หลักสูตรด้านการบริหาร ผู้นำ HR

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Directing, Delegation and Follow-up Techniques) : 29 กันยายน 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการส...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0 อ.ประภาพร 9 ต.ค.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างความผูกพันเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน ( Employee Engagement Strategy for sustainable growth ) 16 ก.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดทำ Competency ทั้งองค์กรและ นำ Competency มาใช้ในงานพัฒนาบุคลากร 26 ก.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร รุ่น 3 กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management : Career Management Module 3) : 8 กันยายน 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ร...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management : Career Management Module 3) : 8 กันยายน 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์การ...

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share (Super Modern Welfare Committe 10 พ.ย.63

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการสวัสดิก...

เปิดรับสมัคร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ : 22 กันยายน 2563

เปิดรับสมัคร เทคนิคการบริหารงา...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน ศาสตร์และศิลปะการบริหารงาน HR สำหรับผู้บังคับบัญชา (HR for Line Manager) : 17 กันยายน 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน ศาสตร์และศ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารผู้มีศักยภาพสูงและผู้สืบทอดตำแหน่ง (Talent & Successor Management) 20 ต.ค.63 อ.ดร.สันติชัย

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation ) 22 -23 ก.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร O...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายเเรงงานเเละสิทธิประโยชน์ประกันสังคม สำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ 30 ต.ค.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน budgeting การอ่านงบการเงินเเละวางแผนงบประมาณการวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร 9 ก.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน budgeting ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เพื่อการลดต้นทุน 29ก.ย.63อ.ไมตรี บุญขันธ์

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การพัฒนาทั...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร Transform สู่ลูกน้องที่ Proactive และสร้างผลงาน SMARTได้ ในยุค New Normal 26 ส.ค.63

เปิดรับสมัคร หลักสูตร Transfor...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานภาคปฏิบัติ (Career Path : Career Management Module 1) : 31 สิงหาคม 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การออกแบบเ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRD) : 28 ตุลาคม 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร น...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) 27 ส.ค.63

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสื่อส...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan (Performance Management System : Module 1) : 6 สิงหาคม 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการก...

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share (Super Modern Welfare Committee) : 7 สิงหาคม 2563

เปิดรับสมัคร คณะกรรมการสวัสดิก...

เปิดสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 26 ตุลาคม 2563

เปิดสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กฎหม...

เปิดอบรม ยืนยัน หลักสูตร MINDSET แห่งการอ่านคน “ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็น 22 ก.ย.63

เปิดอบรม ยืนยัน หลักสูตร MINDS...

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2563 อบรม 23 ก.ค.63

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบั...

หลักสูตร การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Systematic Thinking for Effective Decision Making) 27 ส.ค.63

หลักสูตร การคิดเป็นระบบเพื่อกา...

ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานยุคใหม่ (HR FOR NON-HR) 21 ส.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริห...

หลักสูตร โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร ( On Boarding & Mentoring Program ) 21 ก.ค.63

หลักสูตร โปรแกรมการดูแลพนักงาน...

ยืนยัน หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) อ.ทิพอาภา 29 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร การนำเสนอเบื้อ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก ใหม่ 21 ก.ย.63 อ.วัชระ ปิยะพงษ์

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ค...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0 อ.ประภาพร 17 ก.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เ...

เปิดรับสมัคร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (24 ส.ค. 63) อ.ประเสริฐ

เปิดรับสมัคร การสื่อสารและการจ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ ในยุค Disruption จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ 10 ก.ย.63

หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเท...

ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร 24 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนและกา...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตาม มาตรฐาน ISO 22301-2019 (การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้ภาวะวิกฤติ) 15 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ...

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Supervisory Skills Development 4.0) 18 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวห...

ยืนยัน หลักสูตร การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์ 9 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร การใช้สิทธิลดห...

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 31 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร ความรู้เบื้องต...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) : 31 กรกฎาคม 2563 อ.ธนุเดช ธานี

เปิดรับสมัคร หลักสูตร 8 ทักษะห...

ืยืนยัน หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 29 มิ.ย.63

หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและ...

ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement 25 ส.ค.63

หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HA...

ยืนยัน หลักสูตร รุ่น 7 ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency Management for HRM & HRD) : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ยืนยัน หลักสูตร รุ่น 7 ระบบบริ...

หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) : 23 กรกฎาคม 2563

หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใ...

ยืนยัน หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD) หลักสูตร 1 วันสำหรับปูพื้นฐาน HRD ปรับปรุงเนื้อหาให้เข้มข้นมากขึ้น 18 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร นักพัฒนาบุคลาก...

หลักสูตร การบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” (Performance Management for Professional Supervisor/Manager) 14 ก.ค.63

หลักสูตร การบริหารผลงานสำหรับห...

หลักสูตร : หลักสูตร การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง Professional Beyond Tactfully Negotiation 20 ส.ค.63

หลักสูตร : หลักสูตร การเจรจาต่...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING 24 ก.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการจ...

ยืนยัน หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและการวางแผนการผลิต (Cost Reduction and Production Planning) 19 มิถุนายน 2563

ยืนยัน หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้...

ยืนยัน หลักสูตร OKRs & Performance Management 10 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร OKRs & Per...

หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้วิกฤตต่างๆ (STRATEGIC THINKING) 24 มิ.ย.63

หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง 18 ก.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร จ...

ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0 อ.ประภาพร 16 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่...