Category: PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ

Online Zoom Fundamental of Import-Export หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก 22 มิ.ย.64

Online Zoom Fundamental of Import-Export หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก 22 มิ.ย.64

 

 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

รุ่นที่ 2 – วันที่ 22 มิถุนายน 64

เวลา 09.00-12.00 น. (ออนไลน์ผ่าน Zoom)

 

          หลักสูตรนี้เหมาะกับท่านที่ต้องควบคุมงานนำเข้า-ส่งออกเพื่อลดต้นทุน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ท่านจะให้ Third Party เป็นผู้ดูแลงานแทน แต่ตัวท่านเองก็จำเป็นต้องมีความรู้อย่างถูกต้องเพื่อกำกับงานได้อย่างไม่ผิดพลาดเช่นกัน

   ผู้ควรเข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ผู้ที่ทำงานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก                         ผู้ควบคุมการโหลดเข้าตู้สินค้า  พนักงานบัญชี พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง และผู้สนใจธุรกิจด้านนำเข้า-ส่งออก

  เริ่มสัมมนาตั้งแต่เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่าน Zoom  โดยมีเนื้อหาสาระประกอบไปด้วย

 1. วิธีคำนวณ Terms of Shipment

 2. ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้า (Specific of each type of Container)

 3. ฉลากของสินค้าสำหรับการขนส่ง (Packing Symbol for Delivery)

 4. สาระต้องรู้ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อาทิเช่น

 • เอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ

 • การผ่านแดนและถ่ายลำ ตามมาตรา 102

 • การประเมินอากรโดยศุลกากร

 • การกำหนดเวลาให้ของนำเข้ากลายเป็น “ของตกค้าง”

 • การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)

 • ความผิดและโทษตามมาตรา 27

 • ทำอย่างไรเมื่อสำแดงเท็จโดยไม่เจตนา

 1. ความเปลี่ยนแปลงที่ควรทราบพอเป็นสังเขป

ถาม-ตอบ

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

อัตราค่าอบรมสัมมนา ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท

เงื่อนไขการอบรม…  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

ราคาท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวม VAT) 13.00-16.30

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรมส่ง EMS หลังอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ 9 ก.ค.64

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ 9 ก.ค.64

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาโปรโมรชั่น ด้านการขาย ท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรม 2 ท่านขึ้นไป 1,900 บาท

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

ที่มาของหลักสูตร

การสื่อสารในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของโลกาภิวัตน์ และอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการสื่อสาร เป็นรูปแบบที่ไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่มีอาณาเขต หรือพรมแดนที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ “คน หรือมนุษย์นั่นเอง อย่างเช่นคนบางคนที่อยู่ในองค์กรหรืออยู่ในสังคม มีความรู้ ความสามารถมากแต่ก็ไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน  ความขัดแย้ง โดยเฉพาะผู้สื่อสารกับผู้อื่นได้ใช้อารมณ์ อคติ หรือขาดสติ ในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกัน ตลอดจนมีผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจของลูกน้อง อันจะนำมาสู่ผลงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการลาออกสูงขึ้น ดังนั้นหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นจึงมีความสำคัญมาก ที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสื่อสาร สามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. สามารถคิดวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. จิตวิทยาการสื่อสารในการสร้างบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และสื่อสารในแนวทางเดียวกัน

 3. เทคนิคการสื่อสาร แนวทางการสื่อสาร และแนวทางการปรับปรุงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :  1 วัน (9.00-16.00 น.)

Topics

 • ที่มาของการสื่อสารและทำไมต้องสร้างจิตวิทยาในการสื่อสาร ?

**Workshop :  Communication Problem

 • ปัญหาของการสื่อสารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

 • จะสื่อสารอย่างไรให้ทรงพลังอย่างมีประสิทธิภาพ

 • กระบวนและประสิทธิภาพของการสื่อสารทั้งระบบ

**Workshop : คำพูดของเราเป็นแบบไหน ?                          

 • ทำอย่างไรให้ผู้ฟังเชื่อใจและยอมรับการสื่อสาร

 • จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ฟังถนัดรับสารแบบใด และอย่างไร

 • วิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคล TA : Transactional Analysis

**Workshop : TA Case Study

 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศ เพื่อคลายความกดดันในการสื่อสาร

 • จิตวิทยาการสื่อสารในการสร้าง Common Interest ร่วมกัน

 • เจาะลึกระดับความสำคัญของรูปแบบการติดต่อสื่อสาร

 • กิจกรรมการสื่อสารเพื่อสื่อให้เห็นถึงการใช้ความคิดของตนเองและร่วมกับผู้อื่น

 • แนวทางการสื่อสารกับคนในองค์กร และแนวทางการแก้ไขปรับปรุง

**Workshop :  Communication Solution

ผู้เข้าฝึกอบรม  เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในองค์กร

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 

1.บรรยาย 60% : กิจกรรมการเรียนรู้ 40%

2.การอภิปรายร่วมและกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3.กรณีศึกษาแบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study (Workshop)

4.สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เรียนออนไลน์ zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวิเคราะห์ ปัจจัย 4M เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ อบรม 19 ก.ค.64

เรียนออนไลน์ zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวิเคราะห์ ปัจจัย 4M เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ อบรม 19 ก.ค.64

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาโปรโมรชั่น ด้านการขาย ท่านละ 2,000 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

อบรม 2 ท่านขึ้นไป 1,900 บาท 09.00-16.00

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

              ต้นทุน และ เวลา (4M For Change in Operation to Improve Productivity Quality Cost and

              Time)

หลักการเหตุผล

        สภาวการณ์โลกแห่งความไม่แน่นอน ความซับซ้อน ความคลุมเครือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความซับซ้อนในความต้องการของผู้บริโภค หรือ ลูกค้า ทำให้องค์กรต้องเกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอก และ ปัจจัยภายในให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความอยู่รอด อยู่ด้วยความยั่งยืน และต้องสามารถมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน หรือ สามารถสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานได้ยิ่งได้ผลสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

        ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ปัจจัยที่สำคัญตามที่กล่าวถึงนั้น ทางองค์กรต้องบริหารการจัดการการควบคุมปัจจัยภายในให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าบริหารการติดตามด้วยข้อมูลข่าวสาร ทางองค์กรก็สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการรูปแบบเชิงการป้องกัน หรือ เชิงการพัฒนา

        ปัจจัยภายในพื้นฐานที่สามารตอบโจทย์ได้ คือ การวิเคราะห์ และบริหารการจัดการปัจจัยทางด้าน 4M (Man, Machine, Method, Material) ซึ่งพื้นฐานที่สำคัญ ดังนั้นบริบทในหัวข้อนี้จึงเป็นที่มาของการที่ทางองค์กรต้องมีฐานข้อมูลรองรับ พร้อมกับมีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วสามารถตกผลึกได้ว่าส่งผลกระทบต่อการด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา ได้อย่างไร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัย 4M ส่งผลกระทบต่อ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายอย่างไร

 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีส่งผลกระทบให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4M ได้อย่างไร

 3. เพื่อให้สามารถมองปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในส่งผลกระทบต่อปัจจัย 4M อย่างไร

 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ Platform เพื่อใช้ในการเก็นฐานข้อมูล

 5. เพื่อให้สามารถสร้าง Visual control ของการเปลี่ยนแปลง 4M เพื่อใช้ในการสื่อสาร

หัวข้อการอบรม

 1. กรอบความคิดมีประเด็นต่อการทำงานด้าน 4M อย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจบริบทกรอบความคิด ด้าน Growth Mindset และ Outward Mindset ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการบริหารงานด้านการเปลี่ยนแปลง 4M และเห็นผลเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไร

 1. ทำไมต้องมองปัญหาให้ขาด

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร มีกี่ประเภทใหญ่ และ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเข้าใจในและตระหนักรู้ถึงประเด็น “ปัญหาที่แท้จริง” ทั้งนี้เพื่อจะเขื่อมโยงไปสู่ปัจจัย 4M ได้อย่างง่ายและเข้าใจ

 1. ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ สำคัญต่อการวิเคราะห์และปรับปรุง 4M จริงหรือ

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้เกิดการชวนคิดกับผู้เข้าอบรมว่า

 • การมีข้อมูล และไม่มีข้อมูลส่งผลกระทบอย่างไร

 • ข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ และ ผ่านการวิเคราะห์จะส่งผลกระทบอย่างไร

 • แล้วทางผู้เข้าอบรมจะได้ข้อมูลดิบเหล่านั้นมาจากไหน

 • ต้องวางรูปแบบของการเก็บข้อมูล หรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงและมีคุณภาพ

 1. ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงข้อมูลที่สำคัญชองปัจจัยภายนอกปัจจัยภายใน ที่จะส่งผลกระทบต่อปัจจัย 4M  และเกิดการตระหนักรู้ไปสู่การวางแผนการเก็บข้อมูลและการบริหารการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 1. ปัจจัยทาง ด้าน 4M ,มีปัจจัยอะไรที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ 4M บ้าง

Facilitation and Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัจจัย 4M

 • Man ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Man ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

 • Machine ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Machine ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

 • Method ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Method ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

 • Material ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Material ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

 1. รูปแบบ A3 Report สำคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการดำเนินงานด้าน 4M ให้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้เห็นถึงความสำคัญของรูปแบบ Visual Control ในรูปแบบ Report ซึ่งจะใช้ในการบริหารการเปลี่ยแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้ในการบริหารการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานและขององค์กร

แนวทางในการอบรม   บรรยายโดยอำนวยและกระตุ้นให้เกิดความคิด (Facilitation) 50% พร้อม Workshop 50% โดยใช้คำถามขวนคิด (Group Coaching)

ผู้เข้าอบรม               ระดับ Supervisor ขึ้นไป

วิทยากร                   อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ได้งาน และได้ใจ Effective Feedback Communication for Good 21 ก.ค.64

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ได้งาน และได้ใจ Effective Feedback Communication for Good 21 ก.ค.64

สถานที่ โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เเละ MRT สุขุมวิท

 

 

หลักการเหตุผล

        ในการบริหารการจัดการเชิงคุณภาพ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน นั้น ปัจจัยที่สำคัญ อยู่ที่จุดเริ่มต้นก่อน  คือ การสื่อสารของบุคลากรภายในหน่วยงานกันเอง ที่ไม่สามารถที่จะปรับกระบวนการการสื่อสารให้เกิดการเข้าใจ และการสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้คู่สนทนา ได้เกิดความเข้าใจ ก็ยากที่จะนำพาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นได้โดยภาพรวม ประกอบการอีกมุมมองด้านหนึงการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เพื่อสะท้อนถึงผลลัพธ์ในเชิงการพัฒนาคุณภาพ ประกอบการรับฟังเสียงของลูกค้า และบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความสำคัญต่อกการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

        ดังนั้น การสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลแบบป้อนกลับ นั้น เป็น ศาสตร์และศิลปะ ในการสื่อสาร เพื่อให้ได้มาซึ่งช้อมูล ของการสะท้อนป้อนกลับกันไปมาระหว่างหน่วยงาน และ ลูกค้า เพื่อนำไปสู่การต่อยอดการด้านการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจพื้นฐานและแนวทางการใช้กระบวนการให้ข้อมูลกลับ ในรูปแบบ CFR

 2. เพื่อให้สามารถสื่อสารกับบุคลากรได้ในทุกรูปแบบ โดยรูปแบบ I.S,C Model

 3. เพื่อให้สามารถใช้การสนทนาที่มีคุณภาพ ในการสื่อสาร โดยใช้ในแนวทาง Dialogue

 4. เพื่อให้สามารถฟังและตั้งคำถามเป็น

หัวข้ออบรม

 1. กรอบความคิด สำคัญต่อกระบวนการการป้อนกลับ อย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญทางด้านกรอบความคิด ในมุมของ Growth Mindset และ Outward Mindset เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในกระบวนการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ความเข้าใจในบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความเชื่อ ส่งผลต่อการสื่อสารแบบกระบวนการให้ข้อมูลอย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม ผ่าน D.I.S.C Model เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวบุคคลแต่ละแบบ และเพื่อให้สามารถสร้างกระบวนการสื่อสารให้กับบุคคลแต่ละประเภท ให้สามารถเกิดการรับรู้และเกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 1. การฟังเชิงลึก และ การตั้งคำถาม ส่งผลกระทบต่อการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้เห็นถึงความสำคัญของการฟังและการตั้งคำถามเป็น จะส่งผลต่อกระบวนการสื่อสารทั้งในรูปแบบสื่อสารสองทาง และ ผลต่อกระบวนการสื่อสารแบบป้อนกลับได้เกิดความเข้าใจตรงกัน และเพื่อผลลัพธ์ของเป้าหมายขององค์กรเหมือนกัน โดยฝึกการเรียนรู้ในการฟังเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การฟังเชิงลึก และ ฝึกการตั้งคำถามแบบที่สามารถทำให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดการตระหนักรู้ถึคำตอบที่ได้จากการตั้งคำถาม

 1. กระบวนการสนทนา Dialogue and Reflection

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจในกระบวนการการสนทนาเชิงสร้างสรรค์เชิงบวก ให้ได้ผลลัพธ์ในเชิงการร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร พร้อมทั้งเรียนรู้ถึงการ Reflection เป็นการสะท้อนในมุมมองของคู่สนทนาที่จะทำให้กระบวนการการสื่อสารแบบป้อนกลับมีประสิทธิภาพ

 1. กระบวนการ CFR (Conversation Feedback  Recognition)

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการ CFR อันเป็นกระบวนการด้านการสื่อสาร ที่สามารถทำให้การทำงานของแต่ละส่วนงาน ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ ในการผลิตผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน ก็สามารถใช้ กระบวนการ CFR นี้ในการสื่อสารกับลูกค้าได้เช่นเดียวกัน โดยทำความเข้าใจในบริบท ของแต่ละคำ ( C , F , R ) ให้เกิดการเข้าใจพื้นฐานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้ โดยให้เกิดการสนทนาที่ก่อเกิดคุณภาพ  ศิลปการ Feedback เพื่อการเติบโต  และ Recognition ศิลปะแห่งการชื่นชม

 1. Model R,E.A.T Concept ทำให้ กระบวนการ CFR มีคุณภาพอย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและเรียนรู้ถึง GREAT ทำให้กระบวนการสื่อสารแบบป้อนกลับมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้อย่างไร

 1. Role Play

Facilitation and Group Coaching  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกการสนทนาแบบการป้อนกลับในเชิงการพูดคุยที่มีคุณภาพ ก่อเกิดการสร้างสรรค์ในผลลัพธ์เชิงบวก

แนวทางการอบรม     บรรยายโดยอำนวยการให้เกิดความคิด (Facilitation) และ Coaching บนแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก และเชิงการสร้างสรรค์

ผู้เข้าอบรม              ระดับ  Supervisor ขึ้นไป

ราคาบุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Online Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ (Development and management skills for Leader) 3 ก.ค.64

Online Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงานและบริหารงานสำหรับผู้นำ (Development and management skills for Leader) 3 ก.ค.64

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

โปรโมชั่นOnline Training  ราคา ท่านละ 1500 บาท 13.00-17.00

(4 ชั่วโมง)

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการและเหตุผล (Introduction)

          องค์กรที่ประสบผลสำเร็จได้ล้วนเกิดจาก Key Man หรือคนที่เป็นหัวหน้างานในการบริหารงานที่ต้องอาศัยความรู้ทักษะต่างๆที่จำเป็นในการบริหารคน แต่การเป็นหัวหน้างานนั้นย่อมไม่มีใคร Perfect หากปราศจากการรู้จักตนเอง โดยต้องรู้ใช้ความรู้ทักษะการทำงานต่างเช่น การประชุมงาน การบริหารจัดการคนให้คนทำงาน ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน จัดคนให้เหมาะกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีการทำงานเป็นทีมด้วยความสามัคคี สามารถวางแผนแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้ทีมงานเดินไปสู่เป้าหมายด้วยการสร้างผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถชี้แจงหัวข้อในการประชุมอีกทั้งสามารถเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นได้ เพื่อนำประเด็นที่สำคัญไปบริหารคน และบริหารงาน

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การจัดการบุคลากรและโครงสร้างองค์กรได้

 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ทำให้ทีมสำเร็จงานที่ได้รับมอบหมาย

 4. .เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการอบรม ชี้นำบุคลากรในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างานระดับกลาง และผู้ที่สนใจ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. ภาพรวมแนวคิด และบทบาทของผู้นำ

 2. ลักษณะของผู้นำ 4 ประเภท

 3. ระบบความคิดของผู้นำยุคใหม่ Digital Disruption

 4. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational   leadership)

 5. การสร้างผู้นำ 4 เก่ง

 6. ผู้นำกับการประชุมงานเพื่อติดตามงาน

 7. การวิเคราะห์คน 4 ประเภท เพื่อสร้างแนวทางการบริหารคน บริหารงาน

 8. ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

 9. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงานเป็นทีม

 10. การตั้งเป้าหมายของทีม และการบริหารทีม

 11. การพัฒนาความรู้สู่ทีมงานเชิงประจักษ์

 12. เทคนิคการจัดการแก้ปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างความเข้าใจให้ทีมงานแก้ไขปัญหางานได้เบื้องต้น ด้วยการมอบอำนาจการคิดและตัดสินใจ

 13. การติดตามประเมินผลและบริหารงานด้วย Follow Model

 14. สรุป/ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. บรรยาย 40%

 2. กิจกรรม 60%

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 14 ก.ค.64 อ.เหรียญชัย

เรียนออนไลน์ หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ 14 ก.ค.64 อ.เหรียญชัย

 

ราคาโปรโมรชั่น 2,000  บาท บรรยาย 09.00-16.00

ลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 1900 บาท

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศแบบออนไลน์

ห้าเรื่องใหญ่ๆๆ ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องไม่พลาด ในการบริหารจัดซื้อในยุค covid … ถ้าพลาด แล้ว จะเกิดภาวะต้นทุนการจัดซื้อ สูงขึ้นแน่นอน จนทำให้ แข่งขันด้านราคาไม่ได้
.
หลักสูตรนี้ จะบอกเคล็ดลับในการบริหาร เพื่อให้ได้ต้นทุนสินค้า ต้นทุนวัตถุดิบ ในราคาที่ยอมรับได้
.
หลักสูตรนี้  ไม่เหมาะกับ กับคนที่ต้องการเทคนิค

 

“บริหารจัดซื้อเป็น บริหารต้นทุนได้ กำไรเพิ่ม”
คำถามชวนคิด
1.กระบวนการจัดซื้อในยุคปัจจุบัน องค์กรของท่านมีประสิทธิภาพไหม
2.กลยุทธ์การจัดซื้อสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์หรือไม่
3.ได้มีการประสานงานติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานก่อนการจัดซื้อหรือไม่
4.สัมพันธ์กับวัตถุดิบคงคลังหรือไม่อย่างไร
5.ได้ใช้ข้อมูลปัจจัยภายนอก และภายใน มาวิเคราะห์ ถึงแนวโน้มในการจัดซื้อ หรือไม่
6.จัดซื้อของท่านเรียนรู้ supplier ของท่านลึกซึ้งมากน้อยอย่างไร
7.ท่านรู้ไหม suppliers เขาก็ rating ผู้ซื้อเช่นกัน เเล้วเขาใช้อะไรมาเป็น ตัววัด

 

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หลักการเหตุผล

          ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินการ

แต่กระนั้นก็ตาม การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบวนการการบริหารการจัดซื้อ ถือว่าเป็นกระบวนการการดำเนินการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ต้องให้ความใส่ใจในการบริหารการจัดซื้อ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อได้ถูกต้อง

 2. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการสรรหา Suppliers

 3. เพื่อเกิดความเข้าใจในการจัดซื้อ เพื่อให้ได้ในราคาที่ เหมาะสมที่สุด

หัวข้อการอบรม

 1. กรอบความคิด (Growth Mind Set)

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และทำความเข้าใจในด้านกรอบความคิดด้านความเป็นเจ้าของ ทัศนคติในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น

 1. การจัดซื้อและการจัดหา ความหมาย ความเข้าใจ และความสำคัญ

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและทราบถึงความหมาย และความสำคัญของการจัดซื้อว่ามีผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กรอย่างไร

 1. กระบวนการจัดซื้อจัดหา

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงกระบวนการการจัดซื้อจัดหา และเพื่อให้วัตถุดิบ หรือ วัสดุสิ้นเปลือง หรือ สินค้าสำเร็จรูป มาในเวลาที่ต้องการ จำนวนที่ต้องการ คุณภาพอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และต้นทุนต่ำสุด

 1. การระบุบ่งชี้ความต้องการของการจัดซื้อจัดหา

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความต้องการของจัดหาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ต้องพิจารณาว่า การต้องการจัดซื้อจัดหา นั้นต้องพิจารณาจากความต้องการโดยประสานกับ คลังสินค้า ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิตด้วย

 1. คุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดหา แหล่งที่มา ข้อเสนอ ซัพพลายเออร์

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้คุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ๆ ในการด้านการจัดซื้อจัดหาร เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ต้องพยายามเสาะแสวงหาแหล่ง Suppliers ใหม่ ๆ ตลอดเวลา

 1. การวัดสมรรถนะ ดัชนีวัดผลงานในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหา

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึง สมรรถนะของหน่วยงานตนเองว่า ต้องมีระดับสมรรถนะอะไรบ้าง ที่จะต้องมีเพื่อใช้ในการบริหารคลังสินค้า และอีกทั้งต้องเข้าใจระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในด้านการจัดซื้อ ว่า สมควรวัดในรูปของ KPI  หรือ  OKRs

 1. การจัดการความเสี่ยง

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการตระหนักรู้ถึงกระบวนการจัดซื้อจัดหามานั้น ได้มีการประเมินความเสี่ยง ทั้งที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอก และ ปัจจัยภายใน

 1. ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ในโซ่คุณค่า

Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของการมีสัมพันธภาพ ในห่วงโซ่ที่เกิดแล้วจะมีผลต่อการดำเนินการอย่างไร

แนวทางในการอบรม     บรรยาย 50%  และ group coaching 50% ในแนวทาง Appreciate Inqauiry

ผู้เข้าอบรม                  พนักงานฝ่ายจัดซื้อ บริ๋ษัท

วิทยากร                    อ.เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่าน EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Online Program Zoom หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่างไร..? อบรม วันเสาร์ 19 มิ.ย.64

Online Program Zoom หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่างไร..? อบรม วันเสาร์ 19 มิ.ย.64

 

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

ราคาท่านละ 1500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นายจ้าง, ผู้บริหาร หรือ HR. ทราบถึงการจ้างแรงงานระหว่างพนักงานประจำของบริษัทฯ กับการจ้างแรงงานที่ผ่านบริษัทรับเหมาOutsource แตกต่างกันอย่างไร.. เช่น กรณีลูกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน ,การลงโทษทางวินัย ,การย้ายหน่วยงาน หรือการเลิกจ้าง

 2. เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดสภาพการทำงานให้ลูกจ้างที่นำเข้าผ่านบริษัท Outsource นายจ้างมีสิทธิกำหนดให้ทำงานแตกต่างไปจากลูกจ้าง ประจำของบริษัทฯได้มากน้อยเพียงใด และมีการเลือกปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น การกำหนดให้ทำงานต้องเข้าทำงานตามกะเช้า กะบ่าย ,กะดึก , หรือ ต้องออกไปปฏิบัติงานตามไซต์งาน , ออกไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างๆ

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ และเป็นกรณีศึกษาในกรณีนายจ้างมีการบริหารงานผิดพลาดเกี่ยวกับ เรื่องการจ่ายค่าจ้าง,ค่าล่วงเวลา หรือ การจ่ายสวัสดิการไม่เป็นไปตามสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้ติดตามทวงถาม เช่น การเรียกร้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือ ฟ้องศาลแรงงาน องค์กรจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง..?

  หัวข้อในการอบรม

 1. วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource มีอะไรบ้าง..?

 2. บริษัทฯจะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์กรตามกฎหมายแรงงาน มีอะไรบ้าง..?

 • เช่น วันทำงาน – การจ่ายค่าจ้าง – การจ่ายสวัสดิการ – การลงโทษทางวินัย – การเลิกจ้าง – การจ่ายค่าชดเชย ในกรณีต่างๆ

 1. ผู้บริหาร หรือ HR. ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน และประเภทของสัญญาจ้างแรงงาน อะไรบ้าง..?

 • เช่น สัญญาจ้างแรงงานปลายเปิด- สัญญาจ้างแรงงานปลายปิด – สัญญาจ้างทำของ – ผู้รับเหมาช่วง หรือ ตัวแทนจำหน่าย

 1. การทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource เพื่อให้นำแรงงานเติมเต็มให้กับองค์กร หรือ เพื่อการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องและ เป็นธรรมต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • เช่น ระยะเวลาการจ้าง – การจ่ายค่าจ้าง – การจ่ายสวัสดิการ – การส่งคืนลูกจ้างกรณีเกิดปัญหาในการทำงาน

 • มีตัวอย่าง :การเขียนสัญญาจ้างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. การจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 กรณีให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 • เช่น การจ่ายค่าจ้าง – จ่ายเงินเพิ่มจากการทำงาน – การจ่ายสวัสดิการ – การปรับค่าจ้าง – การกำหนดให้ได้รับสิทธิจากเงินกองทุนต่างๆ

 1. สภาพการจ้าง และสภาพการทำงานมีความจำเป็นต้องให้ทำงานเหมือนกับพนักงานประจำของบริษัทฯหรือไม่ เพราะอะไร..?

 • การได้รับสิทธิวันหยุด ,วันลาต่างๆ ,การทำงานประจำกะเช้า ,ต้องเข้ากะบ่าย , กะดึก

 1. ขอบเขตการบริหารจัดการ หรือการลงโทษทางวินัยพนักงานที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ทำได้เพียงใด..?

 • เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านทดลองงาน – การย้ายหน่วยงาน – การลงโทษทางวินัย – การเลิกจ้างเพราะเหตุต่างๆ

 1. กรณีนายจ้างมี นโยบายสั่งให้ลูกจ้างกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการติดเชื้อจากcovid- 19 ระบาด ต้องบริหารจัดการ อย่างไร..?

 • ลูกจ้างที่ผ่านบริษัทOutsource จะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับสิทธิการว่างงานหรือไม่เพราะอะไร..

 1. กรณีนายจ้างประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจจาก covid-19ระบาด จนเกิดวิกฤต ลูกจ้างไม่มีงานทำ ,นายจ้างไม่มีรายได้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ลูกจ้างหยุดงาน 30 หรือ 60 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ ต้องบริหารจัดการ อย่างไร..?

 • การแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ -การได้รับสิทธิการว่างงานของลูกจ้างจากกองทุนประกันสังคม

 • มีตัวอย่าง : การทำหนังสือ แจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เมื่อนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากcovid-19 ระบาด จึงมีนโยบายยกเลิกสัญญาจ้าง บริษัทรับเหมาOutsourceก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ต้องรับผิดต่อบริษัทOutsource กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนดหรือไม่..- การบริหารส่งมอบแรงงานคืนต่อบริษัทOutsource 11. กรณีนายจ้างส่งมอบลูกจ้างคืนต่อบริษัทOutsourceไปแล้ว เมื่อบริษัทOutsourceไม่สามารถจัดส่งลูกจ้างไปทำงาน ณ ที่บริษัทฯ แห่งใหม่ได้ลูกจ้างจะรับสิทธิอะไรบ้าง..?

 • ลูกจ้างไม่ได้ทำงานจะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับการว่างงานจากประกันสังคมหรือไม่..

 1. กรณีบริษัทOutsource จัดส่งลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน นายจ้างต้องตรวจสอบอะไรบ้าง..?

 • หนังสือเดินทาง (Visa ) -ใบอนุญาตให้ทำงาน – บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว – บัตรพิสูจน์สัญชาติ

 1. กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในบริษัทฯ องค์กรจะได้รับผลกระทบ อะไรบ้าง..?

 2. กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ทำความเสียหายต่องาน แล้วออกจากงานไป ใครคือผู้รับผิดชอบ ในทางเสียหายต่องาน

 3. เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ประสบอันตราย , เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการทำงาน องค์กรจะได้รับผลกระทบอย่างไร..?

 4. ข้อเปรียบเทียบการจ้างแรงงานที่นำเข้าผ่านบริษัทOutsource เกิดผลดี และแตกต่างจากการจ้างแรงงานประจำของบริษัทฯอย่างไร..?

 5. กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ,จ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้างผ่านบริษัทOutsource เมื่อบริษัทOutsourceไม่จ่าย ให้กับลูกจ้าง ในกรณีนี้ลูกจ้าง บริษัทOutsource จะติดตามทวงถาม หรือ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก ใคร..?

 6. เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ปฏิบัติงานกลับบริษัทฯไปจนเกษียณอายุ ในการทำงานจะได้รับ ค่าชดเชยตามค่าจ้าง,ตามอายุในการทำงาน , ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กับใคร..?

 7. ข้อควรระวัง : การฟ้องคดีย้อนหลัง ตาม มาตรา 11/1 เพื่อเรียกร้อง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 8. อายุความในการเรียกร้องสิทธิ และ ค่าดอกเบี้ย หรือสิทธิ ในการเรียกเงินเพิ่มใน กรณีต่างๆ

 • ถาม – ตอบ – แนะนำ

 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา – นายจ้าง – ผู้บริหาร – ฝ่ายHR. – บุคคลทั่วไป

วิทยากร  อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี

 • เป็นผู้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

 • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

 • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่  จ. นนทบุรี

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2564

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก…การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู้บริหาร หัวหน้างานลงโทษอย่างไร..ไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ล่าสุดปี2564

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2564

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource) ต้องบริหารอย่างไร.

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรได้รับผลกระทบจาก covid-19ระบาดมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายต้องบริหารอย่างไร..

มีเอกสารอบรมแจกฟรี

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Online Program Zoom หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่างไร..? อบรม 24 มิ.ย.64

Online Program Zoom หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่างไร..? อบรม 24 มิ.ย.64

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

ราคาท่านละ 1500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นายจ้าง, ผู้บริหาร หรือ HR. ทราบถึงการจ้างแรงงานระหว่างพนักงานประจำของบริษัทฯ กับการจ้างแรงงานที่ผ่านบริษัทรับเหมาOutsource แตกต่างกันอย่างไร.. เช่น กรณีลูกจ้างไม่ผ่านทดลองงาน ,การลงโทษทางวินัย ,การย้ายหน่วยงาน หรือการเลิกจ้าง

 2. เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดสภาพการทำงานให้ลูกจ้างที่นำเข้าผ่านบริษัท Outsource นายจ้างมีสิทธิกำหนดให้ทำงานแตกต่างไปจากลูกจ้าง ประจำของบริษัทฯได้มากน้อยเพียงใด และมีการเลือกปฏิบัติได้หรือไม่ เช่น การกำหนดให้ทำงานต้องเข้าทำงานตามกะเช้า กะบ่าย ,กะดึก , หรือ ต้องออกไปปฏิบัติงานตามไซต์งาน , ออกไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างๆ

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้ และเป็นกรณีศึกษาในกรณีนายจ้างมีการบริหารงานผิดพลาดเกี่ยวกับ เรื่องการจ่ายค่าจ้าง,ค่าล่วงเวลา หรือ การจ่ายสวัสดิการไม่เป็นไปตามสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับตามกฎหมายกำหนด จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้ติดตามทวงถาม เช่น การเรียกร้องสิทธิทางแรงงานจังหวัด หรือ ฟ้องศาลแรงงาน องค์กรจะเกิดผลกระทบอะไรบ้าง..?

  หัวข้อในการอบรม

 1. วัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจของบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource มีอะไรบ้าง..?

 2. บริษัทฯจะต้องมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อพนักงานในองค์กรตามกฎหมายแรงงาน มีอะไรบ้าง..?

 • เช่น วันทำงาน – การจ่ายค่าจ้าง – การจ่ายสวัสดิการ – การลงโทษทางวินัย – การเลิกจ้าง – การจ่ายค่าชดเชย ในกรณีต่างๆ

 1. ผู้บริหาร หรือ HR. ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจ้างงาน และประเภทของสัญญาจ้างแรงงาน อะไรบ้าง..?

 • เช่น สัญญาจ้างแรงงานปลายเปิด- สัญญาจ้างแรงงานปลายปิด – สัญญาจ้างทำของ – ผู้รับเหมาช่วง หรือ ตัวแทนจำหน่าย

 1. การทำสัญญาจ้างบริษัทรับเหมาค่าแรง Outsource เพื่อให้นำแรงงานเติมเต็มให้กับองค์กร หรือ เพื่อการทำสัญญาจ้างให้ถูกต้องและ เป็นธรรมต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

 • เช่น ระยะเวลาการจ้าง – การจ่ายค่าจ้าง – การจ่ายสวัสดิการ – การส่งคืนลูกจ้างกรณีเกิดปัญหาในการทำงาน

 • มีตัวอย่าง :การเขียนสัญญาจ้างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. การจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 11/1 กรณีให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการทีเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?

 • เช่น การจ่ายค่าจ้าง – จ่ายเงินเพิ่มจากการทำงาน – การจ่ายสวัสดิการ – การปรับค่าจ้าง – การกำหนดให้ได้รับสิทธิจากเงินกองทุนต่างๆ

 1. สภาพการจ้าง และสภาพการทำงานมีความจำเป็นต้องให้ทำงานเหมือนกับพนักงานประจำของบริษัทฯหรือไม่ เพราะอะไร..?

 • การได้รับสิทธิวันหยุด ,วันลาต่างๆ ,การทำงานประจำกะเช้า ,ต้องเข้ากะบ่าย , กะดึก

 1. ขอบเขตการบริหารจัดการ หรือการลงโทษทางวินัยพนักงานที่นำเข้าจากบริษัท Outsource ทำได้เพียงใด..?

 • เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านทดลองงาน – การย้ายหน่วยงาน – การลงโทษทางวินัย – การเลิกจ้างเพราะเหตุต่างๆ

 1. กรณีนายจ้างมี นโยบายสั่งให้ลูกจ้างกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการติดเชื้อจากcovid- 19 ระบาด ต้องบริหารจัดการ อย่างไร..?

 • ลูกจ้างที่ผ่านบริษัทOutsource จะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับสิทธิการว่างงานหรือไม่เพราะอะไร..

 1. กรณีนายจ้างประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจจาก covid-19ระบาด จนเกิดวิกฤต ลูกจ้างไม่มีงานทำ ,นายจ้างไม่มีรายได้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ลูกจ้างหยุดงาน 30 หรือ 60 วัน โดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ ต้องบริหารจัดการ อย่างไร..?

 • การแจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ -การได้รับสิทธิการว่างงานของลูกจ้างจากกองทุนประกันสังคม

 • มีตัวอย่าง : การทำหนังสือ แจ้งต่อหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 1. เมื่อนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากcovid-19 ระบาด จึงมีนโยบายยกเลิกสัญญาจ้าง บริษัทรับเหมาOutsourceก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

 • ต้องรับผิดต่อบริษัทOutsource กรณีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนกำหนดหรือไม่..- การบริหารส่งมอบแรงงานคืนต่อบริษัทOutsource 11. กรณีนายจ้างส่งมอบลูกจ้างคืนต่อบริษัทOutsourceไปแล้ว เมื่อบริษัทOutsourceไม่สามารถจัดส่งลูกจ้างไปทำงาน ณ ที่บริษัทฯ แห่งใหม่ได้ลูกจ้างจะรับสิทธิอะไรบ้าง..?

 • ลูกจ้างไม่ได้ทำงานจะได้รับค่าจ้างจากใคร.. จะได้รับการว่างงานจากประกันสังคมหรือไม่..

 1. กรณีบริษัทOutsource จัดส่งลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน นายจ้างต้องตรวจสอบอะไรบ้าง..?

 • หนังสือเดินทาง (Visa ) -ใบอนุญาตให้ทำงาน – บัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว – บัตรพิสูจน์สัญชาติ

 1. กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในบริษัทฯ องค์กรจะได้รับผลกระทบ อะไรบ้าง..?

 2. กรณีลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ทำความเสียหายต่องาน แล้วออกจากงานไป ใครคือผู้รับผิดชอบ ในทางเสียหายต่องาน

 3. เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ประสบอันตราย , เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการทำงาน องค์กรจะได้รับผลกระทบอย่างไร..?

 4. ข้อเปรียบเทียบการจ้างแรงงานที่นำเข้าผ่านบริษัทOutsource เกิดผลดี และแตกต่างจากการจ้างแรงงานประจำของบริษัทฯอย่างไร..?

 5. กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้าง ,จ่ายสวัสดิการให้กับลูกจ้างผ่านบริษัทOutsource เมื่อบริษัทOutsourceไม่จ่าย ให้กับลูกจ้าง ในกรณีนี้ลูกจ้าง บริษัทOutsource จะติดตามทวงถาม หรือ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก ใคร..?

 6. เมื่อลูกจ้างที่นำเข้าจากบริษัทOutsource ปฏิบัติงานกลับบริษัทฯไปจนเกษียณอายุ ในการทำงานจะได้รับ ค่าชดเชยตามค่าจ้าง,ตามอายุในการทำงาน , ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 กับใคร..?

 7. ข้อควรระวัง : การฟ้องคดีย้อนหลัง ตาม มาตรา 11/1 เพื่อเรียกร้อง สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

 8. อายุความในการเรียกร้องสิทธิ และ ค่าดอกเบี้ย หรือสิทธิ ในการเรียกเงินเพิ่มใน กรณีต่างๆ

 • ถาม – ตอบ – แนะนำ

 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา – นายจ้าง – ผู้บริหาร – ฝ่ายHR. – บุคคลทั่วไป

วิทยากร  อาจารย์ สมบัติ น้อยหว้า วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ 9 ปี

 • เป็นผู้ประนอมคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง กรุงเทพฯ

 • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต่ำ ที่กระทรวงแรงงาน

 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียน ที่กระทรวงแรงงาน

 • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ณ สำนักงานใหญ่  จ. นนทบุรี

 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2562

 • เป็นที่ปรึกษาด้านแรงงาน บริษัทฯเอกชนในเขตุกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ..ที่ผู้บริหารงานHR.มือใหม่ต้องรู้

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Updateกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ใช้ปี2564

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงาน-บริหารคนของนายจ้างในบริษัทเอกชน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร สวัสดิการ-ลงโทษ-เลิกจ้างที่ผู้บริหารและHR.ห้ามพลาด

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การปฏิบัติตนที่ดีขณะเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก…การสรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่เข้าทำงานในองค์กร

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เลิกจ้างอย่างไร.ไม่ให้เกิดปัญหาลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร ผู้บริหาร หัวหน้างานลงโทษอย่างไร..ไม่ให้ผิดกฎหมายแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU.

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจัดทำข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การบริหารงานกรณีสอบสวนความผิด-ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่ใช้ล่าสุดปี2564

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร การเตรียมความพร้อมรับมือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2564

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เจาะลึก.การจ้างแรงงานผ่านบริษัทรับเหมา(outsource) ต้องบริหารอย่างไร.

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการออกระเบียบปฏิบัติและการพิจารณาความผิดเพื่อลงโทษทางวินัย

 • วิทยากรบรรยายหลักสูตรได้รับผลกระทบจาก covid-19ระบาดมีนโยบายลดค่าใช้จ่ายต้องบริหารอย่างไร..

มีเอกสารอบรมแจกฟรี

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การแปลงโฉม HR สู่ Strategic HR Transformation รุ่นที่ 13 : 28 มิถุนายน 2564

เรียนออนไลน์ เปิดรับสมัคร หลักสูตร การแปลงโฉม HR สู่ Strategic HR Transformation รุ่นที่ 13 : 28 มิถุนายน 2564

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

ราคาท่านละ 1500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และคู่แข่งขัน ทุกองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง        เพื่อความอยู่รอดและการเติบโตอย่างมั่นคง  ถึงเวลาของ HR แล้วหรือยัง     ที่จะ “แปลงโฉม” การทำงานของ HR แบบเดิม รับคนเข้า เอาคนออก ตรวจบัตร ออกใบเตือน หรือทำงานตาม HR Process แค่หน้าที่ หรือทำงานแบบ Administration แค่งานธุรการทั่วไป ไปเป็น “Strategic HR Transformation” ให้สอดคล้องกับแรงผลักดันจากปัจจัยภายนอกองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบัน ฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่จะช่วยให้ HR องค์กรของท่านตระหนักและแปลงโฉมการทำงานสู่ HR Transformation ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร (Culture Change) 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการแปลงโฉม HR เป็น HR Transformation ในการสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจขององค์กร

 2. สามารถวิเคราะห์ว่าเรื่องใดที่ต้องทำ HR Transformation ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

 3. เสริมสร้างเทคนิคและวิธีการเป็น HR Transformation ให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

 4. สามารถกำหนดและทบทวนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) ในการแปลงโฉมสู่ HR Transformation

 5. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Talent Management Strategy ไปสู่ HR Transformation

 6. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Engagement Strategy ไปสู่HR Transformation

 7. เสริมสร้างเทคนิคการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรไปสู่ HR Transformation

 8. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Competency Development ด้วย Reskills & Upskills ไปสู่ HR Transformation

 9. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Succession Plan Strategy ไปสู่ HR Transformation

 10. เสริมสร้างเทคนิคการกำหนด Performance Appraisal System ไปสู่ HR Transformation

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ 

ส่วนที่  1  :  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HR Transformation

 • ความสัมพันธ์ระหว่างHR Transformation กับ Organization Development

 • 4 คำถามในการแปลงโฉม HR สู่ HR Transformation

 • HR Transformation สำคัญอย่างไรต่อองค์กร

 • Competency ที่ช่วยให้ HR ก้าวสู่ HR Transformation

ส่วนที่  2  :  เมื่อไรที่ HR ต้อง Transformation ?

 • การนำหลักของ Organization Development มาประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์ว่าเรื่องใดที่ต้องทำ HR Transformation

ส่วนที่  3  :  เทคนิคการวิเคราะห์ HR Function และ HR Process ไปสู่ HR Transformation?

 • การวิเคราะห์ HR Function และ HR Process ไปสู่ HR Transformation

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ HR Function และ HR Process 

ส่วนที่  4  :  ทำอย่างไรถึงจะเป็น HR Transformation ?

 • 5 เรื่องหลักที่ HR ต้องปรับโฉมสู่HR Transformation

ส่วนที่ 5  :  เทคนิคการแปลงโฉมสู่ HR Transformation ด้วยกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)

 • แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำ HR Strategy

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดทำ HR Strategy

ส่วนที่ 6  :  HR Transformation ด้วยกลยุทธ์การดึงดูดและรักษาคนเก่ง (Talent Management Strategy)

 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การดึงดูดและรักษาคนเก่ง (Talent Management Strategy)

ส่วนที่ 7  :  HR Transformation ด้วยกลยุทธ์การสร้างความผูกพันและมุ่งมั่นในการทำงาน (Engagement Strategy)

 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การสร้างความผูกพันและมุ่งมั่นในการทำงาน (Engagement Strategy)

ส่วนที่ 8  :  HR Transformation ด้วยการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร (Culture Change) ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

 • แนวทางการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร (Culture Change) ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

ส่วนที่ 9  :  HR Transformation ด้วยการพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ (Competency Development) ด้วย Reskills & Upskills

 • แนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ (Competency Development) ด้วย Reskills & Upskills

ส่วนที่ 10  :  HR Transformation ด้วยกลยุทธ์การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Strategy)

