หลักสูตรด้านการบริหาร ผู้นำ HR

Online Training เปิดรับสมัคร การจัดทำเอกสารการส่งออกอย่างมืออาชีพ อบรม 25 ต.ค.65

Online Training เปิดรับสมัคร ก...

Online Zoom หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q 15 ต.ค.65 อ.กัณฑ์เอนก

Online Zoom หลักสูตร การเพิ่มป...

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร มารยาทการทำงานและการสนทนา การรับโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 4 พ.ย.65

Public Training เปิดรับสมัคร ห...

Online Zoom เปิดรับสมัคร  หลักสูตร :กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ (Service Mind) อบรม 22 ต.ค.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร  หลัก...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยันหลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 9 (Super New Manager) : 26 ตุลาคม 2565

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Public Training ยืนยันจัดอบรม การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 8 (Interview and Selection based on ST-A-R) : 4 ตุลาคม 2565

Public Training ยืนยันจัดอบรม ...

Onsite Training พร้อมรับใบวุฒิบัตร เปิดรับสมัคร หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ Effective Business Writing-ENGLISH อบรม 19 ตุลาคม 2565

Onsite Training พร้อมรับใบวุฒิ...

Public Training เปิดรับสมัคร หลักการบัญชีและการอ่านวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี Accounting and Financial Analysis for Non Finance Executive and Officer

Public Training เปิดรับสมัคร ห...

  เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน  หลักสูตร: เจาะลึก 39 ประเด็น ที่นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคล (HR.)ห้ามพลาด อบรม 12 ตุลาคม 2565 

 เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยื...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายให้ปังยอดดังแบบช่องทาง Online และ Offline วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เ...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ อบรม วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565

เปิดรับสมัคร ยืนยัน เทคนิคการข...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions 19-20 ต.ค.65

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions 19-20  ต.ค.65

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Public Training หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI) อบรม 5 ต.ค.65 ดร.พิพัฒน์พล

Public Training หลักสูตร การปร...

ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 5Q (Increasing Performance with 5Q) 6 ต.ค.65 อ.กัณฑ์เอนก

ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร : ทักษะการสอนงานแบบโค๊ชในองค์กร Coaching Skills อบรม 17 ต.ค.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

Online Zoom หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning) 27 ก.ย.65 อ.อนันต์

Online Zoom หลักสูตร การวางแผน...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS อบรม 2 พ.ย.65 อ.พิพัฒน์พล

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร ภา...

เรียน ออนไลน์ หลักสูตร สุดยอด…..เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER อบรม 19 ก.ย.65 อ.ดร.พิพัฒน์พล

เรียน อบรม ออนไลน์ หลักสูตร สุ...

Training  Zoom หลักสูตร Illustrator & Power point for Info Graphic อบรม 27 กันยายน 65

Training  Zoom หลักสูตร Illust...

Public Training หลักสูตร Project Management (อบรม 17 ต.ค.65) ดร.ธธีร์ธร

Public Training หลักสูตร Proje...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Train the Trainer (อบรม 30 ก.ย.65) วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Power Full Leadership and Employee Engagement พลังความเป็นผู้นำเต็มรูปแบบและ การมีส่วนร่วมของพนักงาน อบรม 12 ก.ย.65

Power Full Leadership and Empl...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matrix ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 6 : 29 กันยายน 2565

เปิดรับสมัคร ยืนยัน การ Upskil...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (Supervisory Skills) อบรม 3 ต.ค.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

Online Zoom หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 27 ต.ค.2565

Online Zoom หลักสูตร การจัดการ...

ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน ( Job Method ) อบรม 23 กันยายน 2565

ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร...

Public Training หลักสูตร การปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร (The Power of Mindset for Efficiency Communication) อบรม 16 ก.ย.65

Public Training หลักสูตร การปร...

ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) อบรม 15 ก.ย.65

ยืนยันจัด Online Zoom หลักสูตร...

Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา อบรม 29 ส.ค.65

Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการ...

Public Training การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ด้วย KPI และ Competency รุ่นที่ 23 (Performance Appraisal : PMS Module 2) : 24 สิงหาคม 2565

Public Training การประเมินผลกา...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI และ Effective Action Plan รุ่น 18 (KPI & Effective Action Plan : PMS Module 1) : 10 สิงหาคม 2565

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการคิดวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ (PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING TECHINQUE) อบรม 24 ก.ย.65

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

Online Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดซื้อที่สร้างผลกำไร อบรม 27 ส.ค.65

Online Training เปิดรับสมัคร ย...

Online Zoom ยืนยัน   หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบรม 3 ส.ค.65

Online Zoom ยืนยัน   หลักสูตร ...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร Training for the Trainer Skills (อบรม 1 วัน) 17 ส.ค.65 ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Online Zoom เปิดสมัคร หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ… ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้ อบรม 28 ก.ย.65 08.00-12.00 น.

Online Zoom เปิดสมัคร หลักสูตร...

Training  Zoom 6 ชั่วโมงเปิดรับสมัคร หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques อบรม 25 ต.ค.65 อ.เทอร์โบ

Training  Zoom 6 ชั่วโมงเปิดรั...

เปิดรับสมัคร อบรม กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ Modern Purchasing Strategy อบรม 27 กรกฎาคม 2565

เปิดรับสมัคร อบรม กลยุทธ์การจั...

Online Zoom เปิดรับสมัคร อบรม เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร อบรม 20 ตุลาคม 2565

Online Zoom เปิดรับสมัคร อบรม ...

เปิดสมัคร หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ… ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้ อบรม 29 ก.ค.65 13.00-17.00 น.

เปิดสมัคร หลักสูตร 40 ประเด็น ...

สัมมนา ทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม รุ่นที่ 4 (Excellent Leadership Skills) : 8 กันยายน 2565

สัมมนา ทักษะความเป็นผู้นำที่ยอ...

confirm Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Management System : Career Management Module 2) : 28 พฤศจิกายน 2565

confirm Online Zoom เปิดรับสมั...

confirm Online Zoom เปิดรับสมัคร เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ยุค WFH รุ่นที่ 17 (Interview & Selection Techniques for WFH) อบรม 26 ก.ค.65

confirm Online Zoom เปิดรับสมั...

Public Training ยืนยัน หลักสูตร: กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)อาจารย์สุกิจ อบรม 28 ก.ย.65 (09.00-16.00น.)

Public Training ยืนยัน หลักสูต...

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร :  กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง  Tactics for Non-Secondary Negotiation Strategy อบรม 9 กันยายน 2565

Public Training เปิดรับสมัคร ย...

Public หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน Leadership Skills Era 4.0) อบรม 26 ก.ค.65

Public หลักสูตร การพัฒนาทักษะห...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Productive Management) 10 ส.ค.65

Public เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลั...

Training Zoom 6 ชั่วโมง หลักสูตร : การวิเคราะห์ และ วางแผนธุรกิจ เพื่อใช้ในการบริหารงาน “Business Model Canvas” (BMC) อบรม 19 ก.ค.65

Training Zoom 6 ชั่วโมง หลักสู...

confirm ยืนยันจัด Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อบรม 12 ต.ค.65 โดย อ.พลกฤต โสลาพากุล

confirm ยืนยันจัด Online Zoom ...