หลักสูตรด้านการบริหาร ผู้นำ HR

เปิดรับสมัคร ศักยภาพความเป็นเลิศ เลขานุการ 25 ม.ค.64 อ.ประภาภรณ์

เปิดรับสมัคร ศักยภาพความเป็นเล...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร จิตวิทยาการสื่อสารสร้างแรงบันดาลใจลูกน้อง 29 เมษายน 64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร จ...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ 23 เม.ย.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร จิตวิทยา...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร หัวหน้างานกับการให้คำปรึกษาและการสร้างกำลังใจในการทำงานกับลูกน้อง 26 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัคร หลักสูตร หัวหน้าง...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร : คนต่างวัยร่วมงานกันได้ไม่สะดุด Different gen, work together without conflict 10 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัคร หลักสูตร : คนต่าง...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิค 8D.กับการบริหารเวลา Techniques TIME Management 19 ก.พ.64 อ.พรเทพ

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิค 8D....

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Self-Talk : Paradigm Shift to Working Success 15 ก.พ.64 อ.พรเทพ

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร S...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร E.Q. พนักงานกับการรับมือลูกค้าและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ 28 ม.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร E...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างความผูกพันเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน ( Employee Engagement Strategy for sustainable growth ) 19 ส.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร Transform สู่ลูกน้องที่ Proactive และสร้างผลงาน SMARTได้ ในยุค New Normal 11 มี.ค.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร Transfor...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional ) 20-21 ก.ย.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การสร้าง...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ผู้จัดการที่ลูกน้องยอมรับและบริษัทไว้ใจ (The Super Manager) 22 ต.ค.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ผู้จัดกา...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร Basic Leader 18 ส.ค.64 อ.พลกฤต

เปิดรับสมัคร หลักสูตร Basic Le...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 23 ก.ค.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหา...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การแก้ปัญหาการตัดสินใจและการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (Problem solving, Decision making and conflict management in the workplace) 24 ก.ค.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การแก้ปั...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ( Knowledge Management: KM ) 22 เมษายน 2564

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การจัดกา...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร KPIs in Practice (ภาคปฏิบัติ) 11 มีนาคม 2564

เปิดรับสมัคร หลักสูตร KPIs in ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Developing Effective Leadership and Management Skills 23 ก.พ.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร D...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR อบรม 20 ม.ค.64 ณ.โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร P...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 28 ม.ค.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ความรู้เ...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 29 ม.ค.64

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหา...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management) 18 สิงหาคม 64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ท...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน Analytical Skill for Logical Thinking 3 ก.พ.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม Thinking Skill for Innovation 22 ม.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร :...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์การเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์การ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างความผูกพันเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน ( Employee Engagement Strategy for sustainable growth ) อ.ชัญญชิตา ศรีชัย 23 ธ.ค.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมาย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 อ.สิทธิศักดิ์

เปิดรับสมัคร ยืนยัน กฎหมายคุ้ม...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR อบรม 16 ธ.ค.63 ณ.โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร P...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ (Modern Recruitment, Interview & Selection Techniques) : 17 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ (HRD Strategy for Professional HRD) : 18 ธันวาคม 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING 27 เม.ย.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการจ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 2 ธ.ค.63 อ.ประภาภรณ์

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการบ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน ศาสตร์แห่งการอ่านคนออก บริหารคนเป็นเเละสื่อสารในการทำงาน อ.ประกาศิต 18 ธ.ค.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน ศาสตร์แห่ง...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ 10 พ.ย.63 อ.ประภาภรณ์

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การบริหารแ...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ยืนยัน ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ (Modern Training Management System : Training Management Module 1) : 18 พฤศจิกายน 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ย...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ : 9 พฤศจิกายน 2563 อ.ธนุเดช

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation ) 17 พ.ย.63 อ.พลกฤ

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร O...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจให้ปังในยุค 4.0 Planning Management & Implementation 4.0 25 พ.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Leader as Coach and Facilitator อ.ชัญญชิตา ศรีชัย 24 พ.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร L...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน Analytical Skill for Logical Thinking 2 ธ.ค.63 อ.สุกิจ

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน(Development Managerial Skills for Effective Management) (อ.สุกฤต) 10 พ.ย.63

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างา...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 พ.ย.63) อาจารย์องอาจ

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร น...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisory Skills) ดร.พิพัฒน์พล 23 พ.ย.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์สำหรับ HR ยุคใหม่ (Strategy for Modern HR) : 13 พฤศจิกายน 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการองค์ความรู้องค์กร ให้เชื่อมโยงกับธุรกิจและกระบวนการทำงาน (Knowledge Management link to Business and Procedure) : 17 ตุลาคม 2563 อ.ธนุเดช

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) : 22 ตุลาคม 2563 อ.ธนุเดช ธานี

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 8...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เจาะประเด็น…การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกฎหมายภายใต้ MOU 15 ธ.ค.63 อ.สมบัติ

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและพัฒนางานขององค์กรสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 28 ต.ค.63

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เ...

เปิดรับสมัคร อบรม ยืนยัน หลักสูตร การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานภาคปฏิบัติ (Career Path : Career Management Module 1) : 19 พฤศจิกายน 2563

เปิดรับสมัคร อบรม ยืนยัน หลักส...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Directing, Delegation and Follow-up Techniques) : 29 กันยายน 2563

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการส...