หลักสูตรด้านการบริหาร ผู้นำ HR

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD Officer) 16 ธันวาคม 2562

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาช...

หลักสูตร เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในธุรกิจยุค Disruptive

หลักสูตร เติมความรู้สู่การเป็น...

หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร อบรม 6 พ.ย.62

หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบคร...

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management) 25 พฤศจิกายน 62

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างา...

ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างานควรรู้ (HR Law Updated : 2019) 5 พ.ย.62

ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ท...

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 7 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้...

ยืนยัน หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 14 ก.พ.63

หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ แ...

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล 26 พ.ย.62

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองาน ด้...

Update กฎหมายแรงงานพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบับที่ 7 (2562) และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ 28 สิงหาคม 2562

Update กฎหมายแรงงานพ.ร.บ.คุ้มค...

ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร 18 พ.ย.62

ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนและกา...

หลักสูตร การบริหารจัดซื้อ ในยุค Disruption 25 พ.ย.62

หลักสูตร การบริหารจัดซื้อ ในยุ...

หลักสูตร 7Q สู่ความยั่งยืน สู่ความสำเร็จ (7Q for Success) 30 ก.ย.62

หลักสูตร 7Q สู่ความยั่งยืน สู่...

หลักสูตร การควบคุมงบประมาณและการลงทุน (budgeting and investment control) 27 ก.ย.62

หลักสูตร การควบคุมงบประมาณและก...

หลักสูตร การออกเอกสารซื้อขายและปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ 26 ก.ย.62

หลักสูตร การออกเอกสารซื้อขายแล...

หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 19 ก.ย.62)

หลักสูตร การสอนงานแบบ On The J...

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (30 สิงหาคม 2562)

สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 วิทยากร...

หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร 2 สิงหาคม 2562

หลักการและเหตุผล หลายคนไม่ให้ค...

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ 22 สิงหาคม 62

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุ...

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER หลักสูตร 2 วัน 14-15 ส.ค.62

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER หลั...

หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสาร และประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 22 ส.ค.62

หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการส...

หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน 13 ก.ย.62 อ.ประกาศิต

หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวห...

ยืนยัน หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน 18 ตุลาคม 2562

ยืนยัน หลักสูตร หลักสูตร Finan...

ยืนยัน หลักสูตร Finance for Marketing 26 ก.ค.62

ยืนยัน หลักสูตร Finance for Ma...

ยืนยัน หลักสูตร TRAIN THE TRAINER 21 พฤศจิกายน 2562

ยืนยัน หลักสูตร TRAIN THE TRAI...

ยืนยัน หลักสูตร Incoterms ® 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ 31 ต.ค.62

หลักสูตร Incoterms ® 2010 และก...

ยืนยัน หลักสูตร การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective Performance Appraisal) (21 มิ.ย.62)

ยืนยัน หลักสูตร การออกแบบการปร...

ยืนยัน หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบตัวชี้วัด KPI 19 มิถุนายน 2562…

หลักการและเหตุผล ธุรกิจในโลธุร...

หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาชีพ (Train the Professional ) (28 ส.ค.62)

หลักสูตร การสร้างวิทยากรมืออาช...

Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (2562)ประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ 20 มิ.ย.62

Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (2...

ยืนยัน หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ก้าวไกล 360 องศา (7 ก.พ.63)

ยืนยัน หลักสูตร หัวหน้างานยุคใ...

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD Officer) สำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ (3 ตุลาคม 62)

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาช...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 6 ธ.ค. 2562

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลั...

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ 23 พ.ค. 2562

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อสินค...

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 26 พ.ย. 2562

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (...

หลักสูตร เทคนิคพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ 10 ก.ค.62

  หลักสูตร เทคนิคพูดในที่...

หลักสูตร ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ…การบริหารการประชุม (Smart Secretary Towards Effective Meeting Management) 15 พ.ค.62

หลักสูตร ศักยภาพเลขานุการยุคให...

Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ 26 ก.ค.62

Incoterms ® 2010 และการจัดทําเ...

เทคนิคการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม วันที่ 4 เมษายน 2562

เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียน...

ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 24 ต.ค. 2562

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่ว...

เปิดอบรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) <font color="blue">(27 ส.ค. 62) </font>

เปิดอบรม การบริหารทรัพยากรมนุษ...

หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน<font color="blue"> 22 ส.ค.62 </font>

หลักสูตร Finance for Non-Finan...

ยืนยัน หลักสูตร ธุรกิจุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ” ด้านธุรกิจนำเข้า ทางเรือ ทางรถ <font color="blue"> (25 เม.ย.62) </font>

ยืนยัน หลักสูตร ธุรกิจุรกิจการ...

ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (Modern Human Resource Officer) 27 มิ.ย.62

ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคค...

ยืนยัน กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง หัวหน้างานเเละลูกจ้างควรรู้ (HR Law Update : 2019) (25 ก.ค.62)

ยืนยัน กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ...

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องการ”นำเข้า-ส่งออก”ทั้งระบบ (บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์) <font color="blue">วันที่ 25 กันยายน 2562</font>

สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได...

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Anlysis Workshop) 22 มิถุนายน 2562

หลักสูตร เจาะลึกและฝึกปฏิบัติก...

ยืนยัน หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 28 มิ.ย.62)

ยืนยัน หลักสูตร การสอนงานแบบ O...

ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (MODERN HUMAN RESOURCE OFFICER) ( 1 มี.ค.62)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการ...

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (MODERN HUMAN RESOURCE OFFICER) (1 มี.ค.62)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการ...

ยืนยัน เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม (8 ต.ค. 62) อ.ประภาภรณ์

ยืนยัน เทคนิคการบันทึกและหลักก...

  • 1
  • 2