของนายจ้าง ซึ่งเป็นการกระทำนอกโรงงาน – นอกเวลางาน ทำไม..?นายจ้างเลิกจ้างได้ เพราะอะไร..?

 • มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

21.ลูกจ้างแจ้งลาออกต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมิใช่เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างจะมีผลเมื่อใด..?

 • มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

22.ลูกจ้างฟ้องเป็นคดีความเกิดขึ้นที่ศาลมากมาย กรณีนายจ้างไม่ออกใบผ่านงานให้กับลูกจ้าง เช่น ลูกจ้างทดลองงาน – ลูกจ้างประจำ – ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง นายจ้างต้องรับผิดในทางเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

23.ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงนายจ้างมีนโยบายเลิกจ้าง วิธีที่จะทำให้ลูกจ้างไม่ไปฟ้องศาลภายหลัง หรือไปเรียกร้องค่าใดๆ ไม่ได้ ต้องทำข้อตกลงระหว่าง – นายจ้าง – ลูกจ้าง อย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
 • (มีตัวอย่างการเขียนข้อตกลงที่จะทำให้ลูกจ้างไม่ไปฟ้องศาลภายหลังได้ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบาย)

24.มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด นายจ้างจะลงโทษอะไรได้บ้าง..?

 • มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

25.เป็นหัวหน้างานชักชวนหญิงที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาไปเที่ยวในเวลาค่ำคืน นอกเวลาทำงาน หากไม่ไปจะไม่เสนอความเห็นไม่ยอมให้ผ่านทดลองงาน หัวหน้างานจะมีความผิดอย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

26.ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ -ให้การเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

27.อาศัยความเป็นลูกจ้าง – ตำแหน่งงาน – รับเอาหรือเรียกเอาผลประโยชน์กับบุคคลภายนอก เพื่อให้เข้ามาประมูลงาน – ผ่านการประมูล – เพื่อเข้าทำงาน – หรือเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?

 • มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

28.ค่าจ้างหรือเงินที่ลูกจ้างสำรองจ่ายในการบริหารงาน เมื่อนายจ้างค้างจ่ายต้องทำอย่างไร..?กรณีลูกจ้างทำความเสียหายแล้วออกงานไป นายจ้างหักเงินลูกจ้างเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ทำได้หรือไม่..?เพราะอะไร..?

 • มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

29.ลูกจ้างลาออกในเดือน มิ.ย. ของปี ได้ใช้สิทธิลาพักผ่อนไปแล้ว10วัน ปกติได้รับสิทธิ ลาพักผ่อนปีละ12วัน กรณีคิดตามส่วนลูกจ้างลาพักผ่อนเกินไป4วัน นายจ้างจะหักเงินค่าจ้างในส่วนที่เกินไป4วันนั้น ทำได้หรือไม่..?

 • มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

30.ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อนายจ้างผู้มีอำนาจทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติ จะมีผลเมื่อใด หรือในวันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกใบลาออกตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายทำได้หรือไม่..?เพราะอะไร..?

 • มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

31.มีนโยบายให้ลูกจ้างออกจากงานโดยไม่มีความผิดและจ่ายเงินช่วยเหลือตามอายุงาน – ตามกฎหมายกำหนดและทำบันทึกข้อความร่วมกัน เพื่อประกอบกับหนังสือเลิกจ้าง-เป็นการป้องกันลูกจ้างไม่ให้ไปฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยภายหลัง

 • มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
 • (มีตัวอย่างการเขียนหนังสือเพื่อประกอบการเลิกจ้างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาพร้อมคำอธิบาย)

32.จ่ายเงินค่าเดินทางให้ไปทำงานนอกสถานที่เป็นรายครั้ง – ต่อมาให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเป็นการให้ตามตำแหน่งงานเมื่อเลื่อนตำแหน่งงานลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับหรือไม่ จะถือว่าเป็นค่าจ้างหรือไม่..?เพราะเหตุใด?

 • มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

33.เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หมายถึงเลิกจ้างลูกจ้างในลักษณะใด..?

 • มีคำพิพากษาฎีกา ตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

วิทยากร

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

หลักสูตร การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Systematic Thinking for Effective Decision Making) 27 ส.ค.63

หลักสูตร การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Systematic Thinking for Effective Decision Making) 27 ส.ค.63

หลักการและเหตุผล

การคิด คือ พื้นฐานของการวิเคราะห์ เรียบเรียง และประมวลผลข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องธรรมดาสามัญ จนไปถึงเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต การคิดที่เป็นระบบ จะทำให้การใช้ชีวิตดำเนินไปอย่างมีเหตุผล และเมื่อถึงคราวที่เกิดปัญหา และจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกในทางใดทางหนึ่ง การคิดเป็นระบบจะทำให้การพิจารณาทางเลือกดำเนินไปอย่างมีหลักมีเกณฑ์ ผลการตัดสินใจจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง

หลักสูตรการอบรมนี้ออกแบบขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมคิดพิจารณาอย่างแยบคาย เป็นขั้นเป็นตอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เกม และกรณีศึกษา ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการคิดเป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน
 • เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการช่วยทำให้การคิดเป็นระบบได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ การแยกแยะ การจัดระเบียบข้อมูล และการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลอันจะนำไปสู่ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ความยุ่งยากต่าง ๆ ได้
 • เพื่อสนับสนุนให้มีการหาหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน จนสามารถนำไปปรับใช้ในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

รูปแบบการเรียนรู้

 • เป็นการฝึกอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Learning Course) ผ่านวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ การบรรยาย การยกกรณีตัวอย่าง (Example Case) ทั้งที่ล้มเหลวและประสบความสำเร็จ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบคำถาม เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ไปแล้ว ผู้เรียนยังสามารถสอบถามหรือขอคำปรึกษาจากวิทยากรได้ตลอดเวลา

หัวข้ออบรม

  วัตถุประสงค์ของบทเรียน

ประโยชน์ของการคิดเป็นระบบกับชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว

กระบวนการและขั้นตอนของการคิดอย่างเป็นระบบ

เครื่องมือสำหรับช่วยในการคิดอย่างเป็นระบบ

พักเบรก

การคิดเป็นภาพ

การใช้ Mindmap

แบบฝึกหัด การฝึกคิดเป็นระบบ

ชนิดของปัญหา

การนำหลักการคิดเป็นระบบไปใช้แก้ไขปัญหา

กะบวนการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา

แบบฝึกหัดการตัดสินใจเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด

กฎของการตัดสินใจ

พักกลางวัน

รูปแบบของการคิดอย่างเป็นระบบ

ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดอย่างเป็นระบบ

การพัฒนาทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ

การนำการคิด และตัดสินใจอย่างเป็นระบบไปใช้ในการทำงาน

การจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน

พักเบรก

ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ

กรอบความคิด (Framework) ต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นตรรกะ และการคิดเป็นระบบ

การประยุกต์ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเป็นระบบ (ระบุประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ)

สรุปอบรม

หากต้องการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเนื้อหาตรงจุดใดๆในเอกสาร outline สามารถแจ้งได้นะคะเพื่อแจ้งอาจารย์แก้ไขเพิ่มเติมให้ตรงจุดประสงค์ของท่านค่ะ

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Online Training ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานยุคใหม่ (HR FOR NON-HR) 28 เม.ย.64

Online Training ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานยุคใหม่ (HR FOR NON-HR) 28 เม.ย.64

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 1,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,900 บาท

หลักการและเหตุผล

นอกเหนือจากการจัดการธุรกิจหรือการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการจัดการกับสารพัดปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ที่เข้าใจและสามารถเข้าไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างชัดเจนและตรงเป้ามากที่สุดนั้นไม่ใช่หน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ แต่คือ ผู้บริหารที่ใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุด

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พื้นฐานสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือในทางปฏิบัติเพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายที่จะต้องเผชิญในการทำงานวันนี้ โดยใช้กรณีศึกษา และหลักการขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้หยิบฉวยไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้อย่างรวดเร็ว

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้บริหารของท่านในวันนี้ บทบาทหน้าที่ เคล็ดลับและเทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังการอบรมได้ในทันที

 

รูปแบบการอบรม

วิทยากรจะนำเสนอแนวคิด หลักการ บนพื้นฐานของงานวิจัย และข้อมูลสนับสนุน รวมทั้งกรณีศึกษาของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซักถาม และมีกิจกรรมการเรียนรู้อื่นๆ เช่น การใช้วีดีทัศน์ แบบทดสอบ เกม ตลอดช่วงเวลาการเรียนรู้

 

คุณสมบัติผู้อบรม

ผู้บริหารในระดับต้น กลาง และสูงที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานต่างๆ

 

เนื้อหาหลักสูตร

       ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

       ส่วนที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

   แนวโน้มทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการเป็นผู้บริหาร

   บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   กรอบการทำงานของหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์

   3 H ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และอุปสรรคต่อความสำเร็จในการบริหารคน

   ทิศทางธุรกิจกับกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ส่วนที่ 2 บทบาทการสร้างคนเก่ง

   การวางแผนกำลังคนให้เพียงพอและพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

   ความสำเร็จของการจ้างงานทำอย่างไร

   บทบาทของการพัฒนาบุคลากรด้วยมือของหัวหน้างาน

ส่วนที่ 3 บทบาทการบริหารผลงาน

   ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อเป้าหมายขององค์กร

   การบริหารผลงานกุญแจแห่งความสำเร็จที่ไม่ใช่แค่เรื่องประเมินผล

   จะบริหารความแตกต่างอย่างไรไม่ให้แตกแยก

   คนเก่ง คนดี เป็นคนเดียวกันได้ไหม และจะดูได้อย่างไร

ส่วนที่ 4 บทบาทการจูงใจพนักงาน

   ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

   การให้รางวัลที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินๆ ทองๆ

   การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

   การสำรวจความคาดหวังของพนักงาน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้รับประโยชน์สำหรับผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่มีความรับผิดชอบในการบริหารคน นอกจากนี้ยังเป็นที่เหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

วิทยากร ดร. สันติชัย อินทรอ่อน

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

PH.D. CANDIDATE หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประสบการณ์การทำงาน

– ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจทรัพยากรบุคคลและที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท โกลบัล คอนเซิร์น จำกัด

– นักวิจัยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ผู้ช่วยที่ปรึกษา บริษัท เอเชียแปซิฟิคคอนซัลแตนท์ จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER (23 เม.ย. 64) อ.ชาคร

เปิดรับสมัคร ยืนยัน สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER (23 เม.ย. 64) อ.ชาคร

ชื่อห้อง นานา ชั้น 8 โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20ติด BTS

จองสำรองที่นั่ง โทร 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล

           หลักสูตรนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้รวมถึงเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์การขายและการตลาด การกำหนดเป้าหมาย รวมถึงการติดตามและประเมินผลการขาย นอกจากนี้ผู้อบรมยังต้องเข้าใจหลักการเจรจาเบื้องต้นที่สำคัญในการต่อรองกับลูกค้ารวมถึงเทคนิคการปิดการขาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้หลักการและเทคนิคการวางแผนการขายอย่างมีระบบและแบบแผน

 • สามารถวิเคราะห์การขายและการตลาด

 • เข้าใจเทคนิคการนำเสนอลูกค้า

 • เข้าใจถึงกลยุทธ์ต่างๆที่สามารถใช้ในการขาย และสามารถหา Solution ให้แก่ลูกค้าแบบยั่งยืน

 • สามารถวางแผนการติดตามการขายและประเมินผลการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจหลักการเจรจาต่อรองเบื้องต้น

PART1 : SALES ENGINEER DEFINITION, SALES ATTITUDE, SALES WORKFLOW, SALES CIRCLE, WHO ARE YOU CUSTOMER?

–     ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย

–     ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย

–     เข้าใจถึงหลักการขาย, การทำงานของงานขายโดยรวม

–     วิเคราะห์ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้นๆ

–     ใครคือลูกค้าของคุณและใช่ลูกค้าของคุณจริงๆหรือเปล่า

PART 2 : WHY THE TECHNICAL IS NECESSARY?

–     เทคนิคของสินค้าสำคัญไฉน ทำไมถึงต้องสนใจ

–     ทำไมลูกค้าถึงชอบ SALES ENGINEER ที่เทคนิคสูง

PART 3 : WHY SALES SKILL IS NECESSARY?

–     ทำไมทักษะการขายถึงจำเป็นกับ SALES ENGINEER

PART4 : CUSTOMER ANALYSIS, PREPARING & PLANNING

–     การวิเคราะห์ฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขาย

–     การเตรียมตัวสำหรับการขาย ไม่ว่าในเรื่องตัวเราและข้อมูลของสินค้ารวมถึงข้อมูลของลูกค้า

–     วางแผนเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน

PART 5 : HOW TO PRESENT TO CUSTOMER, HOW TO COLLECT THE CUSTOMER DATA, INFORMATION ANALYSIS

–     การนำเสนอสินค้าในรูปแบบต่างๆที่สามารถทำให้ลูกค้าประทับใจ

–     การสังเกตสิ่งต่างๆในสถานที่ของลูกค้ารวมถึงพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ขอมูลเชิงการขาย

–     การบันทึกข้อมูลที่ได้จากลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์และเป็นประโยชน์ในการขาย

–     วิธีการถามข้อมูลของคู่แข่งกับลูกค้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และหาวิธีเพื่อชนะในข้อตกลงการขาย

–     การวิเคราะห์ของมูลที่ได้รับมาทั้งหมด เพื่อเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขายหรือปิดการขาย

PART 6 : FOLLOW UP & PRICE NEGOTIATION AND CLOSE THE DEAL

–     การติดตามงานขายและเก็บข้อมูลไปพร้อมกันเพื่อนำมาวิเคราะห์

–     การต่อราคาและการปิดการขาย

PART 7 : AFTER SALES SERVICE, SALES CONTINUOUS, ADVISOR OR CONSULT

–     การบริการหลังการขายแลการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการขายซ้ำครั้งต่อไป

–     วิธีการขายซ้ำเพื่อการขายที่ต่อเนื่อง

–     สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการขายต่อเนื่องในแง่มุมต่างๆ

–     เป็นที่ปรึกษาหรือเพื่อนมากกว่า ผู้ขายและผู้ซื้อ

PART 8 : EXPERIENCE SALES SHARING, Q&A

–     การแบ่งปันประสบการณ์จริงของวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขาย

–     ถามตอบข้อสงสัยจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

 ยืนยัน หลักสูตร “การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการทำงาน การปรับปรุงงานด้วย PDCA 21 ส.ค.63 อ.ไมตรี

ยืนยัน หลักสูตรการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการทำงาน  การปรับปรุงงานด้วย PDCA 21 ส.ค.63 อ.ไมตรี

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ  ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จทางด้านการบริหารงาน หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี การปรับปรุงขบวนการทำงาน โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ จากวงล้อของเดมิ่ง Deming Circle ซึ่งประกอบด้วย PDCA: Plan Do Check และ Action จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการทั้งภาคการผลิตและบริการ ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง นอกจากนี้ปัญหาที่พนักงานต้องพบในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจ ขาดความรู้ที่จะส่งเสริมการทำงานให้ง่ายขึ้น หากบริษัทใดให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงงานด้วย PDCA ให้กับพนักงานแล้วนั้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข  การรอคอยงาน  การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อีกด้วย

หลักสูตรการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการทำงานจะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method  /Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ และแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามหลักการ PDCA อย่างได้ผล เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต
เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

หัวข้อการอบรม

 1. ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน
 2. ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน
 3. การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร
 5. การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M
 6. “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร
 7. ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก”
 8. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา
 9. กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต
 10. แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

11.การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วย PDCA ในเวลาการทำงาน

12.หลักการแก้ปัญหาร่วมกันของหน่วยงานและองค์กร ผ่านแนวคิด PDCA

– เรียนรู้หลักการระดมสมอง

– หลักการวางแผน

– หลักการทำงานเป็นทีมที่ทุกคนมีส่วนร่วม

– การลงมือทำและการแบ่งหน้าที่

– การประเมินผลและการปรับปรุง เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีขึ้น

13.แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

 1. กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการทำงาน
 2. การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”
Workshop2:
ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมาชิกบริษัท โอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com