บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, INWTraining

สถาบันฝึกอบรมการบริหาร

บริษัทฝึกอบรมการบริหาร, บริษัทรับจัดสัมมนา, อบรมทรัพยากรมนุษย์, หลักสูตรการบริหาร, Public & InHouse Training หลักสูตร HR, การบริหารจัดการ, ฝึกอบรมการจัดการ, การสื่อสาร, การผลิต อุตสาหกรรม, โรงงาน, รับจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง 

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกองค์กร PUBLIC TRAINING  2019

หลักสูตรด้านการขาย การตลาด และบริการ
หลักสูตรด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ HR ผู้นำ
หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง
หลักสูตรด้านธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์

หลักสูตรที่จะจัดอบรมเร็วๆนี้

หลักสูตร Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ อ.ประกาศิต (5 เม.ย. 62)
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดอบรม การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ( 24 เม.ย.62 )
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านอุตสาหรกรรมการผลิต และโรงงาน
เปิดอบรม คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง (Advanced English Communication for Thais) 26 เม.ย.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการสื่อสาร และทีมเวิร์ค
เปิดอบรม Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม) (30 เมษายน 62)
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ
ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (Modern Human Resource Officer) 16 พ.ค.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ
เปิดอบรม หลักสูตร กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับ นักขายที่ปรึกษา 24 พ.ค.62
ical Google outlook
Public PUBLIC ด้านการขาย การตลาด การบริการ

หลักสูตรฝึกอบรม ภายในองค์กร IN HOUSE TRAINING

การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม โรงงาน
ทรัพยากรมนุษย์
การสื่อสาร Team
ภาษา คอมพิวเตอร์

บริการของเรา

วางแผนฝึกอบรมรายปี
บริการจัดหาวิทยากรที่เหมาะสม
บริการจัดฝึกอบรมภายใน และภายนอกองค์กร