หลักสูตรด้านการบริหาร ผู้นำ HR

Online Zoom หลักสูตร หัวหน้างานกับการให้คำปรึกษาและการสร้างกำลังใจในการทำงานกับลูกน้อง ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAININ

Online Zoom หลักสูตร หัวหน้างา...

Online Program Zoom หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่างไร..? อบรม วันที่ 3 พ.ย.64

Online Program Zoom หลักสูตร: ...

หลักสูตร การประเมินและสะท้อนผลงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่นที่ 6 (Performance Evaluation and Performance Feedback : PMS Module 3) : 27 พฤศจิกายน 2564

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร กา...

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร OKRS กับการพัฒนาองค์กรและการทำงานให้สำเร็จ (OBJECTIVES AND KEY RESULTS for Better Works)   23 พ.ย.64 ดร.พิพัฒน์พล

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร เปิดรับ...

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร สุดยอดการเป็นผู้นำขั้นสูง Super Leadership อบรม วันที่ 19 พ.ย.64 09.00-16.00

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร สุ...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 27 ต.ค. 64

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 22 พ.ย. 64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ก...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ อบรม 24 พ.ย.64 (09.00-16.00น.)

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร 9 ...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (วัน 30 พ.ย. 64 /09-16.00น.) อ.สุกิจ

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร กา...

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่ 3 พ.ย.64 อ.ประภาภรณ์

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร  เปิดรั...

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (1วัน)  8 พ.ย. 2564 โดย อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืน...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ”การเขียนรายงาน”-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 20 ต.ค.64

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร : ...

Online Zoom 6 ชั่วโมง เรียนออนไลน์ หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0)  24 พ.ย.64

Online Zoom 6 ชั่วโมง เรียนออน...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ”การเขียนรายงาน”-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 24 พ.ย.64

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร : ...

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HRM/ HRD Professional) อบรม วันที่ 4 พ.ย.64 09.00-16.00

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร นั...

ยืนยัน Online  หลักสูตร Effective Communication Skills (Online) อบรม 18 ต.ค. 64 09.00 – 16.00 น. (อาจารย์สุพจน์)

ยืนยัน Online  หลักสูตร Effect...

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 16 ต.ค.64

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตรการ...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020 13.00-16.00น. อบรม วันที่ 28 ต.ค.64 อ.มนตรี

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร ข้...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ”การเขียนรายงาน”-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 28 ต.ค.64

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร : ...

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร Modern HR for People and Organization Development ( HR สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาบุคลากรและสร้างการเติบโตให้องค์กร )

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร Mo...

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร การบริหารจัดการบุคลากรสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ (People Management for Non HR)  อบรม 17 พ.ย.64 (09.00-16.00)

ยืนยัน Online Zoom หลักสูตร กา...

Online Training หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 11 พ.ย.64 09.00-16.00น.

Online Training หลักสูตร เทคนิ...

Online Training ยืนยัน หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบรม 9 พ.ย.64 13.00-16.00 น.

Online Training ยืนยัน หลักสูต...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร จุดประกายความสำเร็จร่วมกันด้วยการทำงานเป็นทีม Ignite Success Together Through Teamwork อบรม 15 ตุลาคม 2564 (09.00-16.00)

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร จุ...

Online Zoom 6 ชั่วโมง  หลักสูตร ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก Knowledge Base for Import-Export รุ่นถัดไป วันที่  5 พฤศจิกายน2564 หรือ วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. Online Training

Online Zoom 6 ชั่วโมง  ยืนยัน ...

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GMP/HACCP Revision 5 Requirement กฎหมายฉบับใหม่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่420) พ.ศ.2563 อบรม 18 พ.ย.64  (09.00-16.00)

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนย...

Online Zoom ยืนยัน การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ด้วย KPI และ Competency รุ่นที่ 20 (Performance Appraisal : PMS Module 2) : 23 ตุลาคม 2564 09.00-16.00

Online Zoom ยืนยัน การประเมินผ...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร OKRs ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 6 (Effective Objective and Key Results) : 16 ตุลาคม 2564 09.00-16.00 น.

