หลักสูตรด้านการบริหาร ผู้นำ HR

หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ 6 ส.ค.63 อ.ประกาศิต

 หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อก...

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER 16 ก.ค.63 อ.ประกาศิต

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER 16 ...

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Manageme nt Technique 25 มิ.ย.63

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานแ...

สัมมนาออนไลน์ อีกหนึ่งวีดีโอฝึกอบรมเพื่อนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรสมรรถนะเ...

หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) 12 มิ.ย.63

หลักสูตร การบริหารจัดการงานเชิ...

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 22 พ.ค.63

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (...

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดตามผลการปฏิบัติงาน (OKRs Concept and how to implement and evaluation ) 8 เม.ย.63

หลักสูตร OKRs แนวทางและการติดต...

หลักสูตร Train the Trainer 8 ต.ค.63

หลักสูตร Train the Trainer 8 ต...

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Communication effectively 16 ก.ค.63

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประส...

หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ 11 มิ.ย.63

หลักสูตร เทคนิคการจูงใจเพื่อกา...

หลักสูตร ทักษะผู้นำทีมประสิทธิภาพ Leadership อ.ประกาศิต 14 พ.ค.63

หลักสูตร ทักษะผู้นำทีมประสิทธิ...

หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน อ.ประกาสิต 17 มิ.ย.63

หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวห...

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน อ.ประกาศิต 23 เม.ย.63

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารคนสำ...

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง อ.ประภาภรณ์ 19 มิ.ย.63

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและก...

หลักสูตร การออกแบบและปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Optimizing Performance Assessment) 9 เม.ย.63

หลักสูตร การออกแบบและปรับปรุงร...

ยืนยัน หลักสูตร Leader as Coach and Facilitator 28 เมษายน 2563

ยืนยัน หลักสูตร Leader as Coac...

ยืนยัน “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” 23 เมษายน 63

ยืนยัน หลักสูตร “Six Sigma เบื...

หลักสูตร เจาะประเด็น…การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกฎหมายภายใต้ MOU 13 มี.ค.63

หลักสูตร เจาะประเด็น…การจ้างแร...

ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดของ GMP / HACCP และ GHPs / HACCP ฉบับร่าง 5 22 เม.ย.63

หลักสูตร ข้อกำหนดของ GMP / HAC...

หลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing 27 พ.ค.63

หลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บเอกสา...

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน Plan Writing & Plan Management Technique 21 ก.ค.63

หลักสูตร เทคนิคการเขียนแผนงานแ...

หลักสูตร ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม 24 มีนาคม 2563

หลักสูตร ทักษะการคิดสร้างสรรค์...

หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 18 มี.ค.63

หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและ...

ยืนยัน หลักสูตร การโค้ชหัวหน้างาน (Coach as a Leader 4.0) 19 มีนาคม 2563

ยืนยัน หลักสูตร การโค้ชหัวหน้า...

ยืนยัน ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหารยุค 4.0” อ.ประภาภรณ์ 29 เมษายน 2563

ยืนยัน ศักยภาพความเป็นเลิศ “เล...

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน

หลักสูตร รุ่น 17 ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ (Modern Training Management System) : 17 มีนาคม 2563

หลักสูตร รุ่น 17 ยกเครื่องเรื่...

หลักสูตร รุ่น 11 การจัดทำระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Management System) : 10 มีนาคม 2563

หลักสูตร รุ่น 11 การจัดทำระบบบ...

ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก 17 เม.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร ครบเครื่อง เรื...

หลักสูตร พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างานสมัยใหม่ยุค 4.0 19 มีนาคม 2563

หลักสูตร พัฒนาทักษะสำหรับหัวหน...

หลักสูตร หลักเกณฑ์สำคัญและ แนวปฏิบัติในการ นำเข้า-ส่งออก (Fundamental Principles and Practices in Import-Export) 17 มีนาคม 2563

หลักสูตร หลักเกณฑ์สำคัญและ แนว...

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ People Management to improve efficiency 14 ธ.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคน ได...

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคน ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ People Management to improve efficiency 29 มิ.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร การบริหารคน ได...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) 23 พ.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคร...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) 20 ก.ค.63

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคร...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) 20 เม.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวิเคร...

ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น 18 มีนาคม 2563

ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทรัพยา...

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO 25 มีนาคม 2563

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงา...

ยืนยัน หลักสูตร Excel Advance for Pivot Table and Database Techniques 21 ก.พ.63

ยืนยัน หลักสูตร Excel Advance ...

ยืนยัน หลักสูตร OKRs Champion สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล 19 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร OKRs Champion สำหรับน...

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ 10 มี.ค.63

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาเชิงรุก...

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ 5 พ.ค.63 อ.ธนุเดช ธานี

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม...

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ 5 เม.ย.63 อ.ธนุเดช ธานี

ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหา...

หลักสูตร เทคนิคอ่านลูกน้องเพื่อการมอบหมายงาน 24 เมษายน 2563

หลักสูตร เทคนิคอ่านลูกน้องเพื่...

ยืนยัน หลักสูตร finance for nonfinance ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงาน 23 มิ.ย.63

ยืนยัน หลักสูตร finance for no...

หลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing 27 ก.พ.63

หลักสูตร เทคนิคการจัดเก็บเอกสา...

NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ อ.ชัชวาลย์ 21 ก.พ.63

NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อ...

หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร 6 ก.พ.63

ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร 6 ก...

หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV อ.วรเกษมสันต์ 19 ก.พ.63

หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจ...

ยืนยัน เทคนิคการจัดซื้อสินค้านำเข้า-ส่งออกต่างประเทศ อับเดรต 2020 12 ก.พ.63

ยืนยัน เทคนิคการจัดซื้อสินค้าน...