บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตร Public Training 2019 ที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 31 พ.ค. 2562
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional ) (4 มิ.ย.62)
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก ทั้งระบบ (5-6 มิ.ย. 62) อ.วัชระ
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน 12 มิ.ย.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ 18 มิ.ย. 2562
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
ยืนยัน หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI 19 มิถุนายน 2562...
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดอบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (20 มิ.ย 62)
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (2562)ประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ 20 มิ.ย.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อบรม 21 มิ.ย.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยันหลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ 21 มิ.ย.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
ยืนยัน หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา (21 มิ.ย.62)
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) 22 มิถุนายน 2562
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
หลักสูตร Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ 26 มิ.ย.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
ยืนยัน International Material Data System : IMDS (27-28 มิ.ย.62)
from to
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
ยืนยัน International Material Data System : IMDS (27-28 มิ.ย. 62)
from to
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
ยืนยัน “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” 28 มิถุนายน 62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กรสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (28 มิ.ย.62)
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการสื่อสาร และทีมเวิร์ค
หลักสูตร เทคนิคพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ 10 ก.ค.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
หลักสูตร Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข 19 ก.ค.62 รับจัดในองค์กรIN-House
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการสื่อสาร และทีมเวิร์ค
หลักสูตร ปลุกพลังนักขาย พิชิตใจลูกค้า สำหรับพนักงานขาย 25 ก.ค.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร