บริการของเรา

INW TRAINING สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

สถาบันรับจัดฝึกอบรม สัมมนาการบริหาร ฝึกอบรมการจัดการ การสื่อสาร การผลิต อุตสาหกรรม รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร Inhouse and Public Training ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง สำหรับบุคลากรที่ต้องการเพิ่มประสบการณ์ ด้านการบริหาร การจัดการ การผลิต และด้านอื่นๆ ด้วยทีม วิทยากรที่มีประสบการณ์ชั้นเยี่ยม เพื่อให้คำปรึกษาทุกธุรกิจให้ตอบโจทย์ รวมทั้ง พัฒนาการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ให้ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพให้กับผู้เข้าอบรม พร้อมด้วยการวางแผนอบรม ทั้งรายวัน และรายปี