หลักสูตรด้านการบริหาร ผู้นำ HR

หลักสูตร เทคนิคอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน 10 มีนาคม 2563

หลักสูตร เทคนิคอ่านลูกน้องเพื่...

ยืนยัน หลักสูตร finance for nonfinance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงาน 26 มี.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร finance for no...

หลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing 27 ก.พ.63

หลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บเอกสา...

NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ อ.ชัชวาลย์ 21 ก.พ.63

NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อ...

หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร 4 ก.พ.63

ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร 4 ก...

หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV อ.วรเกษมสันต์ 19 ก.พ.63

หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจ...

ยืนยัน เทคนิคการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 7 ก.พ.63

ยืนยัน เทคนิคการจัดซื้อสินค้าจ...

หลักสูตร Effective Presentation by Power Point อ.สมเกียรติ อบรม 20 ก.พ.63

หลักสูตร Effective Presentatio...

ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 22 มกราคม 2563

ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดเลขานุกา...

ยืนยัน หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (13 ม.ค.63)

วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์  พนั...

ยืนยัน การวางแผนกำลังคน สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Workforce Planning for Professional HR) 29 ม.ค.63

ยืนยัน การวางแผนกำลังคน สำหรับ...

หลักสูตร สิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้กับพนักงาน อับเดรต 2020 17 ก.พ.63

หลักสูตร สิทธิประโยชน์ประกันสั...

ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร 18 ธ.ค.62

ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพ...

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย 7 New QC Tools (Technical solutions with 7 New QC Tools) 30 ม.ค.63

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย...

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management) 16 ธ.ค.62

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดกา...

ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC 16 ธ.ค.62

ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารและป...

หลักสูตร เทคนิคการใช้ Microsoft Excel แบบ Advanced ฝึกปฏิบัติจริง 23 ม.ค.63

หลักสูตร เทคนิคการใช้ Microsof...

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร อย่างมีประสิทธิผล สำหรับหัวหน้างาน 4 ก.พ.63

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร อย่า...

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 30 ม.ค.63

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดต...

หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณเพื่อการบริหารงาน 16 ม.ค.63

หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน...

หลักสูตร การสรรหาเชิงรุกกับการสร้างแบรนด์องค์กรสำหรับ HR 24 มิ.ย.63

หลักสูตร การสรรหาเชิงรุกกับการ...

หลักสูตร Leader as Coach and Facilitator 19 พ.ค.63

หลักสูตร Leader as Coach and F...

หลักสูตร การบูรณาการความสัมพันธในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน ( Relationship Integration in Organization for sustainable success ) 11 ก.พ.63

หลักสูตร การบูรณาการความสัมพัน...

หลักสูตร Smart JD based KPIs and Competency เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการเขียน JD ที่ถูกต้อง 28 ม.ค.63

หลักสูตร Smart JD based KPIs a...

หลักสูตร การพัฒนาทักษะในการจัดการระบบความคิดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริหารเวลาเพื่อสร้างสมดุลและความสำเร็จในชีวิต 22 ม.ค.63

หลักสูตร การพัฒนาทักษะในการจัด...

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน 14 ม.ค.63

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมาย...

ยืนยัน หลักสูตร finance for nonfinance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงาน 29 ม.ค.63

หลักสูตร finance for nonfinanc...

ยืนยัน 13-14 มี.ค.63 การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workforce Analysis & Workforce Management) หลักสูตร 2 วัน

ยืนยัน 13-14 มี.ค.63การวิเคราะ...

ยืนยัน หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง 2 ธันวาคม 2562

ยืนยัน หลักสูตร จิตวิทยาการบริ...

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD Officer) 16 ธันวาคม 2562

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาช...

หลักสูตร เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในธุรกิจยุค Disruptive

หลักสูตร เติมความรู้สู่การเป็น...

หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร อบรม 6 พ.ย.62

หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบคร...

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management) 25 พฤศจิกายน 62

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างา...

ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างานควรรู้ (HR Law Updated : 2019) 5 พ.ย.62

ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ท...

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย HORENSO 7 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้...

ยืนยัน หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 27 ก.พ.63

หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ แ...

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล 26 พ.ย.62

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองาน ด้...

Update กฎหมายแรงงานพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบับที่ 7 (2562) และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต้องรู้ 28 สิงหาคม 2562

Update กฎหมายแรงงานพ.ร.บ.คุ้มค...

ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร 20 ก.พ.63

ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนและกา...

หลักสูตร การบริหารจัดซื้อ ในยุค Disruption 28 พ.ค.63

หลักสูตร การบริหารจัดซื้อ ในยุ...

หลักสูตร 7Q สู่ความยั่งยืน สู่ความสำเร็จ (7Q for Success) 30 ก.ย.62

หลักสูตร 7Q สู่ความยั่งยืน สู่...

หลักสูตร การควบคุมงบประมาณและการลงทุน (budgeting and investment control) 27 ก.ย.62

หลักสูตร การควบคุมงบประมาณและก...

หลักสูตร การออกเอกสารซื้อขายและปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศ 26 ก.ย.62

หลักสูตร การออกเอกสารซื้อขายแล...

หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 19 ก.ย.62)

หลักสูตร การสอนงานแบบ On The J...

ยืนยัน หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 7 กุมภาพันธ์ 2562

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4....

หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร 2 สิงหาคม 2562

หลักการและเหตุผล หลายคนไม่ให้ค...

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ 22 สิงหาคม 62

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุ...

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER หลักสูตร 2 วัน 14-15 ส.ค.62

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER หลั...

หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสาร และประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 22 ส.ค.62

หลักสูตร เทคนิคการพูดเพื่อการส...

หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน 13 ก.ย.62 อ.ประกาศิต

หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวห...

  • 1
  • 2