อบรมภายในองค์กร InHouse Training นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 2 (Day1)​ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

อบรมภายในองค์กร InHouse Training นักขายมืออาชีพ KSS2 รุ่นที่ 2 (Day1)​ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Scheduled ตัวอย่างลูกค้าของเรา