Public Training หลักสูตร เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ 20 เมษายน 2566

Public Training หลักสูตร เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ 20 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย และความสำคัญของการเขียนจดหมาย/หนังสือธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมข้าใจหลักการพื้นฐานในการเขียนข้อความส่วนต่างๆ ของจดหมาย/หนังสือได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนหนังสือ/จดหมายติดต่อธุรกิจแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม กระทัดรัด และตรงวัตถุประสงค์

ประเด็นการสัมมนา

1. เทคนิค 5 หลักการสำหรับการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจฉบับมืออาชีพ

2. หลักการเขียนหนังสือติดต่อธุรกิจ

         – การเขียนหัวเรื่อง เนื้อเรื่อง จุดประสงค์ของเรื่อง การเขียนท้ายเรื่อง

         – Workshop: ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ/หนังสือธุรกิจ

3. ศิลปะในการเขียนจดหมาย/หนังสือแต่ละชนิด และตัวอย่าง

         – การเขียนจดหมาย/หนังสือการเริ่มสัมพันธ์ทางธุรกิจ

         – การเขียนจดหมาย/หนังสือการยืนยันการนัดหมาย

         – การเขียนจดหมาย/หนังสือการเจรจาธุรกิจ/ยกเลิกเจรจาทางธุรกิจ

         – การเขียนจดหมาย/หนังสือตักเตือนหรือตำหนิ

         – การเขียนจดหมาย/หนังสือตอบปฏิเสธ

         – การเขียนจดหมาย/หนังสือขอร้อง

         – การเขียนจดหมาย/หนังสือขอความร่วมมือ

         – การเขียนจดหมาย/หนังสือขอความช่วยเหลือ

         – Workshop: ฝึกปฏิบัติการเขียนจดหมาย/หนังสือติดต่อธุรกิจกับหน่วยงาน

         (ฝึกจากกรณีจดหมายที่ใช้จริงในงาน)

4. หลักในการตรวจร่าง และการแก้ร่างหนังสือติดต่อธุรกิจ

5. การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาในรูปแบบง่าย

         – Workshop: ฝึกปฏิบัติการทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาในรูปแบบง่ายๆ

6. เสริมทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ /ธุรกิจ

7. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย { กิจกรรม และเกม { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์ { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

 

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

  • Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

  • ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute

  • ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

  • ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

อดีตที่ทำงาน

  • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)

  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)

  • ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)

  • ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok

การศึกษา

                   – ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.

– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

                – ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)

                  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม

  Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA

  Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer

                  DDI-Development Dimensions International (Thailand)

                  Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด Bts อโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Scheduled Public PUBLIC ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