หลักสูตรด้านการบริหาร ผู้นำ HR

Online Training เปิดสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้ 21 มิ.ย.2564

Online Training เปิดสมัคร ยืนย...

Online Training  หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..? 16 มิ.ย.64 อ.สมบัติ น้อยหว้า 13.00-16.30

Online Training  หลักสูตร: การ...

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารนอกฝ่ายHR (HR for non-HR) (11 มิ.ย. 64) ดร.สันติชัย

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผ...

Online Zoom การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (29 พ.ค. 64) อ.พลกฤต

Online Zoom การบริหารความเสี่ย...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน Analytical Skill for Logical Thinking  (20 พ.ค. 64 /13-16น.)

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

Online Zoom หลักสูตร: เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย 27 พ.ค.64 อ.สมบัติ

Online Zoom หลักสูตร: เทคนิคกา...

Online Zoom 3 ชั่วโมง ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Online Zoom 3 ชั่วโมง ข้อตกลงท...

Online Zoom เปิดรับสมัคร Course outline หลักสูตร เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ( 1 วัน) 29 เม.ย.64

Online Zoom เปิดรับสมัคร Cours...

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อบรม 28 เม.ย.64 อ.พลกฤต

Online Training เปิดรับสมัคร ย...

Online Training  หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..? 24 พ.ค.64 อ.สมบัติ น้อยหว้า

Online Training  หลักสูตร: การ...

Online Training หลักสูตร เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 27 พ.ค.64

Online Training หลักสูตร เทคนิ...

Online Training  หลักสูตร  เคล็ดไม่(ลับ)ในการเขียน Competencyแบบง่ายๆ สำหรับการประเมินผลงานและสร้างแนวทางในการพัฒนาคน 27 เม.ย.64

Online Training  หลักสูตร  เคล...

Online Training หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..? 12 พ.ค.64 อ.สมบัติ น้อยหว้า 13.00-16.30

Online Training  หลักสูตร: การ...

Public Training หลักสูตร กฎหมายแรงงาน HR ควรรู้ อบรม 14 พ.ค.64

Public Training หลักสูตร กฎหมา...

Online Training  ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR อบรม 11 พ.ค.64 สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือได้

Online Training  ยืนยัน หลักสู...

Online Training เปิดสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้ 17 พ.ค.2564

Online Training เปิดสมัคร ยืนย...

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร VDA 6.5 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 8 มิ.ย.64

Public Training เปิดรับสมัคร ห...

Online Training หลักสูตร การบริหารให้ได้ผล: แบบได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน (Performance Management: Connect and Utilize People) อบรม 28 พ.ค.64

Online Training หลักสูตร การบร...

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อบรม 23 เม.ย.64 สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือได้

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร ร...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ รุ่นที่ 5 (HRD Strategy for Professional HRD) : 17 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

Public Training การพัฒนาตนเอง สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership / Change Leader) : 7 มิถุนายน 2564

Public Training การพัฒนาตนเอง ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดข้อขัดแย้งในการทำงาน (Effective Team Management and Conflict Management) รุ่นที่ 2 : 11 มิถุนายน 2564

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share (Super Modern Welfare Committee) : 18 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ค...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (Excellent Leadership) : 7 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ภ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (Strategic Management for The Modern Executives) : 4 พฤษภาคม 2564

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

Public Training ยืนยัน หลักสูตร การทบทวน/ออกแบบงานใหม่ด้วย Job Description ให้สอดคล้องกับธุรกิจ รุ่นที่ 8 (Job Re-design with JD linked to Business) : 20 เมษายน 2564

Public Training ยืนยัน หลักสูต...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ รุ่นที่ 7 (HR for All Manager & Supervisor) : 7 เมษายน 2564 อ.ธนุเดช ธานี

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เ...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อบรม 13 พ.ค.64 อ.พลกฤต

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 15 มิถุนายน 64 อ.ประภาภรณ์

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Online Training หลักสูตร การบริหารจัดการและการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างาน 28 เม.ย.64 09.00-16.00

Online Training หลักสูตร การบร...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร โค้ชชิ่งทีมเพื่อสร้างทีมงานที่มีผลการทำงานเป็นเลิศ Group Coaching for High Performance 23 เม.ย.64

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่ 16 มิ.ย.64 อ.ประภาภรณ์ จัดโรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 2 เมษายน 64

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Online Training หลักสูตร เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ 7 พ.ค.64 อ.วิชัย

Online Training หลักสูตร เจาะล...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อบรม 25 พ.ค.64 อ.พลกฤต

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Online Training  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อบรม 22 เม.ย.64 อ.พลกฤต

Online Training  เปิดรับสมัคร ...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน ศิลปะการจัดการคน และลดการข่มเหงลูกน้อง (People Management & Power Harassment for Leaders) อบรม 22 มีนาคม 64

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Online Training หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ 23 เม.ย.64 อ.กัณฑอเนก

Online Training  หลักสูตร การพ...

หลักสูตร Online 3 ชั่วโมง ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020 วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

หลักสูตร Online 3 ชั่วโมง ข้อต...

Public Training หลักสูตร Professional Sales Coordinator (Sales Support / Sales Administration) 15 มี.ค.64

Public Training หลักสูตร Profe...

ยืนยัน หลักสูตร เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ” 17 มี.ค.64

ยืนยัน หลักสูตร เจาะลึกหลักเกณ...

ยืนยัน ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 5 (Super New Manager) : 25 มีนาคม 2564

ยืนยัน หลักสูตร ยอดผู้จัดการมื...

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (1วัน) 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดย อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืน...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) อบรม 30 เม.ย.64 อ.พลกฤต

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior 17 มี.ค.64 ดร.ธธีร์ธร

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคก...

Public กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20

Public กฎหมายคุ้มครองนายจ้างแล...

Online Zoom หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (13 พ.ค. 64 /9-16น.) อ.พลกฤต

Online Zoom หลักสูตร การบริหาร...

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสัมคร ยืนยันจัด Senior Management (ผู้บริหารระดับสูง) 19 และ 20 กุมภาพันธ์ 2564

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสัมคร ยืน...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Train The Trainer รูปแบบ 2 วัน 24-25 พ.ค.64 อ.ประเสริฐ โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร T...

Online Training ยืนยัน หลักสูตร PDPA for HR อบรม 8 พ.ค.64 สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือได้

Online Training  ยืนยัน หลักสู...