เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ (7 Wastes) 7 ต.ค.63

เปิด...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 30 พฤศจิกายน 2565

Onli...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรม (Industrial Engineering) 20 พ.ย.63

เปิด...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0) 8 ธ.ค.63

เปิด...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน 31 พ.ค.64 อ.ณรงค์ ตู้ทอง

Onli...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 1 ธ.ค.63 อ.ไมตรี

เปิด...

เรียนออนไลน์ โปรโมชั่น ต้นปี 64 เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ อ.ณรงค์ 22 ม.ค.64 สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ

เรีย...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Production Planning & Control การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 20 พ.ย.63 อ.พิสิทธิ์ ชูยงค์

เปิด...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

เปิด...

Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizations to develop 5 S) 25 พ.ค.64

เปิด...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อค ยุค 4.0 Warehousing , Stock Management and control 4.0 อบรม 28 พ.ย.63

เปิด...

เรียนออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน รับใบประกาศ เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์การควบคุมและวางแผนการผลิตสมัยใหม่ 4 มิ.ย.64 อ.ไมตรี

เรีย...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร โค้ชชิ่งทีมเพื่อสร้างทีมงานที่มีผลการทำงานเป็นเลิศ Group Coaching for High Performance 25 มี.ค.64

Publ...

เรียนออนไลน์ ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement 22 ก.ค.64

เรีย...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ (Agile Project Management) 3 ก.พ.64 อ.ไมตรี

เรีย...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพProduction Management for Cost reduction and Efficeincy improvement 4 มี.ค.64

เปิด...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การตรวจติดตามภายในและเทคนิคการตรวจในระบบ GMP/GHP V.5 -HACCP 27 ม.ค.64

เรีย...

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน 25 ม.ค.64 อ.กัณฑ์เอนก 13.00-16.00

เรีย...

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร KPIs in Practice (ภาคปฏิบัติ) 15 ก.พ.64

เรีย...

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด 22 ก.พ.64

เรีย...

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในคลังสินค้า และการตรวจนับสินค้า 17 พ.ย.64

เรีย...

เรียน ออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน 6 ชั่วโมง หลักสูตร การจัดระบบ และบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 5 มี.ค.64

เรีย...

Public Training ยืนยัน หลักสูตร GMP/HACCP and GHPs/HACCP Draft Revision 5 Requirement 13 พ.ค.64

Publ...

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION  อาจารย์ ไมตรี 22 ธ.ค.64

เรีย...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน การจัดทำและบริหารแผนงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 17 มีนาคม 2564 

Publ...

เรียนออนไลน์ zoom ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 11 ก.พ.65

เรีย...

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้าและการควบคุมคลังสินค้าคงคลังสู่ประสิทธิภาพสูงสุด 12 มี.ค.64

เรีย...

เรียนออนไลน์ พื้นฐานการนำเข้า-ส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ สำหรับมือใหม่ (The Principle of International Trade) 27 มี.ค.64

เรีย...

Online Zoom  เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารแบบลีน(Lean Manufacturing Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 23 ก.ย.65

Onli...

Public Training หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GMP กฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 20 พ.ค.64

Publ...

Online Training หลักสูตร : การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพProduction Management for Cost reduction and Efficeincy improvement อ.ไมตรี 7 เม.ย.65

Onli...

Online Zoom หลักสูตร หลักสูตร GHPs & HACCP Revision 5 Requirement 16 ก.ค.64 09.00-15.00

Onli...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0) 15 พ.ค.64

เรีย...

Online Zoom หลักสูตร GHPS&HACCP Revision 5 Requirement  วันที่ 18 มิ.ย.64

Onli...

Online Zoom 6 ชั่วโมง เรียนออนไลน์ หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0) 17 พ.ค.64

Onli...

ยืนยันจัดอบรม Online Zoom  รับใบประกาศ เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์การควบคุมและวางแผนการผลิตสมัยใหม่   11 ก.พ.65 อ.ไมตรี

ยืนย...

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน 13 พ.ค.64 อ.ณรงค์ ตู้ทอง

Onli...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับหัวหน้างาน 27 ก.ค.64 อ.ณรงค์ ตู้ทอง

Onli...

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) 16 ก.ค.64

Onli...

Online Zoom หลักสูตร GHPs & HACCP Revision 5 Requirement ร่วมใบประกาศ/เกียรติบัตร  วันที่ 8 มิ.ย.64  

Onli...

Online Training ยืนยัน หลักสูตร หลักสูตร “การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม”Total Productive Maintenance (TPM) (09.00-16.00 น.) 9 มิ.ย.64

Onli...

Online Zoom หลักสูตร GHPs & HACCP Revision 5 Requirement  วันเสาร์ ที่ 16 มิ.ย.64

Onli...

เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน 5ส เพื่อพัฒนาองค์กร (Technical Standardization Organizations to develop 5 S) 12 มิ.ย.64

เปิด...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร : การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen Kaizen activity organization 16 มิ.ย.64

เรีย...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร KAIZEN เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน KAIZEN for Productivity and Improveme 24 สิงหาคม 2564

Onli...

confirm Online Zoom  หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ :Production Planning & Control  11 ธ.ค.64 (กำหนดการ 3 ชั่วโมง)

conf...

Public Training หลักสูตร : การลดความสูญเสีย ในการผลิต เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้า Waste reduction in process for quality improvement 6 ก.ค.64

Publ...

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการติดตามภายใน แบบบูรณาการ Integrated Management System(IMS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 อบรม 29 มิ.ย.64

Onli...

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการติดตามภายใน แบบบูรณาการ Integrated Management System(IMS) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 อบรม 23 ก.ค.64

Onli...

Online Zoom หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 อบรม วันเสาร์ 19 มิ.ย.64

Onli...