 • แนวทางการกำหนดกลยุทธ์การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Strategy) 

ส่วนที่ 11  :  HR Transformation ด้วยการสร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ (Performance Appraisal System)

 • แนวทางการสร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ (Performance Appraisal System)

ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม :

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้าทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่บุคคล และผู้สนใจทั่วไป

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (Excellent Leadership) : 20 สิงหาคม 2564

เปิดรับสมัคร หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 3 (Excellent Leadership) : 20 สิงหาคม 2564

 

บุคลากร (Man) คือทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กร เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ทางธุรกิจให้กับองค์กรได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทุกระดับในองค์กรที่ต้องมีภาวะผู้นำ มีภาวะผู้นำในการบริหารอารมณ์ มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นำการสื่อสาร มีภาวะผู้นำการสร้างแรงจูงใจ มีภาวะผู้นำการบริหารทีมงาน มีภาวะผู้นำการบังคับบัญชา และเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างการยอมรับและศรัทธา ความไว้เนื้อเชื่อใจจากทีมงาน   ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และเต็มใจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ (KPI / OKR) ด้วยเหตุนี้องค์กรยุคใหม่จึงมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) เรื่องภาวะผู้นำ เพื่อยกระดับศักยภาพของบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Compettitive Advantage)

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์ของวิทยากรในการจัดทำ Leadership Program ขององค์กรธุรกิจชั้นนำ ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในการเรียนรู้ทั้ง Soft Skills และ Hard Skills ในแบบ “กระชับ เข้าใจง่าย และใช้ปฏิบัติได้งานจริง” 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก เกี่ยวกับหลักการ และแนวปฏิบัติของการพัฒนาภาวะผู้นำในองค์กร

 2. สามารถพัฒนาภาวะผู้นำมืออาชีพยุคใหม่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการสร้างแรงจูงใจ ทักษะการบริหารทีมงาน ศิลปะการบังคับบัญชา และทักษะการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์

 3. สามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเองได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่  1  :  สุดยอดภาวะผู้นำขั้นเทพ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” (Excellent leadership)

 • ผู้นำ (Leader) VS ภาวะผู้นำ (Leadership)

 • ผู้นำ 5 ระดับ…ท่านเป็นผู้นำทีมงานในระดับไหนหนอ ?

 • ภาวะผ้นำแบบ 8 ความกล้าที่เจ้านายชื่นชม ลูกน้องชื่นชอบ

 • ภาวะผู้นำแบบ “เข้าใจ -> เข้าถึง -> พัฒนา” ในการบริหารให้ทีมงานคนอยากอยู่ อยากทำงานด้วย

ส่วนที่  2  :  ภาวะผู้นำในการบริหารอารมณ์ (Leadership in emotional management)

 • แนวทางการบริหารอารมณ์ตนเอง

 • เทคนิคและวิธีการบริหารอารมณ์ตนเอง เมื่อโดนลูกน้องนินทา

ส่วนที่  3  :  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for change)

 • 6 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 5 บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • 3 หน้าที่ของผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง

 • แนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 • Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติ Change งาน Change องค์กร 

ส่วนที่  4  :  สุดยอดภาวะผู้นำการสื่อสาร ให้งานได้ผลให้คนได้ใจ (Excellent leadership in effective communication)

 • การสื่อสารและประสานงานให้ทำงานเป็น Teamwork

 • ภาวะผู้นำการสื่อสารแบบ Positive Communication

 • ภาวะผู้นำการสื่อสารในฐานะตัวแทนองค์กร ที่ผู้บริหารระดับสูงปรารถนา

 • ภาวะผู้นำการสื่อสารที่ทีมงานปรารถนา

 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติแปลงภาวะผู้นำการสื่อสารสู่การปฏิบัติจริงในองค์กร

ส่วนที่  5  :  สุดยอดภาวะผู้นำการสร้างแรงจูงใจ ให้ทีมงานมีไฟในการทำงาน (Excellent leadership in effective motivation)

 • จิตวิทยาการจูงใจทีมงาน

 • ภาวะผู้นำการจูงใจทีมงานอย่างมีประสิทธิผล

 • เทคนิคและวิธีการสร้างแรงจูงใจทีมงานสำหรับผู้นำขั้นเทพ

 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์แรงจูงใจให้เหมาะกับทีมงาน 16 ลักษณะและพฤติกรรมการทำงาน

 • 7 ข้อควรระวัง ไม่ให้ล้มเหลวในการจูงใจทีมงาน

ส่วนที่  6  : สุดยอดภาวะผู้นำการบริหารทีม ให้ยกระดับผลการปฏิบัติงาน (Excellent leadership in team management)

 • เทคนิคและวิธีการบริหารทีมงานให้ยกระดับผลการปฏิบัติงาน

 • การสร้างความผูกพันต่อองค์กรสำหรับผู้นำขั้นเทพ (Employee Engagement for Excellent Leaders)

 • 10 เทคนิคสำหรับผู้นำในการสร้างความผูกพันในทีมงาน (Engagement Techniques)

 • แนวทางการบริหารความขัดแย้งในทีมงาน

ส่วนที่  7  :  สุดยอดภาวะผู้นำการบังคับบัญชา (Excellent leadership in effective command)

 • ภาวะผู้นำในการบริหารและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาหลากหลาย Generation

 • ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับผู้ขั้นเทพ

 • แนวทางการปกครองบังคับบัญชาทีมงาน

 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การปกครองบังคับบัญชาทีมงาน 16 ลักษณะและพฤติกรรมการทำงาน

ส่วนที่  8  : Excellent Leadership ด้วยการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic leaders)

 • ผู้นำกับการบริหารกลยุทธ์

 • 3 ขั้นตอนหลักในการบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management Process)

 • แนวทางการผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade) ด้วย Balance Scorecard

 • แนวทางการแปลง KPI สู่การปฏิบัติด้วย Action Plan

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 31 ปี

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

 • วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ

 • อาจารย์พิเศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน

 • อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 

รุ่นที่  3  วันที่  20  สิงหาคม  2564  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

รุ่นที่  4  วันที่  12  พฤศจิกายน  2564  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที่อบรม (VENUE) : 
St. James Hotel  สุขุมวิท 26  (สถานี BTS พร้อมพงษ์)

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม 

3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 1 เพียง 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วันทำการ

พิเศษ 2 ลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com