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร OK...

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ”การเขียนรายงาน”-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 20 ต.ค.64

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร : สู่คว...

ยืนยัน หลักสูตร Online 3 ชั่วโมง Prepare Export Documents Professionally การเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ อบรม 28 ต.ค.64 (13.00-16.00น.)

ยืนยัน หลักสูตร Online 3 ชั่วโ...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ อบรม 15 ธ.ค.64 (09.00-16.00น.)

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร 9 ...

Online Training หลักสูตร การทำ Training Road Map เพื่อการพัฒนาคนพัฒนางาน อบรม 19 ต.ค.64

Online Training หลักสูตร การทำ...

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์ให้ถูกคนถูกงานด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซน อาจารย์สุกิจ อบรม 8 ธ.ค.64 (13.00-16.00น.)

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร เท...

Online Training หลักสูตร การทำ Training Road Map เพื่อการพัฒนาคนพัฒนางาน อบรม 28 ก.ย.64

Online Training หลักสูตร การทำ...

Online Training เปิดสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้ 16 พ.ย.2564

Online Training เปิดสมัคร ยืนย...

Online Zoom หลักสูตร : สู่ความเป็นเลิศทักษะ”การเขียนรายงาน”-อังกฤษ English Business. Report Writing อบรม 5 ต.ค.64

Online Zoom หลักสูตร : สู่ความ...

รูปเเบบเข้มข้น 1 วันเต็ม เรียนออนไลน์ หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ  8 ต.ค.64 อ.มนตรี

รูปเเบบเข้มข้น 1 วันเต็ม เรียน...

Online Zoom เรียนออนไลน์ รูปเเบบ 1 วัน รับใบประกาศ เปิดรับสมัคร หลักสูตร ศิลปะการจัดการคนและลดการข่มเหงลูกน้อง (People Management & Power Harassment for Leaders) 28 ก.ย.64

Online Zoom เรียนออนไลน์ รูปเเ...

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 22 พ.ย. 64

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยั...

Online Zoom หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) (19 พ.ย.64) อ.พลกฤต 09.00-16.00

Online Zoom หลักสูตร การบริหาร...

เปิดรับสมัคร ออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินลูกหนี้การค้า Negotiation Techniques for Debt Collectors)  11 ต.ค.64 (09.00-16.00)    

เปิดรับสมัคร ออนไลน์ หลักสูตร ...

Online Zoom หลักสูตร ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน รุ่นที่ 22 (Succession Plan Management System : Career Management Module 2) : 15 กันยายน 2564

Online Zoom หลักสูตร ระบบบริหา...

Online Training หลักสูตร การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น (อบรม 13 ก.ย.64)

Online Training  หลักสูตร การบ...

Online Zoom หลักสูตร ทักษะการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ รุ่น 2 (People Management Skills) : 30 สิงหาคม 2564

Online Zoom หลักสูตร ทักษะการบ...

Online Training หลักสูตร “การสร้างเครื่องมือวัดประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 10 ก.ย.64

Online Training หลักสูตร “การส...

Online Zoom  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร: Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี พ.ศ.2564 10 ธ.ค.64 13.00-17.00 น.

Online Zoom  เปิดรับสมัคร ยืนย...

Online Zoom หลักสูตร การบริหารคนต่าง Gen อย่างไรให้ได้ใจ…. ได้ผลงาน How to Manage Generational Differences in the Workplace 26 ต.ค.64

Online Zoom หลักสูตร การบริหาร...

Online Training เปิดสมัคร ยืนยัน หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้ 20 ก.ย.2564

Online Training เปิดสมัคร ยืนย...

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 15 ต.ค.64 อ.เหรียญชัย 09.00-16.00

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหา...

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักสูตร : เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย Problem Solving & Decision Making Skill in Action 23 ก.ย.64

Online Zoom เปิดรับสมัคร หลักส...