หลักสูตรด้านการบริหาร ผู้นำ HR

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)  สัมมนา วันที่ 6 มิ.ย.65 เวลา 09.00-16.00น.

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร “ก...

Online Zoom หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 26 พ.ค.65

Online Zoom หลักสูตร รู้ทัน รู...

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตรการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge Management: KM) อบรม 26 พ.ค.65 อ.อนุภาพ

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักส...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้าสไตล์โค้ชและพี่เลี้ยง (18 พ.ค. 65) อ.ชัญญชิตา

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ท...

Public Training หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานเชิกรุก (Proactive Working for Leadership ) อบรม 27 พ.ค.65

Public Training หลักสูตร ทักษะ...

Training  Zoom 6 ชั่วโมงเปิดรับสมัคร หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques อบรม 25 พ.ค.65 อ.เทอร์โบ

Training  Zoom 6 ชั่วโมงเปิดรั...

Public Training เปิดหลักสูตร ยืนยัน หลักสูตร HR as Coach and Facilitator อบรม 3 มิ.ย.65 อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Public Training เปิดหลักสูตร ย...

หลักสูตร พัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ( Professional Presentation Skill Development ) อบรม 18 พ.ค.65 อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

หลักสูตร พัฒนาทักษะการนำเสนออย...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร รวมเทคนิคการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ อบรม 17 พฤษภาคม 65  อจ.ชัญญชิตา ศรีชัย

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Online Zoom หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC อบรม 22 พ.ค.65

Online Zoom หลักสูตร การวางแผน...

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร Customs Preferential System under Free Trade Area สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า 29 เม.ย.65 อ.วิรัตน์

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักส...

Online Training  หลักสูตร  :  การทำงานเชิงรุกแบบสร้างสรรค์ อบรม 13.00-16.00 วันที่ 16 เม.ย.65

Online Training  หลักสูตร  :  ...

เปิดรับ สมัครอบรม หลักสูตร การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อขัดแย้งในการทำงาน รุ่นที่ 3 (Effective Team Management and Conflict Management) : 4 เมษายน 2565

เปิดรับ สมัครอบรม หลักสูตร การ...

confirm Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 21 (Modern Supervisory Skills) : 25 เมษายน 2565

confirm Online Zoom เปิดรับสมั...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ 4.0  (Leadership Skills Era 4.0) อบรม 20 เม.ย.65

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 25 (Training Road Map Strategy) : 11 พฤษภาคม 2565

กลยุทธ์การจัดทำ Training Road ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการเขียนจดหมายธุรกิจและราชการ (ภาษาไทย) อบรม 28 มี.ค.65

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ท...

Online Training การบริหารและพัฒนา Competency ให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร รุ่นที่ 16 (Competency Management and Development) : 18 มีนาคม 2565

Online Training การบริหารและพั...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 21 (Modern Supervisory Skills) : 25 เมษายน 2565

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

Online Zoom เทคนิคการสื่อสารและประสานงานให้งานได้ผลคนก็ได้ใจ รุ่นที่ 4 (Effective Communication and Coordinate Techniques) : รุ่นที่ 29 เมษายน 2565

Online Zoom เทคนิคการสื่อสารแล...

Online Training เปิดสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้ 31 พ.ค.2565

Online Training เปิดสมัคร ยืนย...

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 8 เม.ย. 65) สถานที่จัด โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

Public Training เปิดรับสมัคร ห...

Public Training   เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ 24 พ.ค.65

Public Training   เปิดรับสมัคร...

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การประเมินความเสี่ยง (Risk Management) อบรม 28 เม.ย.65 โดย อ.อนุภาพ พันชำนาญ

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักส...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน  หลักสูตร แนวทางการบริหารคุณภาพในการจัดซื้อ ตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 อบรม 17 มี.ค.65

เปิดรับสมัคร ยืนยัน  หลักสูตร ...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ 25 มี.ค. 65

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) อบรม 20 เม.ย.65 อ.อนุภาพ พันชำนาญ

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักส...

confirm ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management) อบรม 15 มิ.ย.65 อ.อนุภาพ

confirm ยืนยันจัด Online Zoom ...

confirm ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร ศิลปะการครองใจหัวหน้าและผู้ร่วมงาน – แบบ win win อบรม 31 มี.ค.65

confirm ยืนยันจัด Online Zoom ...

confirm ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (The Power of Motivation) อบรม 27 เม.ย.65 09.00-12.00

confirm ยืนยันจัด Online Zoom ...

ยืนยันจัด Online Zoom  หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC) 5 พ.ค.65

ยืนยันจัด Online Zoom  หลักสูต...

Public Training หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 25 ก.พ.65)

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและล...

Online Zoom เปิดรับสมัคร อบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ด้วย KPI และ Competency รุ่นที่ 21 (Performance Appraisal : PMS Module 2) : 21 กุมภาพันธ์ 2565

Online Zoom เปิดรับสมัคร อบรม ...

หลักสูตร การสื่อสารและการทำงานแบบ Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร วันทนา ปทุมอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน: จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร Executive Coach Leadership and Psychological Human Potential Development  อบรม 28 มี.ค.65

หลักสูตร การสื่อสารและการทำงาน...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( Strategic Cost Management) อบรม 28 ก.พ.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร แนวทางการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ตามมาตรฐาน ISO 27001 Information Security Management System (ISMS) อบรม 24 ก.พ.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) อบรม 7 ก.พ.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักส...

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อบรม 13 มิ.ย.65 โดย อ.อนุภาพ พันชำนาญ 

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักส...

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร พลังแห่งการคิดบวก (The Power of Positive Thinking) 3 ชั่วโมง (09.00-12.00)อบรม 22 ม.ค.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักส...

Online Zoom  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาตนเองและทีมงานสู่เป้าหมายองค์กรด้วย DISC  (Team and Self-development for Organization Goal with DISC) อบรม 10 ม.ค.65

Online Zoom  เปิดรับสมัคร ยืนย...

Public ยืนยัน หลักสูตร Storytelling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในการทำงาน ( Storytelling for Success ) อบรม 18 มี.ค.65

Public ยืนยัน หลักสูตร Storyte...

confirm Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน  หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ 23 ก.พ.65 สถานที่จัด ศูนย์ประชุม-สัมมนา-เดอะคอนเน็คชั่น-@mrt-ลาดพร้าว

confirm Public Training เปิดรั...

เปิดรับสมัคร ออนไลน์ หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่แบบมืออาชีพ อบรม 21 มี.ค. 65

เปิดรับสมัคร ออนไลน์ หลักสูตร ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร สู่หัวหน้างานมืออาชีพ Smart Supervisory อบรม 8 กุมภาพันธ์ 65

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ส...

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร Photoshop CC 2016 for Techniques 9 ก.พ.65

Public Training เปิดรับสมัคร ห...

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (To Develop Competency for Situation Leadership) อบรม 25 ธันวาคม 64

Online Training เปิดรับสมัคร ย...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อบรม 16 มิ.ย.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

confirm Online Zoom 6 ชั่วโมงเปิดรับสมัคร หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques อบรม 3 พ.ค.65 อ.เทอร์โบ

confirm Online Zoom 6 ชั่วโมงเ...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเชื่อมใจคนและได้ผลงาน 8 ก.พ.65 อาจารย์ ดร.สันติชัย (09.00-16.00)

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การประเม...

Online Zoom  หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (3 พ.ค.65) อ.พลกฤต 09.00-16.00

Online Zoom  หลักสูตร การบริหา...