บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining


สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

 

ตารางอบรม รายปี 2567

หลักสูตร Public Training 2024 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

หลักสูตรใหม่อัพเดทที่


หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2024


หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ

หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ

หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง

หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING


การบริหารจัดการ

อุตสาหกรรม โรงงาน

ทรัพยากรมนุษย์

การสื่อสาร Team

ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร