หลักสูตรด้านการบริหาร ผู้นำ HR

หลักสูตร โปรแกรมการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร ( On Boarding & Mentoring Program ) 21 ก.ค.63

หลักสูตร โปรแกรมการดูแลพนักงาน...

ยืนยัน หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) อ.ทิพอาภา 29 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร การนำเสนอเบื้อ...

ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก 3 ส.ค.63 อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื...

ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0 อ.ประภาพร 3 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่...

เปิดรับสมัคร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (24 ส.ค. 63) อ.ประเสริฐ

เปิดรับสมัคร การสื่อสารและการจ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ ในยุค Disruption 24 ส.ค.63

เปิดรับสมัคร  ยืนยัน หลักสูตร ...

ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร 24 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนและกา...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตาม มาตรฐาน ISO 22301-2019 (การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ภายใต้ภาวะวิกฤติ) 15 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ...

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Supervisory Skills Development 4.0) 18 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวห...

ยืนยัน หลักสูตร การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากร และพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์ 9 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร การใช้สิทธิลดห...

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 31 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร ความรู้เบื้องต...

หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) : 31 กรกฎาคม 2563 อ.ธนุเดช ธานี

หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใ...

ืยืนยัน หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 29 มิ.ย.63

หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและ...

ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement อ.ทิพอาภา 23 มิ.ย.63

หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HA...

ยืนยัน หลักสูตร รุ่น 7 ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency Management for HRM & HRD) : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

ยืนยัน หลักสูตร รุ่น 7 ระบบบริ...

หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) : 23 กรกฎาคม 2563

หลักสูตร 8 ทักษะหัวหน้างานยุคใ...

ยืนยัน หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD) หลักสูตร 1 วันสำหรับปูพื้นฐาน HRD ปรับปรุงเนื้อหาให้เข้มข้นมากขึ้น 18 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร นักพัฒนาบุคลาก...

หลักสูตร การบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” (Performance Management for Professional Supervisor/Manager) 14 ก.ค.63

หลักสูตร การบริหารผลงานสำหรับห...

หลักสูตร : หลักสูตร การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง Professional Beyond Tactfully Negotiation 20 ส.ค.63

หลักสูตร : หลักสูตร การเจรจาต่...

ยืนยัน เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING 31 ก.ค.63

ยืนยัน เทคนิคการจัดการเก็บ และ...

ยืนยัน หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้นทุนและการวางแผนการผลิต (Cost Reduction and Production Planning) 19 มิถุนายน 2563

ยืนยัน หลักสูตรฝึกอบรม การลดต้...

ยืนยัน หลักสูตร OKRs & Performance Management 10 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร OKRs & Per...

หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใต้วิกฤตต่างๆ (STRATEGIC THINKING) 24 มิ.ย.63

หลักสูตร การคิดเชิงกลยุทธ์ภายใ...

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง 20 ก.ค.63

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและก...

ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0 อ.ประภาพร 16 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่...

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (Directing, Delegation and Follow-up Techniques) อบรม 9 มิถุนายน 2563

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบห...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ : วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหา...

หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 28 พ.ค.63

โปรแกรม Microsoft  Excel  นับว...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การปรับตัวครั้งใหญ่สู่บริบทใหม่ในยุควิกฤติ 18 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การปรับต...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร แผนบูรณาการพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19 24 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร แผนบูรณา...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 18 มิ.ย.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหา...

ยืนยัน หลักสูตร การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร/หน่วยงาน (Effective Performance Appraisal) (5 มิ.ย.63)

ยืนยัน หลักสูตร การออกแบบการปร...

ยืนยัน หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ(Professional HRD ) ปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ 11 มิ.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร นักพัฒนาบุคลาก...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร Leader as Coach and Mentor ทักษะการเป็นผู้นำแบบโค้ช 27 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร Leader a...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน (HR for Non HR) 19 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การพัฒนา...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดการและการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน 27 เม.ย.63

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหา...

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร ทักษาการนำเสนอพิชิตใจลูกค้า 15 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร ท...

ยืนยัน หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชี 24 มิ.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร การอ่านและวิเค...

เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การปรับธุรกิจ ในยุค Digital Transformation ให้ได้ประสิทธิผลและเกิดผล 8 พ.ค.63

เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักส...

เรียนออนไลน์ รุ่น 1 OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน 20 เม.ย.63

เรียนออนไลน์ รุ่น1 หลักสูตร OK...

เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management 27 เม.ย.63

เรียนออนไลน์ รับใบประกาศ หลักส...

หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ 6 ส.ค.63 อ.ประกาศิต

 หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อก...

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER 22 ก.ค.63 อ.ประกาศิต

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER 22 ...

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Manageme nt Technique 25 มิ.ย.63

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานแ...

สัมมนาออนไลน์ อีกหนึ่งวีดีโอฝึกอบรมเพื่อนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะเ...

หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 12 มิ.ย.63

หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิ...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 27 พ.ค.63

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร การบริห...

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation ) 8 เม.ย.63

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดต...

หลักสูตร Train the Trainer 8 ต.ค.63

หลักสูตร Train the Trainer 8 ต...

ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Communication effectively 16 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารอย่า...