อบรมภายในองค์กร InHouse Training นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 1 (Day2)​ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วิทยากรการขาย การบริการ

อบรมภายในองค์กร InHouse Training นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 1 (Day2)​ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล วิทยากรการขาย การบริการ

Scheduled ตัวอย่างลูกค้าของเรา