หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย และติดตามผลการขาย 23 มกราคม 2563

หลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย

และติดตามผลการขาย

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 25 ปี

 

23 มกราคม 2563

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

“ถ้าจบไม่ได้ ก็ปิดการขายไม่ได้” การปิดการขายเป็นศิลปะและเทคนิค ที่สำคัญที่สุดในกระบวนการขาย เพราะหมายถึงผลสำเร็จของการขายทั้งปวง พนักงานขายถึงแม้จะมีความรู้ในสินค้า ในตัวลูกค้าขยันและมีศิลปะในการเสนอ ขายอย่างยอดเยี่ยมแต่ถ้าเขาปิดการขายไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเรียก เขาว่า“นักขายมืออาชีพ” เขาอาจเป็นได้แก่นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ดีให้แก่บริษัทเท่านั้น

 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้เทคนิคและจิตวิทยาในการปิดการขาย และการลาจาก ในรูปแบบต่างๆ
 2. เพื่อให้พนักงานขายมีทัศนคติที่ดีในการปิดการขาย
 3. เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้เทคนิคในการทดสอบความพร้อมของลูกค้าก่อนการปิดการขาย กระบวนการ     ที่ต้องกระทำในการปิดการขาย วิธีขอใบสั่งซื้อแบบต่างๆ ตลอดจนการลาจาก และศิลปะในการที่ทำให้                        ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำ

 

 

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 1. จิตวิทยาเกี่ยวกับการปิดการขาย
 • แรงกระตุ้น เพื่อให้เกิดการขายต่อลูกค้า
 • เงื่อนไขทางอารมณ์ เมื่อลูกค้าต้องตัดสินใจ
 • การย้ำความมั่นใจ
 • จิตสำนึกต่อการปิดการขาย
 • เคล็ดลับ 4 ประการในการปิดการขาย
 1. สูตร “CLOSE EARLY AND OFTEN” (ปิดการขายบ่อยๆ และเร็ว ๆ)
 • วีดีโอ “เทคนิคการปิดการขาย”
 1. สูตร “ASK FOR TIIE ORDER” (การขอใบสั่งซื้อ)
 • WORKSHOP เรื่อง “สัญญาณซื้อ”และการใช้คำพูดเพื่อปิดการขาย
 1. DO & DON’T ในการปิดการขาย
 • หลัก 3 ประการในการปิดการขายที่ดี
 • 10 อย่า ในการปิดการขาย
 • สูตร “GOD RLESS” (เทคนิคการลาจาก)
 1. Work Shop
 2. การติดตามผลการขาย

 ราคา3,900.00 บาท

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

สมาชิก โอนก่อน ละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

 

 

from to
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