บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตร Public Training 2019 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

หลักสูตร Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ 20 มิ.ย.62
from to
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อบรม 21 มิ.ย.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยันหลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ 21 มิ.ย.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
ยืนยัน หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา (21 มิ.ย.62)
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
หลักสูตร TRAIN THE TRAINER 21 มิถุนายน 2562
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) 22 มิถุนายน 2562
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (Modern Human Resource Officer) 27 มิ.ย.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยัน International Material Data System : IMDS (27-28 มิ.ย.62)
from to
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
ยืนยัน International Material Data System : IMDS (27-28 มิ.ย. 62)
from to
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
ยืนยัน หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 28 มิ.ย.62)
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กรสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (28 มิ.ย.62)
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการสื่อสาร และทีมเวิร์ค
หลักสูตร เทคนิคพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ 10 ก.ค.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
หลักสูตร Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข 19 ก.ค.62 รับจัดในองค์กรIN-House
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการสื่อสาร และทีมเวิร์ค
หลักสูตร ปลุกพลังนักขาย พิชิตใจลูกค้า สำหรับพนักงานขาย 25 ก.ค.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
หลักสูตร กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดด้วยนวัตกรรมสู่การค้าโลก 25 กรกฎาคม 62
from to
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
ยืนยัน “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” 26 กรกฎาคม 62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 26 ก.ค. 2562
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ 26 ก.ค.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยัน หลักสูตร Finance for Marketing 26 ก.ค.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ 26 ก.ค.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการสื่อสาร และทีมเวิร์ค
หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น 9 ส.ค.2562
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 13 สิงหาคม 62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
เปิดอบรม Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) (16 สิงหาคม 62)
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
ลูกค้า
ลูกค้าของเรา In-house การทำงานร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีความสุข

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร