อบรม​หลักสูตร​ HR for non-HR วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดนอาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล

อบรม​หลักสูตร​ HR for non-HR วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดนอาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล